Sunteți pe pagina 1din 48

6.5.

REVOCAREA CONTRACTULUI
Esenţa:
- constituie o derogare de la
principiului forţei obligatorii a
contractului;
- Codul civil sau legile speciale îl
acordă consumatorului în situaţii
specifice de încheiere a contractului.
DEFINIŢIA NOŢIUNII DE REVOCARE A
CONTRACTULUI

Revocarea contractului este


dreptul părţii îndreptăţite de lege (de
regulă, consumatorul)
de a înceta raportul contractual
fără nici o justificare şi
fără nici un fel de răspundere a
consumatorului pentru această
încetare.
REGLEMENTAREA DREPTULUI DE
REVOCARE A CONTRACTULUI

Regimul juridic general al dreptului de


revocare a contractului: art. 1052-1058 Cc.
Art. 1059-1065 Cc – reglementează regimul
revocării contractului
- încheiat la distanță sau
- negociat în afara spațiilor comerciale
Ex. cumpărare pe internet sau de la vânzătorul
care vine acasă la consumator.
Art.1066-1068 Cc reglementează:
- dreptul de revocare a contractelor privind unele
produse de vacanță și a contractelor de intermediere
a lor.
CONTRACTUL LA DISTANȚĂ (ART. 1013CC)
orice contract
negociat și încheiat între profesionist și consumator
în cadrul unui sistem de vînzări sau de prestări de
servicii la distanță organizat, fără prezența fizică
simultană a profesionistului și a consumatorului,
cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor
mijloace de comunicare la distanță,
pînă la și în momentul în care este încheiat
contractul, inclusiv orice comandă făcută de
consumator care produce efecte obligatorii asupra
lui.
PARTICULARITĂŢILE CONTRACTULUI LA
DISTANŢĂ

- se încheie între un consumator şi un comerciant


- prin mijloace de comunicare la distanta precum
telefon, e-mail, fax sau aplicaţii on-line.
Exemplu:
dacă un consumator este contactat telefonic de un
operator de telefonie mobilă care îi prezinta o
ofertă de servicii (un abonament), iar consumatorul
o accepta, atunci acesta îşi exprimă acordul pentru
furnizarea serviciilor în baza ofertei respective şi
încheie un contract la distanţă.
MIJLOACELE DE COMUNICARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR LA DISTANŢĂ
POTRIVIT ANEXEI LA LEGEA NR. 157 DIN 18.07.2014 DESPRE ÎNCHEIEREA ŞI
EXECUTAREA CONTRACTELOR LA DISTANŢĂ PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE DE CONSUM, ÎN
MO NR. 249-255 DIN 22.08.2014.

1. Poştă electronică (e-mail)


2. Telefon cu intervenţie umană (telefonia vocală)
3. Telefon fără intervenţie umană (automat de apel,
audiotext)
4. Videofon (telefon cu imagine)
5. Videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau
ecran tactil)
6. Telecopiator (fax)
7. Televiziune (teleshopping)
8. Publicitate tipărită cu bon de comandă
9. SMS
10. Servicii de mesagerie pe Internet.
CONTRACTUL NEGOCIAT ÎN AFARA
SPAȚIILOR COMERCIALE (ART. 1013 CC)
– contract între un profesionist și un consumator,
care este încheiat:
a) fie în prezența fizică simultană a
profesionistului și a consumatorului într-un loc care
nu este spațiul comercial al profesionistului;
b) fie în spațiile comerciale ale profesionistului
sau prin utilizarea mijloacelor de comunicare la
distanță, imediat după ce consumatorul a fost
abordat în mod personal și individual, într-un loc
care nu este spațiul comercial al profesionistului, în
prezența fizică simultană a acestuia și a
consumatorului, cu excepția simplei distribuții a
informației promoționale în apropiere de spațiile
comerciale ale profesionistului;
SITUAŢIILE DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR
NEGOCIATE ÎN AFARA SPAŢIILOR COMERCIALE

a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara


spaţiilor sale comerciale;
b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu
a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:
1) la locuinţa unui consumator, unde pot fi încheiate contracte
şi cu alte persoane prezente;
2) la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care
acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu
sau tratament;
c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care
comercianul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe
care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către
consumator.
ALTE CAZURI DE REVOCARE PREVĂZUTE
DE LEGEA NAŢIONALĂ

