Sunteți pe pagina 1din 1

Componenta particularizata la o arie curriculara cuprinde urm.

elemente:
prezentare a disciplinei/ariei respective
ob. generale
ob. de referinta pe ani de studiu
teme sugerate spre studiere
sugerarea unor activ. de invatare
sugerarea unor metodologii de predare
sugestii privind evaluarea rezultatelor elevilor
precizarea standardelor nationale ale elevilor(nivel minim/mediu/maxim)

III. Manualul scolar – instr. de lucru cel mai important (pt elevi/pt. profesor)
- concretizeaza programele scolare in diferite unitati didactice sau experiente de
invatare
- continuturile invatarii sunt sistematizate pe capitole, subcapitole,lectii,teme
- are urm. functii pedagogice:
a) f. de informare realizata prin mijloace didactice si grafice specifice
b) f. de formare a cunostintelor / capacitatilor vizate de ob. instructiv-educative
c) f. de antrenare a capacitatilor cognitive, afective, psiho-motrice sau a
aptitudinilor
d) f. de autoinstruire

IV. Alte suporturi curriculare – materiale didactice sau documente destinate


elevilor / prof.