Sunteți pe pagina 1din 3

Cadrul general de elaborare a Programului

Individual de
Gestionare a Furiei (I-MAP), date de contact,
drepturi de
􀁄􀁘􀁗􀁒􀁕􀀃􀄂􀁌􀀃􀁘􀁗􀁌􀁏􀁌􀁝􀁄􀁕􀁈􀁄􀀃􀀳􀁕􀁒􀁊􀁕􀁄􀁐􀁘􀁏􀁘􀁌
􀂃 Cadrul general de elaborare a Programului Individual de
Gestionare a Furiei (I-MAP)
Prezentul program a fost dezvoltat
􀁓􀁈􀁑􀁗􀁕􀁘􀀃􀁖􀁈􀁕􀁙􀁌􀁆􀁌􀁌􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃􀁇􀁌􀁑􀀃􀀵􀁒􀁐􀁫􀁑􀁌􀁄􀀏􀀃
􀀬􀁕􀁏􀁄􀁑􀁇􀁄􀀃 􀄂􀁌􀀃 􀀬􀁗􀁄􀁏􀁌􀁄􀀃 􀁶􀁑􀀃 􀁆􀁄􀁇􀁕􀁘􀁏􀀃 􀁓􀁕􀁒􀁌􀁈􀁆􀁗ului
􀃅􀀦􀁒􀁒􀁓􀁈􀁕􀁄􀁕􀁈􀀃 􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀉄􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀄌􀀃 􀁶􀁑􀀃 􀁙􀁈􀁇􀁈􀁕􀁈􀁄􀀃
􀁖􀁓􀁕􀁌􀁍􀁌􀁑􀁌􀁕􀁌􀁌􀀃 􀁌􀁐􀁓􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀄌􀁕􀁌􀁌􀀃 􀀧􀁈􀁆􀁌􀁝􀁌􀁈􀁌􀀃 􀀦􀁄􀁇􀁕􀁘􀀃
􀀕􀀓􀀓􀀛􀀒􀀜􀀗􀀚􀀒􀀭􀀫􀀤􀀃 􀁓rivind aplicarea
􀁓􀁕􀁌􀁑􀁆􀁌􀁓􀁌􀁘􀁏􀁘􀁌􀀃 􀁕􀁈􀁆􀁘􀁑􀁒􀁄􀄂􀁗􀁈􀁕􀁌􀁌􀀃 􀁕􀁈􀁆􀁌􀁓􀁕􀁒􀁆􀁈􀀃 􀁶􀁑􀀃 􀁆􀁄􀁝􀁘􀁏􀀃
􀁋􀁒􀁗􀄌􀁕􀁫􀁕􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃 􀁍􀁘􀁇􀁈􀁆􀄌􀁗􀁒􀁕􀁈􀄂􀁗􀁌􀀃 􀄂􀁌􀀃 􀁄􀁏􀀃
􀁇􀁈􀁆􀁌􀁝􀁌􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁓􀁕􀁒􀁅􀁄􀉄􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃 􀁶􀁑􀀃 􀁙􀁈􀁇􀁈􀁕􀁈􀁄􀀃
􀁖􀁘􀁓􀁕􀁄􀁙􀁈􀁊􀁋􀁈􀁕􀁌􀁌􀀃 􀁐􀄌􀁖􀁘􀁕􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁓􀁕􀁒􀁅􀁄􀉄􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃 􀄂􀁌􀀃 􀁄􀀃
􀁖􀁄􀁑􀁆􀉄􀁌􀁘􀁑􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃 􀁄􀁏􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁙􀁈􀂵􀀏 􀁉􀁌􀁑􀁄􀁑􀉃􀁄􀁗􀀃 􀁇􀁌􀁑􀀃 􀁉􀁒􀁑􀁇􀁘􀁕􀁌􀀃
􀁑􀁈􀁕􀁄􀁐􀁅􀁘􀁕􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁈􀀃 􀁒􀁉􀁈􀁕􀁌􀁗􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀀸􀁑􀁌􀁘􀁑􀁈􀁄􀀃
􀀨􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀁄􀁑􀄌􀀃 în cadrul programului 􀃅Justi􀉄􀁌􀁈􀀃 􀁓􀁈􀁑􀁄􀁏􀄌􀂵 2010 al Comisiei
Europene 􀄂i
􀁌􀁐􀁓􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀀰􀁌􀁑􀁌􀁖􀁗􀁈􀁕􀁘􀁏􀀃 􀀭􀁘􀁖􀁗􀁌􀉃􀁌􀁈􀁌􀀃 􀁇􀁌􀁑􀀃 􀀵􀁒􀁐􀁫􀁑􀁌􀁄􀀃
􀁶􀁑􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁈􀁑􀁈􀁕􀁌􀁄􀁗􀀃 􀁆􀁘􀀃 􀀶􀁈􀁕􀁙􀁌􀁆􀁌􀁘􀁏􀀃 􀁇􀁈􀀃
􀀳􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃 􀁇􀁌􀁑􀀃 􀀬􀁕􀁏􀁄􀁑􀁇􀁄􀀃 􀄂􀁌􀀃 􀀰􀁌􀁑􀁌􀁖􀁗􀁈􀁕􀁘􀁏􀀃 􀀭􀁘􀁖􀁗􀁌􀉃􀁌􀁈􀁌􀀃
􀁇􀁌􀁑􀀃 􀀬􀁗􀁄􀁏􀁌􀁄 (Departamentul de Justi􀉃ie
􀀭􀁘􀁙􀁈􀁑􀁌􀁏􀄌􀀌.
