Sunteți pe pagina 1din 7

ACORDĂ VIZA

PAŞAPORT

PAŞAPORT LITERAR

LITERAR
Într-o zi, vara, scoica ajunsese până aproape de mal: țărmul cu
nisipul cald o îmbia, valurile o îndemnau parcă să se deschid tot
NIVELUL MORFOLOGIC
mai mult spre soare, spre cer, spre viață.
Deodată, realiză că un fir de nisip îi pătrunsese în cochilia
ei. Iritată, se retrase în adâncurile oceanului. Apoi începu să sufere
și se luptă, iar se luptă, dar zadarnic...
firul de nisip i se înțepenise bine în carne și o făcea să sufere. 1. Precizaţi valoarea morfologică a verbului a fi
Resemnată, scoica acceptă că nisipul făcea parte din viața ei. din secvenţa era atât de strălucitor. Ce alte valori
Și începu să-l transforme, încetul cu încetul, el deveni mărgăritar.
Abia atunci ea înțelese menirea nisipului. mai cunoaşteţi? Exemplificați în enunțuri.
Așa este și omul: prima reacție în fața greutăților este să le 2. Precizează modurile și timpurile verbale
alunge; se luptă fără rost să respingă o experiență care, abia atunci utilizate în text.
când o acceptă, îl poate transforma într-un om mai înțelept 3. Precizează gradul de comparație al ultimului
(după O.M.Aivanhov) adjectiv din text.
Într-o zi, vara, scoica ajunsese până aproape de mal: țărmul cu
nisipul cald o îmbia, valurile o îndemnau parcă să se deschid tot
mai mult spre soare, spre cer, spre viață. NIVELUL FONETIC
Deodată, realiză că un fir de nisip îi pătrunsese în cochilia
ei. Iritată, se retrase în adâncurile oceanului. Apoi începu să sufere
și se luptă, iar se luptă, dar zadarnic...
firul de nisip i se înțepenise bine în carne și o făcea să sufere.
Resemnată, scoica acceptă că nisipul făcea parte din viața ei. 1. Identificaţi în textul dat două cuvinte care
Și începu să-l transforme, încetul cu încetul, el deveni mărgăritar.
Abia atunci ea înțelese menirea nisipului. conţin diftongi diferiţi şi un cuvânt care conţine hiat.
Așa este și omul: prima reacție în fața greutăților este să le 2. Cuvântul luptă poate fi pronunțat diferit.
alunge; se luptă fără rost să respingă o experiență care, abia atunci Numește fenomenul gramatica și explică
când o acceptă, îl poate transforma într-un om mai înțelept consecințele acestei situații.
(după O.M.Aivanhov) 3. Explică de ce nu se formează în cuvintele
ocean și făcea diftong.
Într-o zi, vara, scoica ajunsese până aproape de mal: țărmul cu
nisipul cald o îmbia, valurile o îndemnau parcă să se deschid tot NIVELUL LEXICAL
mai mult spre soare, spre cer, spre viață.
Deodată, realiză că un fir de nisip îi pătrunsese în cochilia
ei. Iritată, se retrase în adâncurile oceanului. Apoi începu să sufere
și se luptă, iar se luptă, dar zadarnic... 1. Demonstraţi în expresii valoarea polisemntică
firul de nisip i se înțepenise bine în carne și o făcea să sufere. a cuvântului a ajunge.
Resemnată, scoica acceptă că nisipul făcea parte din viața ei.
Și începu să-l transforme, încetul cu încetul, el deveni mărgăritar.
2. Derivează cu sufix diminutival cuvintele fir,
Abia atunci ea înțelese menirea nisipului. cald, și explică rolul expresiv al acestora.
Așa este și omul: prima reacție în fața greutăților este să le 3. Precizează cum s-au format cuvintele
alunge; se luptă fără rost să respingă o experiență care, abia atunci deodată, vara, greutate.
când o acceptă, îl poate transforma într-un om mai înțelept

(după O.M.Aivanhov)
Într-o zi, vara, scoica ajunsese până aproape de mal: țărmul cu
nisipul cald o îmbia, valurile o îndemnau parcă să se deschid tot NIVELUL SINTACTIC
mai mult spre soare, spre cer, spre viață.
Deodată, realiză că un fir de nisip îi pătrunsese în cochilia
ei. Iritată, se retrase în adâncurile oceanului. Apoi începu să sufere
și se luptă, iar se luptă, dar zadarnic... 1. Menţionaţi funcţia sintactică cuvintelor
firul de nisip i se înțepenise bine în carne și o făcea să sufere. subliniate.
Resemnată, scoica acceptă că nisipul făcea parte din viața ei. 2. Selectează două complementele directe
Și începu să-l transforme, încetul cu încetul, el deveni mărgăritar.
Abia atunci ea înțelese menirea nisipului. exprimate prin pronume personal,formă
Așa este și omul: prima reacție în fața greutăților este să le neaccentuată.
alunge; se luptă fără rost să respingă o experiență care, abia atunci 3. Precizează funcția sintactică a
când o acceptă, îl poate transforma într-un om mai înțelept substantivului scoica din text.
(după O.M.Aivanhov)
Într-o zi, vara, scoica ajunsese până aproape de mal: țărmul cu NIVELUL IDEATIC
nisipul cald o îmbia, valurile o îndemnau parcă să se deschid tot
mai mult spre soare, spre cer, spre viață.
Deodată, realiză că un fir de nisip îi pătrunsese în cochilia
ei. Iritată, se retrase în adâncurile oceanului. Apoi începu să sufere 1. Numește genul literar în care se încadrează acest
și se luptă, iar se luptă, dar zadarnic... text și motivează răspunsul dat.
firul de nisip i se înțepenise bine în carne și o făcea să sufere.
Resemnată, scoica acceptă că nisipul făcea parte din viața ei.
2. Numește modul de expunere predominant și
Și începu să-l transforme, încetul cu încetul, el deveni mărgăritar. transcrie un enunț din text pentru a exemplifica.
Abia atunci ea înțelese menirea nisipului. 3. Transcrie din text un cuvânt/o structură de
Așa este și omul: prima reacție în fața greutăților este să le
cuvinte care reprezintă un indice spațial și un
alunge; se luptă fără rost să respingă o experiență care, abia atunci
când o acceptă, îl poate transforma într-un om mai înțelept cuvânt/o structură de cuvinte care reprezintă un
indice temporal.
(după O.M.Aivanhov)
4. Numește autorul, naratorul și personajul
5. Selectează din text alte două figuri de stil diferite
și numește-le.
6. Găsește un titlu textului dat.

S-ar putea să vă placă și