Sunteți pe pagina 1din 6

Taur

Venus

21 aprilie - 20 mai

Semn de p�m�nt fix, feminin (introvertit), guvernat de planeta Venus


Verbu1 caracteristic: "a avea"
Dominanta: vointa
Atuuri: �ncrederea �n sine �nsusi si tenacitatea
Piatra norocoas�: safirul
Culoarea norocoas�: albastrul
Ziua norocoas�: vineri
Cifre norocoase: 1, 9
Locurile norocoase: orase mici de provincie

Plan General
 

Al doilea semn zodiacal, Taurul este guvernat de planeta Venus, care reprezenta �n mitologia
roman�, zeita iubirii, a frumusetii si a pl�cerii dar era �n acelasi timp asociat� cu luxul si cu
desfr�narea. Poate de aceea, Taurul apreciaz� at�t de mult posesiunile materiale si nu-si refuz�
niciodat� pl�cerile vietii.
�n comparatie cu zodia Balantei, care este la r�ndul ei guvernat� de Venus, Taurul vede doar
frumusetea obiectelor, �n timp ce Balanta este preocupat� de oamenii, de frumosul din interiorul
si afara acestora.

Este proverbial� ��nc�p�t�narea� Taurului care la el se prezint� sub dou� aspecte.


Unul se �nf�tiseaz� ca o nemaipomenit� tenacitate �n atingerea scopurilor, planurile fiind
urmate cu o constiinciozitate de invidiat iar cel�lalt ca o ambitie f�r� rost, iar dac� cineva face
imprudenta s�-i atrag� atentia c� greseste, devine impertinent.
Este foarte indulgent cu propria persoan�, poate cam avar, dar cu mult simt practic iar lucrul pe
care �l urm�reste cu insistent� toat� viata este obtinerea confortului personal, a sigurantei din
punct de vedere financiar si afectiv.
Taurul este o persoan� greu de scos din s�rite dar atunci c�nd se enerveaz� face adev�rate
crize de isterie. P�streaz� �nchise �n el bucuriile si necazurile si izbucneste �n momente total
nepotrivite, l�s�ndu-i pe ceilalti nedumeriti.
Desi detest� r�zbunarea si o consider� un mijloc bun doar pentru cei slabi, este ranchiunos si nu
uit� niciodat� r�ul pe care i l-a f�cut cineva.
Pentru un Taur trecutul reprezint� un refugiu �n care �i place s� se ad�nceasc� ori de c�te
ori simte c� prezentul �l dep�seste. Munceste mult, e �n stare de eforturi prelungite si d�
dovad� de devotament �n tot ceea ce face. Desi se poate adapta cu usurint� la oamenii cu care
vine �n contact nu acelasi lucru se �nt�mpl� cu situatiile neprev�zute. Ur�ste surprizele si
prefer� ca odat� ce a stabilit un plan s� nu se abat� sub nici o form� de la el. I se poate
reprosa o anume rutin�, un automatism �n relatiile de munc� � asta stie, asta face � nu are
timp s� analizeze dac� drumul pe care a apucat este corect, desi intuieste c� exist� posibilitatea
s� greseasc�. Prefer� s� fac� totul singur pentru c� nu are �ncredere �n ceilalti si pentru
c� �n felul acesta poate controla totul.
Aspectele cotidiene ale vietii le priveste cu pragmatism si are un puternic simt de observatie,
sesiz�nd poate si din cauza calmului pe care-l afiseaz�, am�nunte care-i vor folosi �n activitatea
sa. Posed� o memorie de elefant dar se misc� lent. Analizeaz� fiecare aspect al problemei pentru
a-si fixa ideile si pentru a-i cunoaste mai bine pe cei cu care vine �n contact.
Este foarte sigur pe p�rerile lui si din punctul acesta de vedere d� dovad� de autosuficient�,
crede c� doar ceea ce a g�ndit sau a f�cut el este bine.
Fiind un spirit materialist nu se poate abtine s� nu se apropie de lucruri, s� le ating�, s� le
pip�ie pentru a se convinge de realitate. Este mare amator de art� si dac� nu are talent pentru a
fi artist, poate deveni un mare colectionar de art�, pentru c� are gust. Are si imaginatie, dar
problema este c� deseori se opreste la aparente si nu reuseste s� prind� esenta lucrurilor. �n
discutii, poate devia de la subiect si s� se trezeasc� vorbind de amorul artei iar �n momentul �n
care-si d� seama c� a pierdut firul si partenerii de discutie se plictisesc, devine sarcastic.
Taurul este un mare gurmand, g�teste cu pl�cere pentru el si pentru invitatii s�i si nu ezit� s�
le ofere acestora, preparate culinare deosebite.
Familist convins, �si doreste o familie numeroas�, unit� �n jurul s�u chiar dac� el �si
permite mici escapade extraconjugale. Aventurile sale sunt doar o distractie, o mic� variatie la viata
sexual�. Tocmai pentru c� �si doreste stabilitate afectiv�, trece cu vederea defectele
partenerului de viat� si poate da dovad� de foarte mult� afectiune si tandrete.
Un Taur posed� un chip cu tr�s�turi bine definite �n care un rol deosebit �l au ochii, de cle
mai multe ori �nchisi la culoare si foarte expresivi. Ca impresie general�, este bine f�cut, poate
un pic prea solid. Cu toate acestea, �n momentele de tensiune se misc� foarte agil. Este bine
�nfipt pe picioarele sale din toate punctele de vedere, nu numai fizic.
 

