Sunteți pe pagina 1din 2

Raport

privind executarea contractelor de achiziţie publică pentru trimestrul I, anul 2020


conform prevederilor din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.667 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții

Nr. Operatorul economic Obiectul de achiziție Etapa de executare a contractului


d/r (denumirea bunurilor/lucrărilor/
serviciilor) în proces de executare/ executat
1 ÎS Servicii pază MAI Servicii de pază În proces de executare pe parcursul anului
2 ÎCS,,GNF Furnizare Energie electrică În proces de executare pe parcursul anului
Energie”SRL
3 SA ,,Moldovagaz” Livrarea gazelor naturale la Cazangeria În proces de executare pe parcursul anului
Parlamentului
4 SA ,,Moldovagaz” Livrarea gazelor naturale la Corobceanu 1 În proces de executare pe parcursul anului
5 SA ,,Moldovagaz” Livrarea gazelor naturale la Sf. Țării 49 În proces de executare pe parcursul anului
6 Î.M.,,Regia Autosolubritate” Servicii de transportare a deșeurilor În proces de executare pe parcursul anului
7 IM ,,Moldcel” SA Servicii de telefonie mobilă În proces de executare pe parcursul anului
8 ,,Baslift” SRL Servicii de deservire a ascensoarelor În proces de executare pe parcursul anului
9 ,,Moldtelecom” SA Servicii de acces la internet În proces de executare pe parcursul anului
10 IM Orange Moldova SA Servicii internet 100Gb În proces de executare pe parcursul anului
11 ,,Moldtelecom” SA Servicii internet 90Gb În proces de executare pe parcursul anului
12 IM ,,Moldcel” SA Servicii internet 50Gb În proces de executare pe parcursul anului
13 ,,Moldtelecom” SA Servicii de televiziune digitală IP TV În proces de executare pe parcursul anului
14 ,,Moldtelecom” SA Servicii publice de comunicații electronice În proces de executare pe parcursul anului
15 FPC,,DIVAT” SRL Ceai, cafea, zahăr În proces de executare pe parcursul anului
16 SA ,,Termoelectrica” Energie termică În proces de executare pe parcursul anului
17 SA ,,Apa-Canal Chișinău” Servicii de apă și canalizare În proces de executare pe parcursul anului
18 Î.S. ,,Poșta Moldovei” Servicii de recepționare, francare, sortare, În proces de executare pe parcursul anului
transportare și livrare a corespondenței
19 ,,Moldpresa Group” SRL Servicii de abonare În proces de executare pe parcursul anului
20 AIS ,,AIS Moldpres” Monitorul Oficial În proces de executare pe parcursul anului
21 ÎS ,,Poșta Moldovei” Ediții periodice În proces de executare pe parcursul anului
22 Ghenadie Arvinte Servicii medicale În proces de executare pe parcursul anului
23 CC,,Aquatrade” SRL Apă potabilă În proces de executare pe parcursul anului
24 Boris Glavan Servicii de distribuție a buteliilor cu apă În proces de executare pe parcursul anului
potabilă
25 Publicația periodică Monitorul Fiscal În proces de executare pe parcursul anului
,,Monitorul Fiscal FISC.MD”
26 ÎSC ,,Lukoil”-Moldova” SRL Combustibil În proces de executare pe parcursul anului
27 Alexandru Bobeică Servicii de pază a transportului auto În proces de executare pe parcursul anului
28 Vladimir Florea Servicii de pază a transportului auto În proces de executare pe parcursul anului
29 SC,,Stroma” SRL Peliculă Executat
30 ÎM ,,Torgovii dom Materiale electrice Executat
Odeskabeli Moldova”SA
31 ,,Racurs Grup” SRL Servicii de transport aerian de pasageri Executat
32 "Baștina-RADOG" SRL Buletin informativ al Parlamentului pentru În proces de executare pe parcursul anului
anul 2019 „Parlament INFO”
33 ÎS Pază MAI Servicii pază Executat
34 ,,Water Group” SRL Apă potabilă În proces de executare pe parcursul anului
35 IP ,,Serviciul Tehnologia Servicii de telefonie fixă În proces de executare pe parcursul anului
Informației și Securitate
Cibernetică”
36 Instituția Publică ,,ASP” Cartele din plastic În proces de executare pe parcursul anului
37 ,,Racurs Grup” SRL Servicii de transport aerian de pasageri Executat