Obiectivul general al acestui proiect a constat 􀁶􀁑􀀃 􀁓􀁕􀁒􀁐􀁒􀁙􀁄􀁕􀁈􀁄􀀃
􀁆􀁒􀁒􀁓􀁈􀁕􀄌􀁕􀁌􀁌􀀃
judiciare între statele membre ale Uniunii Europene în domeniul supravegherii
􀁕􀁈􀁖􀁓􀁈􀁆􀁗􀄌􀁕􀁌􀁌􀀃 􀁐􀄌􀁖􀁘􀁕􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃 􀄂􀁌􀀃 􀁄􀀃 􀁖􀁄􀁑􀁆􀉃􀁌􀁘􀁑􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃
􀁄􀁏􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁙􀁈􀀃 􀁌􀁐􀁓􀁘􀁖􀁈􀀃 􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁄􀁑􀁈􀁏􀁒􀁕􀀃 􀁆􀁄􀁕􀁈􀀃 􀁄􀁘􀀃
􀁖􀄌􀁙􀁫􀁕􀄂􀁌􀁗􀀃 􀁌􀁑􀁉􀁕􀁄􀁆􀉃􀁌􀁘􀁑􀁌􀀏􀀃 􀁆􀁘􀀃 􀁖􀁆􀁒􀁓􀁘􀁏􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁄􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁌􀁅􀁘􀁌􀀃
􀁏􀁄􀀃 􀁆􀁕􀁈􀁄􀁕􀁈􀁄􀀃 􀁘􀁑􀁘􀁌􀀃 􀁖􀁓􀁄􀉃􀁌􀁘􀀃 􀁈􀁘􀁕􀁒􀁓􀁈􀁄􀁑􀀃 􀁇􀁈􀀃
􀁍􀁘􀁖􀁗􀁌􀉃􀁌􀁈􀀃􀁓􀁈􀁑􀁄􀁏􀄌􀀏􀀃􀁅􀁄􀁝􀁄􀁗􀀃􀁓􀁈􀀃􀁕􀁈􀁆􀁘􀁑􀁒􀁄􀄂􀁗􀁈􀁕􀁈􀀃􀄂􀁌􀀃􀁶􀁑􀁆􀁕􀁈􀁇􀁈􀁕
􀁈􀀃􀁕􀁈􀁆􀁌􀁓􀁕􀁒􀁆􀄌􀀑
Obiectivul specific al proiectului l-a reprezentat oferirea de asisten􀉃􀄌 în
vederea implement􀄌􀁕􀁌􀁌 􀁆􀁒􀁕􀁈􀁖􀁓􀁘􀁑􀁝􀄌􀁗􀁒􀁄􀁕􀁈􀀃 􀁄􀀃 􀀧􀁈􀁆􀁌􀁝􀁌􀁈􀁌􀀃 􀀦􀁄􀁇􀁕􀁘􀀃
􀁄􀀃 􀀦􀁒􀁑􀁖􀁌􀁏􀁌􀁘􀁏􀁘􀁌􀀃
2008/947/JHA 􀁓􀁕􀁌􀁙􀁌􀁑􀁇􀀃 􀁄􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁕􀁈􀁄􀀃 􀁓􀁕􀁌􀁑􀁆􀁌􀁓􀁌􀁘􀁏􀁘􀁌􀀃
􀁕􀁈􀁆􀁘􀁑􀁒􀁄􀄂􀁗􀁈􀁕􀁌􀁌􀀃 􀁕􀁈􀁆􀁌􀁓􀁕􀁒􀁆􀁈􀀃 􀁶􀁑􀀃 􀁆􀁄􀁝􀁘􀁏􀀃
􀁋􀁒􀁗􀄌􀁕􀁫􀁕􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃 􀁍􀁘􀁇􀁈􀁆􀄌􀁗􀁒􀁕􀁈􀄂􀁗􀁌􀀃 􀄂􀁌􀀃 􀁄􀁏􀀃 􀁇􀁈􀁆􀁌􀁝􀁌􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃 􀁇􀁈􀀃
􀁓􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃 􀁶􀁑􀀃 􀁙􀁈􀁇􀁈􀁕􀁈􀁄􀀃 􀁖􀁘􀁓􀁕􀁄􀁙􀁈􀁊􀁋􀁈􀁕􀁌􀁌􀀃
􀁐􀄌􀁖􀁘􀁕􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁓􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃 􀄂􀁌􀀃 􀁄􀀃 􀁖􀁄􀁑􀁆􀉃􀁌􀁘􀁑􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃
􀁄􀁏􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄tive, 􀁆􀁕􀁈􀄂􀁗􀁈􀁕ii nivelului de
􀁆􀁘􀁑􀁒􀁄􀄂􀁗􀁈􀁕􀁈􀀃􀁕􀁈􀁆􀁌􀁓􀁕􀁒􀁆􀄌􀀃􀁄􀀃􀁐􀄌􀁖􀁘􀁕􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃􀁑􀁄􀉃
􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁈􀀏􀀃􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀁌􀁉􀁌􀁆􀄌􀁕􀁌􀁌 􀁇􀁌􀁉􀁌􀁆􀁘􀁏􀁗􀄌􀉃􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃
de ordin
􀁏􀁈􀁊􀁌􀁖􀁏􀁄􀁗􀁌􀁙􀀃􀄂􀁌􀀃􀁓􀁕􀁄􀁆􀁗􀁌􀁆􀀃􀁶􀁑􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁈􀁖􀁘􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁘􀁑􀁈􀁕􀁈􀀃􀁶􀁑􀀃􀁄􀁓􀁏
􀁌􀁆􀁄􀁕􀁈􀀃􀁄􀀃􀁄􀁆􀁈􀁖􀁗􀁈􀁌􀀃􀁇􀁈􀁆􀁌􀁝􀁌􀁌􀀃􀄂􀁌􀀃al
dezvolt􀄌􀁕􀁌􀁌 􀁇􀁈􀀃 􀁐􀁈􀁆􀁄􀁑􀁌􀁖􀁐􀁈􀀃 􀄂􀁌􀀃 􀁌􀁑􀁖􀁗􀁕􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃
􀁆􀁒􀁒􀁓􀁈􀁕􀁄􀁕􀁈􀀃 􀁈􀁉􀁌􀁆􀁌􀁈􀁑􀁗􀁈􀀃 􀁶􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃 􀁄􀁘􀁗􀁒􀁕􀁌􀁗􀄌􀉃􀁌􀁏􀁈􀀃
􀁇􀁈􀀃􀁓􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃din statele membre partenere.
Programul Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP) a fost dezvoltat în urma
􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁗􀄌􀁕􀁌􀁌􀀃 􀁆􀁘􀀃 􀁕􀁈􀁓􀁕􀁈􀁝􀁈􀁑􀁗􀁄􀁑􀉃ii celor trei organiza􀉃ii partenere în
proiect, având în
7
Manualul de aplicare a Programului Individual de Gestionare a Furiei (I-MAP)
vedere contextul specific sistemelor 􀁇􀁈􀀃 􀁓􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃din România, Italia 􀄂i
Irlanda,
precum 􀄂i bunele practici acceptate în domeniu în alte jurisdic􀉃ii.
􀂃 Date de contact
Autorii acestui program sunt Gillian Johnson 􀄂i Linda Gast.
Gillian Johnson este psiholog judiciar autorizat 􀄂i consultant în drept penal. A
􀁇􀁈􀁖􀁉􀄌􀄂urat o activitate 􀁶􀁑􀁇􀁈􀁏􀁘􀁑􀁊􀁄􀁗􀄌 pentru Serviciul 􀁇􀁈􀀃􀀳􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈
din Anglia 􀄂i 􀉂ara
Galilor (National Offender Management Service for England and Wales) 􀄂i a avut un
rol principal în dezvoltarea 􀄂i livrarea de programe acreditate ca fost director al
Departamentului Programe Cognitive 􀄂i Motiva􀉃ionale. Dispune de experien􀉃􀄌􀀃 􀁶􀁑
domeniul programelor acreditate destinate atât 􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁙􀁈􀁑􀉃􀁌􀁌􀁏􀁒􀁕􀀃
􀁌􀁑􀁇􀁌􀁙􀁌􀁇􀁘􀁄􀁏􀁈, cât 􀄂i
celor de grup, ca practician 􀄂i manager de caz, la nivel regional 􀄂i na􀉃ional.