b) contractele de asigurare de viaţă


individuală (pe termen de valabilitate ce
depăşeşte 6 luni) (art. 14 alin.(7) din Legea
nr. 407 din 21.12.2006 cu privire la
asigurări);
c) contractele de creditare a consumatorilor
(de credit, împrumut, leasing, vânzare în
credit cu dobândă etc.) (art. 18 din Legea
nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele
de credit pentru consumatori).
SEMNIFICAŢIA TERMENULUI DE
„REVOCARE”
act unilateral de încetare a efectului unui
alt act juridic unilateral:
- revocarea unei procuri;

- revocarea unui testament;

- revocarea unei oferte de a contracta etc.

Numitorul comun al acestor revocări:


- nu este necesară invocarea vreunui
motiv;
- dreptul de revocare este un drept
potestativ.
DREPTURI POTESTATIVE (SECUNDARE) - DREPTURI SUBIECTIVE
CIVILE CARE PRODUC EFECTE JURIDICE PRIN MANIFESTARE
UNILATERALĂ DE VOINŢĂ A TITULARULULI DE DREPT

Exemple:
- dreptul de alegere în cazul unei obligaţii
alternative;
- dreptul de denunţare unilaterală a unui contract,
în cazurile admise de lege;
- dreptul de a ratifica o gestiune a intereselor
altuia;
- dreptul de opţiune al utilizatorului, în contractul
de leasing, ce constă în posibilitatea de a solicita
achiziţionarea bunului, restituirea acestuia sau
prelungirea contractului de leasing etc.
DELIMITAREA INSTITUŢIILOR

Revocării contractului Revocării ofertei de a


Efectul: contracta sau a
Contractul este: acceptării
- valabil încheiat (ca
Efectul:
urmare a întâlnirii - Opreşte procesul de

ofertei cu acceptarea) încheiere a


- doar că uneia dintre
contractului;
părţile contractante i - contractul nu este

se acordă dreptul de încheiat.


a-l înceta.
CONCLUZIA:
Dreptul de revocare este un drept
- legal;
- temporar;
- gratuit şi
- potestativ.
Scopul dreptului de revocare:
- consumatorul are posibilitatea să se
gândească asupra deciziei de a
încheia contractul.
DOMENIUL DE APLICARE A DREPTULUI DE
REVOCARE (ART. 1052 CC)

Dreptul de revocare se aplică:


- în cazurile în care, în temeiul unei dispoziții
legale, consumatorul are dreptul de a revoca
contractul.
Art. 1052-1058 reglementează:
- regimul general al dreptului de revocare a
contractului.
Astfel, orice clauză contrară dispozițiilor generale
ale dreptului de revocare a contractului în
detrimentul consumatorului:
- este lovită de nulitate absolută.
EXERCITAREA DREPTULUI DE REVOCARE
(ART. 1053CC)

- se exercită prin notificarea


profesionistului.
- consumatorul nu este obligat să
justifice decizia de revocare.
- dreptul poate fi exercitat în
orice moment după încheierea
contractului, dar înainte de
expirarea termenului de
revocare.
TERMENUL DE EXERCITARE A DREPTULUI
DE REVOCARE (ART.1054 CC)
Termenul general de revocare este de 14 zile,
dacă legea nu prevede altfel:
Ex.: contractele de asigurare de viaţă
individuală (pe termen de valabilitate ce
depăşeşte 6 luni):
- asiguratul care a încheiat contract de
asigurare de viaţă individual trebuie să aibă
la dispoziţie, de la data semnării
contractului de către asigurător, o perioadă
de 20 de zile în interiorul căreia să poată
denunţa contractul în cauză (art. 14 alin.(7)
din Legea nr. 407 din 21.12.2006 cu privire
la asigurări).
ÎNCEPEREA CURGERII TERMENULUI DE
REVOCARE:

- de la data încheierii contractului.


