Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUȚIA DOMNIEI

CUPRINS
CAPITOLUL 1. INSTITUȚIA DOMNIEI PÂNĂ LA INSTAURAREA REGIMULUI
TURCO-FANARIOT
Secțiunea 1.1 Organizarea de stat a Ţării Româneşti şi a Moldovei până la instaurarea
regimului turco-fanariot
Secțiunea 1.2. Organizarea de stat a Transilvaniei până la instaurarea regimului turco-fanariot
1.2.1. În periaoda voievodatului
1.2.2. În perioada principatului

CAPITOLUL 2. INSTITUȚIA DOMNIEI ÎN TIMPUL REGIMULUI TURCO-


FANARIOT
Secțiunea 2.1. Aspecte introductive cu privire la domnie
Secțiunea 2.2. Prerogativele domnului
Secțiunea 2.3. Succesiunea la domnie
Secțiunea 2.4. Locțiitorii domnești
Secțiunea 2.5. Sfatul domnesc
Secțiunea 2.6. Dregătorii
2.6.1. Dregătorii civili de stat
2.6.2. Dregătorii militari
2.6.3. Dregătorii de curte
Secțiunea 2.7. Organizarea fiscală în perioada domniei
2.7.1. Dările de socoteală
2.7.2. Dările de repartiție
2.7.3. Dările de cotitate
2.7.4. Obligațiile supușilor față de domnie
2.7.5. Obligațiile față de Poarta Otomană
2.7.6. Contribuabilii
Secțiunea 2.8. Organizarea militară în perioada domniei
Secțiunea 2.9. Organizarea bisericii în perioada domniei

Tara Romaneasca si Moldova sub regimul turco fanariot/ Transilvania sub regimul turco fanariot
CAPITOLUL 3. INSTITUȚIA DOMNIEI DUPĂ REVENIREA LA DOMNIILE
PĂMÂNTENE
Corina Buzdugan Cap. IV

CAPITOLUL 3. INSTITUȚIILE DE DREPT DIN TIMPUL DOMNIEI


Secțiunea 3.1. Aspecte introductive. Dispozițiile Legii țării cu privire la domnie
Secțiunea 3.2. Dreptul de proprietate
3.2.1 Proprietatea domnească
3.2.2. Proprietatea nobiliară
3.2.3. Proprietatea țărănească
3.2.4. Proprietatea funciară urbană
Secțiunea 3.3. Persoanele
Secțiunea 3.4. Rudenia. Familia. Succesiunile
Secțiunea 3.5. Obligații și contracte
Secțiunea 3.6. Dreptul penal și procedura de judecată

CAPITOLUL 4. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE