Sunteți pe pagina 1din 2

SĂRURI - Metode de obţinere

 
Sărurile se obţin ca produşi de reacţie din mai multe reacţii chimice:
metal + nemetal Fe + S → FeS
metal + acid Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2 ↑
oxid acid + bază SO3 + Ca(OH)2 → CaSO4 + H2O
oxid bazic + acid CuO + 2 HCl →CuCl2 + H2O
acid + bază H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2 H2O
acid + sare HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2↑
bază + sare 2 NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓
sare + sare AgNO3 + NaCl → NaNO3+ AgCl ↓
 
SĂRURI - Proprietăţi fizice

1. Stare de agregare
La temperatură obişnuită, sărurile sunt substanţe solide albe (NaCl,
CaCO3, NaHCO3) sau colorate (AgBr - galben, PbS -negru, PbI2 - galben)
Sărurile au puncte de topire ridicate, iar unele săruri se descompun la
încălzire.
2. Solubilitate
Solubilitatea sărurilor în apă variază în limite largi, unele fiind chiar
insolubile în apă (AgCl, BaSO4 etc).
Unele săruri, la evaporarea completă a soluţiilor apoase, înglobează în
cristalele lor un anumit număr de molecule de apă formând cristalohidraţi.
(CuSO4. 5 H2O - piatră vânătă, CaSO4. 2 H2O - ghips)
Prin încălzire cristalohidraţii pierd apa de cristalizare, proces care poate fi
însoţit şi de modificări de culoare.
3. Conductibilitate electrică
În stare solidă, sărurile nu conduc curentul electric, dar soluţiile apoase ale
sărurilor solubile conduc curentul electric.
4.Culoare: variazǎ de la incolore la colorate.
Exerciṭiu:

Obṭineṭi prin metodele cunoscute urmǎtoarele sǎruri:

NaCl clorură de sodiu


KHS sulfură acidă de potasiu
CaCO3 carbonat de calciu
Al2(SO4)3 sulfat de aluminiu
FeCl2 clorură de fier (II) (feroasă)
FeCl3 clorură de fier (III) (ferică)
CuS sulfură de cupru (II)
Cu2S sulfură de cupru (I)

Precizaṭi proprietǎṭile lor fizice, cautandu-le pe net.

S-ar putea să vă placă și