Notificarea de revocare este efectuată în termen
dacă:
- a fost expediată înainte de expirarea termenului
de revocare.
Sarcina probei privind exercitarea dreptului de
revocare conform art. 1052-1058 care
reglementează regimul general al dreptului de
revocare a contractului:
- revine consumatorului.
EFECTUL EXPIRĂRII TERMENULUI:

- dreptul de revocare se stinge;


- contractul poate fi anulat sau
încetat pe alte temeiuri aplicabile
contractelor.
OBLIGAŢIA PROFESIONISTULUI DE INFORMARE
ADECVATĂ A CONSUMATORULUI PRIVITOR LA
DREPTUL DE REVOCARE (ART.1055 CC)

Se consideră că profesionistul a transmis


consumatorului informațiile privind dreptul de
revocare dacă:
- dreptul de revocare este adus, în mod
corespunzător, la cunoștința consumatorului, iar
- informațiile prevăd, în formă textuală pe un
suport durabil și într-un limbaj clar și pe înțeles,
date despre:
- modul de exercitare a dreptului,

- termenul de revocare,

- denumirea și adresa persoanei căreia trebuie să-i


fie comunicată revocarea.
CERINŢE FAŢĂ DE NOTIFICAREA DESPRE
DREPTUL DE REVOCARE

1. Dreptul de revocare este un drept rezervat de


lege consumatorului;
2. Valabilitatea lui nu depinde de faptul dacă
dreptul de revocare se conţine în contract sau într-
un alt instrument extern documentului
contractual;
3. Pentru realizarea eficientă a dreptului la
revocare de către consumator, legea impune
profesionistul să notifice consumatorul privind:
- existenţa acestui drept şi

- modul lui de funcţionare.


EFECTUAREA NOTIFICĂRII PRIVIND
DREPTUL DE REVOCARE SE POATE FACE:

- în contract, prin inserarea unei


clauze privind dreptul de revocare
sau
- printr-o declaraţie separată remisă
consumatorului la încheierea
contractului sau chiar după
încheierea contractului (ex.:
momentul livrării către consumator
a mărfii comandate).
CONDIŢIILE MINIME ALE NOTIFICĂRII:
a) de conţinut, să indice:
1) că consumatorul are un drept de revocare, în termen
de 14 zile (sau alt termen prevăzut de legea specială);
2) că consumatorul nu trebuie să dea nicio justificare
pentru decizia de revocare;
3) forma în care consumatorul va revoca contractul
(inclusiv dacă se cere să se aplice semnătura
consumatorului pe declaraţia de revocare); şi
4) denumirea şi adresa la care trebuie expediat sau
predată declaraţia sau bunul de către consumator.
Sarcina probei pentru conţinutul informaţiilor
sau declaraţiei:
- revine profesionistului.
MODEL DE INSTRUCŢIUNI PRIVIND INSERAREA
UNEI CLAUZE PRIVIND DREPTUL DE REVOCARE

„Dreptul de retragere
Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a
preciza motivele, în termen de 14 zile.
Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua
[încheierii contractului / la care intrați dumneavoastră sau o
parte terță, alta decât transportatorul, indicată de
dumneavoastră, în posesia fizică a bunurilor].
Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne
informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage
din prezentul contract utilizând o declarație neechivocă (de
exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). În
acest scop, puteți folosi modelul de retragere alăturat;
folosirea lui nu este însă obligatorie.
Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient
să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de
retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
CONSECINŢELE RETRAGERII
Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am
primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile
livrării (cu excepția costurilor suplimentare determinate
de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel
mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără
întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de
14 zile de la data la care suntem informați cu privire la
decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul
contract. Vom efectua această rambursare folosind
aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru
tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați
exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de
rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe
comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.”
B) DE FORMĂ:

notificarea trebuie să se conţină:


- pe un suport de date trainic, adică să
fie în scris (inclusiv în cadrul
textului contractului) sau
- sub o altă formă lizibilă care îi
permite să reproducă întocmai
informaţiile într-un termen
corespunzător cerinţelor actului
juridic.
SUPORTURILE DURABILE (PREAMBULUL
NR. 23 DIN DIRECTIVA 2011/83/UE)

-hârtia,
- stickurile de memorie USB,
- CD-ROM-urile,

- DVD-urile,
- cardurile de memorie sau
- discurile dure ale computerelor,
- e-mailurile.
MODEL DE FORMULAR DE RETRAGERE ANEXA I
DIRECTIVA 2011/83/UE PRIVIND DREPTURILE
CONSUMATORILOR