Linda Gast este asistent social calificat/consilier de proba􀉃iune, cu experien􀉃􀄌􀀃
􀁶􀁑􀁇􀁈􀁏􀁘􀁑􀁊􀁄􀁗􀄌􀀃 􀁆􀁄􀀃 􀁓􀁕􀁄􀁆􀁗􀁌􀁆􀁌􀁄􀁑􀀑􀀃 􀀤􀀃 􀁇􀁈􀁝􀁙􀁒􀁏􀁗􀁄􀁗􀀃 􀄂􀁌􀀃
􀁖􀁘􀁖􀉃􀁌􀁑􀁘􀁗􀀃 programe pentru infractori, în
calitate de manager. A 􀁓􀁈􀁗􀁕􀁈􀁆􀁘􀁗􀀃 􀁘􀁏􀁗􀁌􀁐􀁌􀁌􀀃 􀁇􀁒􀁘􀄌􀁝􀁈􀁆􀁌􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁄􀁑􀁌􀀃
􀁆􀁄􀀃 􀁉􀁒􀁕􀁐􀁄􀁗􀁒􀁕􀀒􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃
lucrând cu organiza􀉃ii de drept penal 􀄂i asisten􀉃􀄌􀀃 􀁖􀁒􀁆􀁌􀁄􀁏􀄌􀀃 􀁶􀁑􀀃
􀁇􀁒􀁐􀁈􀁑􀁌􀁘􀁏􀀃 􀁉􀁒􀁕􀁐􀄌􀁕􀁌􀁌􀀃 􀄂􀁌􀀃
􀁇􀁈􀁝􀁙􀁒􀁏􀁗􀄌􀁕􀁌􀁌􀀃personalului.
Date de contact:
Gillian Johnson viewconsulting@yahoo.com
Linda Gast training@lindagast.co.uk
Pentru mai multe informa􀉃ii cu privire la oricare dintre cele trei organiza􀉃ii
􀁌􀁐􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁗􀁈􀀃􀁶􀁑􀀃􀁄􀁆􀁈􀁖􀁗􀀃􀁓􀁕􀁒􀁌􀁈􀁆􀁗􀀏􀀃􀁙􀄌􀀃􀁕􀁘􀁊􀄌􀁐􀀃􀁖􀄌􀀃contacta􀉃i:
România
􀀦􀁕􀁌􀁖􀁗􀁌􀁑􀁄􀀃 􀀩􀁈􀁏􀁌􀁆􀁌􀁄􀀃 􀀦􀄌􀁏􀁌􀁑 􀂲 psiholog, Direc􀉃ia de Proba􀉃iune,
Ministerul Justi􀉃iei din
România, Str. Apolodor nr.17􀀏􀀃 􀀶􀁈􀁆􀁗􀁒􀁕􀀃 􀀘􀀏􀀃 􀀥􀁘􀁆􀁘􀁕􀁈􀄂􀁗􀁌􀀏􀀃 􀀵􀁒􀁐􀁫􀁑􀁌􀁄,
cristina.calin@just.ro; dp@just.ro
Italia
Giovanna Allegri 􀂲 􀀧􀁈􀁓􀁄􀁕􀁗􀁄􀁐􀁈􀁑􀁗􀁘􀁏􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀀭􀁘􀁖􀁗􀁌􀉃􀁌􀁈􀀃
􀀭􀁘􀁙􀁈􀁑􀁌􀁏􀄌􀀏􀀃 􀀰􀁌􀁑􀁌􀁖􀁗􀁈􀁕􀁘􀁏􀀃 􀀭􀁘􀁖􀁗􀁌􀉃􀁌􀁈􀁌􀀃 􀁇􀁌􀁑􀀃
Italia, Str. Via Damiano Chiesa nr. 24, Roma, giovanna.allegri@giustizia.it
Irlanda
Gerry McNally - Assistant Director, Servic􀁌􀁘􀁏􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀀳􀁕􀁒􀁅􀁄􀉃􀁌􀁘􀁑􀁈􀀃 􀁇􀁌􀁑􀀃
􀀬􀁕􀁏􀁄􀁑􀁇􀁄, Str__