Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul I.

Alfabetul Istoriei – reconstituirea trecutului

Izvoarele istorice

Ce este Istoria?
Istoria - este știința care studiază evoluția societății omenești din cele mai vechi timpuri până în prezent
Izvoarele istorice
- sunt dovezi sau mărturii despre trecut
- izvoarele (sursele) istorice sunt de două feluri: - izvoare scrise - inscripții, hărți, monede etc
- izvoare nescrise - unelte, arme, diferite obiecte etc
- locurile unde se păstrează izvoarele istorice: biblioteci, muzee, arhive etc
Stiimțele auxiliare (ajutătoare) ale istoriei - ne ajută la cunoașterea istoriei prin descoperirea și cercetarea
unora dinte izvoarele istorice