Întreprinzătorul este obligat să-l remită consumatorului


împreună cu notificarea despre dreptul de revocare:
- “(prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă
doriți să vă retrageți din contract)
- Către [aici se introduce numele, adresa fizică și, dacă este
cazul, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a
comerciantului]:
- Vă informez/vă informăm [*] prin prezenta cu privire la
retragerea mea/noastră [*] din contractul referitor la vânzarea
următoarelor bunuri [*]/prestarea următoarelor servicii [*]
- Comandate la data [*]/primite la data [*]
- Numele consumatorului (consumatorilor)
- Adresa consumatorului (consumatorilor)
- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în
care acest formular este notificat pe hârtie)
- Data
[*] A se elimina mențiunea inutilă, după caz.”
REVOCAREA CONTRCATULUI ARE CA EFECT
(ART. 1056 CC)
- rezoluțiunea contractului, ceea ce stinge obligațiile
ambelor părți rezultate din contract (efectul
extinctiv) .
- nu generează niciun cost și nicio răspundere
pentru consumator, cu excepțiile expres prevăzute
de lege.
- stinge obligațiile ambelor părți de a încheia
contractul în temeiul respectivei comenzi (oferte)
sau, după caz, antecontract, atunci când
consumatorul a efectuat o comandă (ofertă) ori s-
a încheiat un antecontract.
OBLIGAȚIILE PROFESIONISTULUI ÎN CAZUL
REVOCĂRII (ART. 1057 CC)

- de a restitui toate sumele pe care le-a


primit drept plată din partea
consumatorului, inclusiv, costurile de
livrare a bunurilor de către consumator,
fără întîrzieri nejustificate.
Termenul de restituire:
- nu mai târziu de 14 zile de la data la care
este informat despre decizia de revocare a
contractului de către consumator.
MODUL DE RESTITUIRE A SUMELOR

- în aceeași monedă în care le-a primit de la


consumator,
- folosind aceleași modalități de plată ca și cele
folosite de consumator pentru plata inițială.
Excepție:
- consumatorul și-a exprimat acordul explicit
pentru o altă modalitate de plată și cu condiția să
nu cadă în sarcina consumatorului plata de
comisioane în urma restituirii.
OBLIGAȚIA DE RESTITUIRE NU SE APLICĂ:
- comisioanelor bancare achitate de
consumator pentru plata sumelor
respective către profesionist, precum și
- pierderilor suportate de consumator în
legătură cu convertirea în altă monedă a
sumelor primite, în cazul în care contul
bancar al consumatorului este în altă
monedă decît cea în care s-a efectuat plata
inițială și restituirea.
EFECTELE SECUNDARE ALE REVOCĂRII
CONTRACTULUI (ART.1058 CC)

Exercitarea de către consumator a dreptului de revocare are


ca efect și rezoluțiunea de drept a contractului legat de
contractul care se revocă.
Ex.:
-se revocă automat contractul de creditare ca efect secundar
al revocării de către consumator a unui contract de achiziţie.
Condiţiile:
- aceste două contracte sunt legate (formează o unitate
economică).
Exemplu:
- consumatorul cumpărând un bun în baza unui contract
negociat în afara spaţiilor comerciale, a luat un credit
pentru a finanţa cumpărarea bunului;
Efectul revocării contractului de achiziţie:
- va atrage şi revocarea de drept a contractului de creditare.
CAZURI DE REVOCARE A CONTRACTULUI
a) la distanță sau negociat în afara spațiilor
comerciale (art. 1059 Cc):
- consumatorul are dreptul de a revoca
contractul la distanță sau contractul
negociat în afara spațiilor comerciale.
Excepție:
- contractele excluse din domeniul de
aplicare stabilit la art. 1018 Cc.
NU POT FI REVOCATE POTRIVIT ART. 1018
CC :
 a) contracte de prestare a unor servicii sociale, inclusiv de cazare
socială, de îngrijire a copiilor și de susținere a familiilor și a
persoanelor în scopul depășirii unor situații de dificultate;
 b) contracte avînd ca obiect serviciile de sănătate orientate spre
nevoile populației de ocrotire și recuperare a sănătății, realizate prin
folosirea cunoștințelor profesionale medicale și farmaceutice;
 c) contracte avînd ca obiect jocurile de noroc, care implică mizarea
pe un pot cu valoare pecuniară, inclusiv loterii, jocuri de cazinou și
tranzacții de tipul pariurilor;
 d) contracte referitoare la servicii financiare;
 e) contracte pentru dobîndirea sau transferul unor drepturi asupra
unui bun imobil, cu excepția contractelor privind serviciile agenților
imobiliari și a celor privind închirierea unor spații în scopuri
nerezidențiale;
 f) contracte avînd ca obiect construirea unor clădiri noi,
transformarea substanțială a unor clădiri existente sau închirierea de
locuințe în scopuri rezidențiale, cu excepția celor privind construcția
unor anexe la clădiri și a celor privind repararea și renovarea
clădirilor;