38 ,,Aproservice” SRL Servicii de deservire a scanerelor În proces de executare pe parcursul anului
39 Consiliul Raional Orhei Servicii de locațiune În proces de executare pe parcursul anului
40 Consiliul Raional Leova Servicii de locațiune În proces de executare pe parcursul anului
41 Consiliul Raional Edineț Servicii de locațiune În proces de executare pe parcursul anului
42 ,,Sim Base Systems” SRL Servicii de mentenanță a sistemului În proces de executare pe parcursul anului
informatic E-Petiții
43 „Infosofteh” SRL Servicii de mentenanță, de elaborare a În proces de executare pe parcursul anului
modulului „Plata compensatorie” și de
instruire a utilizatorilor
44 Gavril Miroșnicenco Servicii de mentenanță a programei de În proces de executare pe parcursul anului
contabilitate Direcția transport
45 Parascovia Ursachi Servicii de ajustare a modulului ,,Salariau” În proces de executare pe parcursul anului
46 IP ,,Centrul de tehnologii Servicii de mentenanță a Sistemului În proces de executare pe parcursul anului
informaționale în finanțe informațional integrat de evidență contabilă
47 ÎS Pază MAI Servicii pază În proces de executare pe parcursul anului
48 ,,SRL ,,Trancom-AG” Servicii de locațiune Executat
49 ,,Servicii Curățenie” SRL Servicii de spălătorie a fețelor de masă În proces de executare pe parcursul anului
50 ,,X-SERVICE” SRL Servicii de deservire tehnică a aparatelor de În proces de executare pe parcursul anului
multiplicare și imprimantelor
51 ,,Florărie” SRL Flori, compoziții florare În proces de executare pe parcursul anului
52 ,,Control Service”SRL Servicii de deservire tehnică a În proces de executare pe parcursul anului
echipamentului de control cu raze X
53 ,,Autoprogresiv-Service” Servicii de reparare, deservire tehnică și de În proces de executare pe parcursul anului
SRL întreținere a automobilelor
54 CA „Asterra Grup” SA Servicii de asigurare a automobilelor Executat
55 Rialto-Studio” SRL Servicii de deservire și reparație a În proces de executare pe parcursul anului
aparatelor de cafea
56 I.P. ,,Direcția generală pentru Servicii comunale În proces de executare pe parcursul anului
administrarea clădirilor
Guvernului RM”
57 Maria Tiseeva Suvenire În proces de executare pe parcursul anului
58 ,,Fors Computer” SRL Tablete În proces de executare pe parcursul anului
59 Banca Națională a Moldovei Monede comemorative Executat
60 ,,Barza Albă” SRL Suvenire În proces de executare pe parcursul anului
61 Pretura sectorului Centru Servicii comunale pentru energia electrică În proces de executare pe parcursul anului
62 ,,Rotarivii” SRL Servicii de deservire tehnică a cazangeriei În proces de executare pe parcursul anului
Parlamentului
63 ,,Racurs Grup” SRL Servicii de transport aerian de pasageri În proces de executare pe parcursul anului
64 ,,AMTA-Tis” SRL Dezinfectante Executat
65 ,,Standelev”SRL Produse igienice În proces de executare pe parcursul anului
66 “Deniadi” SRL Produse igienice În proces de executare pe parcursul anului
67 ,,Rodital-Lux” SRL Detergenți și produse de curățat În proces de executare pe parcursul anului
68 ,,Deniadi” SRL Detergenți și produse de curățat În proces de executare pe parcursul anului
69 ,,DAAC Hermes” SA Servicii de reparare, deservire tehnică și de În proces de executare pe parcursul anului
întreținere a automobilelor
70 ,,SRL ,,Trancom-AG” Servicii de locațiune Executat
71 ,,AMTA-Tis” SRL Dezinfectante Executat
72 ,,BTS Pro” SRL Licențe Team Viewer Executat
73 Lexasigur” SRL Servicii de desfășurare a licitației de În proces de executare pe parcursul anului
vînzare a automobilelor
74 Baster Media” SRL Materiale pentru acțiuni protocolare În proces de executare pe parcursul anului
75 ,,EduJoc” SRL Materiale pentru acțiuni protocolare În proces de executare pe parcursul anului
76 ,,Primex-Com” SRL Accesorii de birou În proces de executare pe parcursul anului