Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele Ob.

Conţinului activităţilor Strategia didactică Evalua-


lecţiei op. re
Resurse
Activitatea profesorului Activitatea elevilor timp procedurale Materiale forma de
org.
1. Moment Face prezența și asigură cele necesare Elevul de serviciu spune 1’ Conversaţia Catalogul Activitate
organiza- unei bune desfășurări a lecției. absenții. frontală
toric
2. Verifică tema elevilor, făcând observații Prezintă tema, corectându- 5’ Conversaţia Caiete Activitate Observare
Actualiza- și aprecieri după caz, antrenând întreaga se acolo unde e necesar. frontală sistematică
rea clasă în discuție.
cunoştin-
ţelor
3. Captarea Li se înmânează elevilor o fișă conținând unElevii primesc fișa 3’ Conversaţia Fişe de Activitate
atenţiei text cu respectivă și vor corecta lucru individuală Observare
sarcini de lucru rezolvate greșit. Li se cere individual sarcinile sistematică
corectarea rezolvate.
acestora. (anexa 1)
Apreciere
verbală
4. Profesorul enunță tema lecției și notează Elevii notează în caiete 1’ Conversaţia Tabla Activitate Observare
Enunțarea pe tablă: recapitularea genului epic manifestând interes la frontală sistematică
temei, însușit în acest an școlar. Prezintă enunțarea sarcinilor de Caiete
competențe obiectivele și sarcinile de lucru pe care învățare.
lor și a elevii le vor realiza pe parcursul orei.
sarcinilor
de lucru
5. O1 Intrucât activitatea se va desfăşura în După scurgerea timpului 25’ Conversaţia Fişe de
Dirijarea O2 parteneriat, elevul X și cadrul didactic respectiv, un elev aparţinând lucru Lucru pe Observare
procesului O3 vor fi poziţionați strategic astfel încât cercului interior va oferi grupe sistematică
de învățare O4 grupa din interior să fie coordonată de soluţia, urmând ca cel din
elevul X, iar cea din exterior de către exterior să o continue la un Exerciţiul
cadru care este, totodată, observator nivel superior. Apreciere
fidel, apoi comentator al activităţii Explicaţia verbală
grupului.
Elevii primesc paşaportul literar care
conţine textul epic în proză, sarcinile de
lucru şi pagini albe rezervate soluţiilor. Observare
Profesorul îndrumă activitatea Fishbowl- sistematică
grupelor de elevi, anunţă timpul rezervat metoda
soluţionării sarcinilor şi mediază acvariului
parteneriatul. Lucrul se realizează pe
echipe.
Având posibilitatea de a alege rolul Apreciere
cadrului didactic, elevii sunt încurajaţi verbală
să-l vadă pe acesta mai mult ca partener
cu drepturi (oarecum) egale, întrucât
sugerează noi piste ale discuţiei.

( anexa 2 )
6.Asigu- Activitate Observare
rarea feed- Ascultă atent produsul realizat de Fiecare elev împreună 5’ Expunerea Fişe de frontală sistematică
back-ului elevi, vizând calitatea exemplelor și a cu partenerul său prezintă lucru
argumentației, claritatea și corectitudinea produsul realizat la final de Conversația Apreciere
exprimării. activitate, lansează opinii euristică verbală
Feedbackul se face pe parcursul critice, argumentate despre
învăţării, prin aprobarea, corectarea sau propriile afirmații sau Explicația Tabla
nuanţarea răspunsurilor partenerilor. despre ale colegilor ce își Autoevalua-
asumă rolul de participanți rea
activi.
7. Evaluare Se formează 3 grupe de elevi și primesc Grupele de elevii realizează 7’ Jocul Markere Lucru pe Autoevalua-
formativă următoarea sarcină de lucru: să realizeze sarcina dată dezvăluind, perspective- grupe rea
povestea proprie a firului de nisip. astfel, viziuni diferite asupra lor Coli A3
Produsul realizat va fi prezentat în fața aspectelor importante trăite
colectivului. (anexa 3) inițial de scoică. Fiecare
reprezentant va prezenta
povestea firului de nisip din
perspectiva grupei sale.

8.Asigu- Profesorul indică tema: Elevii notează pe caiete 3’


rarea Realizează o compunere de 25-30 de tema.
retenţiei şi rânduri în care să povestești o experiență
a transferu- personală din care ai devenit mai
lui înțelept/înțeleaptă.

S-ar putea să vă placă și