CONTINUARE
 g) contracte privind pachetul de servicii de călătorie;
 h) contracte privind cazarea periodică, privind produsele de vacanță
pe termen lung, contracte de intermediere a produselor de vacanță și
de intermediere a participării la un sistem de schimb;
 i) contracte care sînt autentificate, fie în virtutea legii, fie la
cererea părților, de către un notar care trebuie să se asigure,
furnizînd informații juridice cuprinzătoare, că încheierea contractului
survine numai după ce consumatorul a analizat cu atenție aspectele
juridice și a luat cunoștință de sfera de aplicare juridică a acestuia;
 j) contracte avînd ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a
altor bunuri de consum casnic curent, livrate fizic de către un
profesionist care se deplasează frecvent sau periodic la domiciliul,
reședința temporară sau locul de muncă al consumatorului;
k) contracte de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu
excepția dispozițiilor art. 1017 alin. (2)-(4);
 l) contracte încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor
comerciale automatizate;
m) contracte încheiate cu furnizorii de servicii de comunicații
electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora,
sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice prin telefon,
internet sau fax, stabilite de un consumator.
TERMENUL DE REVOCARE POTRIVIT
ART.1060 CC ETSE DE 14 ZILE.

Dacă profesionistul nu a transmis consumatorului


informațiile privind dreptul de revocare:
- termenul de revocare expiră la 12 luni de la
sfîrșitul termenului inițial de revocare (art. 1061
Cc).
Dacă profesionistul a transmis consumatorului
informațiile în termen de 12 luni de la data
încheierii contractului:
- termenul de revocare expiră în 14 zile de la data
la care consumatorul primește informațiile
respective.
POTRIVIT ART. 1015 ALIN. (1) LIT. H),
PROFESIONISTUL ARE OBLIGAŢIA SĂ COMUNICE
CONSUMATORULUI:

h) în cazul în care există un drept de revocare:


- condițiile,

- termenul și

- procedurile de exercitare a dreptului respectiv


conform art. 1053 și art. 1062 alin. (1), precum și
- formularul standard de revocare prevăzut în
anexa nr. 6 la Legea nr. 1125/2002 pentru
punerea în aplicare a Codului civil al Republicii
Moldova;
EXERCITAREA DREPTULUI DE
REVOCARE (ART. 1062 CC)

Pentru notificarea profesionistului despre


exercitarea dreptului de revocare, consumatorul
are posibilitatea:
a) de a folosi formularul standard prevăzut în
anexa nr. 6 la Legea nr. 1125/2002 pentru
punerea în aplicare a Codului civil al Republicii
Moldova; sau
b) de a face orice altă notificare neechivocă în care
să-și exprime decizia de revocare a contractului.
OPŢIUNEA ACORDATĂ DE PROFESIONIST
CONSUMATORULUI

de a completa și de a transmite, în format


electronic, pe pagina web a profesionistului:
- fie formularul standard de revocare prevăzut în
anexa nr. 6 la Legea nr. 1125/2002 pentru
punerea în aplicare a Codului civil al Republicii
Moldova,
- fie o altă declarație neechivocă pusă la dispoziție
de profesionist.
În aceste cazuri, profesionistul trebuie:
- să comunice consumatorului, fără întîrziere, pe
un suport durabil, confirmarea de primire a
formularului de revocare.
PROFESIONISTULUI NU ESTE OBLIGAT
(ART. 1063 CC):
- să restituie costurile suplimentare în cazul în care
consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare
decît livrarea standard oferită de profesionist.
În cazul contractelor de vînzare-cumpărare,
profesionistul poate suspenda restituirea:
- până la data recepționării bunurilor care au făcut
obiectul vînzării-cumpărării sau
- pînă la momentul primirii unei dovezi din partea
consumatorului că acesta a trimis bunurile către
profesionist, luîndu-se în considerare data cea mai
apropiată.
Excepție:
- cazul în care profesionistul s-a oferit să recupereze el
însuși bunurile.
OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI ÎN CAZUL
REVOCĂRII CONTRACTULUI (ART. 1064 CC)

Consumatorul trebuie:
- să trimită înapoi bunurile sau

- să le predea profesionistului ori unei persoane


autorizate de profesionist să recepționeze bunurile
fără întîrzieri nejustificate și în decurs de cel mult 14
zile de la data la care acesta i-a comunicat
profesionistului decizia sa de revocare a contractului.
Termenul se consideră respectat dacă bunurile sînt
trimise înapoi de consumator înainte de expirarea
termenului respectiv de 14 zile.
Excepție:
- cazul în care profesionistul s-a oferit să recupereze el
însuși bunurile.
CONSUMATORUL ESTE RESPONSABIL DOAR:

În ceea ce privește diminuarea valorii


bunurilor ce rezultă din manipularea
acestora, alta decît cea necesară
pentru determinarea:
- naturii,
- caracteristicilor și

- modului de funcționare a bunurilor.


MODALITATEA DE STABILIRE A NATURII,
CARACTERISTICILOR ŞI MODULUI DE
FUNCŢIONARE A BUNURILOR

consumatorul ar trebui:
- să le mânuiască și să le inspecteze în același mod
în care i s-ar permite să o facă într-un magazin.
Exemplu:
- consumatorul ar trebui doar să probeze un articol
de îmbrăcăminte, nu să îl poarte.
- în decursul termenului de revocare,
consumatorul ar trebui să mânuiască şi să
inspecteze bunurile cu grija necesară.
PROFESIONISTUL ARE DREPTUL SĂ REDUCĂ
SUMA RESTITUITĂ CONSUMATORULUI

- pentru a acoperi diminuarea valorii bunului ce


rezultă din manipularea necorespunzătoare a
acestuia, alta decît cea necesară pentru
determinarea naturii, caracteristicilor și
funcționării bunului, în termenul de exercitare a
dreptului de revocare.
Consumatorul nu este responsabil de diminuarea
valorii bunului dacă:
- profesionistul a omis să-l informeze cu privire la
dreptul de revocare conform art. 1015 alin. (1) lit.
h).
DELIMITAREA DREPTULUI DE REVOCARE DE
DREPTUL PRESCHIMBARE A BUNULUI CUMPĂRAT
PENTRU CONSUM (ART. 1164 CC)

Cumpărătorul are dreptul ca:


- în decursul a 14 zile din momentul
recepţionării bunului nealimentar, dacă
vînzătorul nu a stabilit un termen mai
mare,
- să preschimbe bunul la locul cumpărării
lui sau în alt loc, stabilit de vînzător,
- cu un bun similar de o altă mărime,
formă, gabarit, model, culoare sau
completare etc., cu efectuarea, în cazul
diferenţei de preţ, a recalculării.
LIPSA BUNULUI NECESAR PENTRU
PRESCHIMBARE:

consumatorul are dreptul:


- să declare rezoluțiunea vînzării-
cumpărării și
- să restituie bunul cumpărat,
Vînzătorul este obligat să-i restituie
suma plătită.
CEREREA CONSUMATORULUI DE A PRESCHIMBA
BUNUL SAU DE A DECLARA REZOLUŢIUNEA

produce efecte dacă bunul:


- nu este utilizat,
- nu și-a pierdut calitățile de consum și

- dacă există dovada că a fost


cumpărat de la vînzătorul respectiv.
NUMITORUL LOR COMUN:
1. Ambele au scopul:
- de a remedia o cumpărătura
negândită, nereuşită ori regretată de
către consumator.
Se exercită:
- în termen scurt.
Au ca efect:
- încetarea contractului.