Defecte

Taurul este dotat cu un remarcabil simt practic, foarte perseverent si dornic de a se impune �n fata
celorlalti.
�nc�p�t�narea de care dovad� �l pune �n imposibilitatea de a se adapta la situatiile
ap�rute �n viata de zi cu zi si ajung s� pozeze �n situatia de ne�nteles.
D� senzatia c� de fapt �i tolereaz� pe cei care sunt �n jurul s�u dar nu are capacitatea de a
�ntelege sentimentele acestora, sau mai bine zis putin �i pas� de ce simt acestia. De aceea va
ajunge s� fie detestat iar lupta lui personal� cu viata se poate transforma �n fanatism.

Sanatate

Ca un gurmand care se respect�, Taurul face excese alimentare, care i-ar putea crea probleme,
ajung�nd obez sau s� sufere de diabet. Nu are obiceiul s� apeleze la medicamente la cel mai mic
semn de boal� si evit� c�t se poate de mult doctorii si tot ceea ce este legat de medicin�.
Cel mai vulnerabil punct al Taurului este g�tul si de aceea va suferi �n mod frecvent de laringite
sau faringite. De asemenea, nu este exclus s� aib� probleme circulatorii. Este dotat cu o
rezistent� fizic� remarcabil� si dac� reuseste s� se fereasc� de stres si se menajeaz� poate
atinge linistit v�rsta senectutii. Majoritatea Taurilor simt nevoia �n permanent� ceva, sunt
foarte activi si tocmai aceast� activitate neobosit� s-ar putea s�-i doboare.
 

Plan Sexual

Taurul se �ndr�gosteste greu, dar odat� ce crede c� a g�sit persoana pe care a visat-o, nimeni
si nimic nu-l poate convinge de contrariul. Este pasional, tandru, sentimental si atunci c�nd se
implic� �ntr-o relatie, cu sigurant� c� mai �nainte a analizat persoana respectiv� foarte
bine, tin�nd cont de toate calit�tile si defectele ei.
Este f�r� �ndoial�, unul dintre semnele zodiacale cele mai fidele, dar sexualitatea sa
debordant� �l poate �mpinge spre excese. De aceea aree nevoie de un partener pe m�sur�,
care-i s� trezeasc� pasiuni dezl�ntuite si senzatii tari.
Dac� vrei s� cuceresti un Taur, trebuie s� stii �nainte de toate cum s� creezi o atmosfer�
romantic�, plin� de bun gust. Un restaurant select, muzic� �n surdin�, lum�n�ri, toate
armonizate astfel �nc�t el s� aib� senzatia merit� tot ce este mai bun.
�i place s� depind� de partenerul de viat�, de aceea �l va l�sa pe acesta s� fac� primul
pas, s� preia initiativa, el conform�ndu-se dorintelor acestuia.
Este o persoan� devotat�, �n care poti avea �ncredere si care v� va da �n permanent�
dovezi de iubire neconditionat�.
At�t nativa c�t si nativul sunt foarte senzuali. Nu posed� o fantezie sexual� nelimitat�, as�
c� de cele mai multe ori asteapt� s� fie initiati �n tainele amorului. Odat� �ns� ce au
�nv�tat lectia, nimic nu-i mai poate opri si atunci veti avea parte de senzatii de neuitat.
Femeia Taur posed� o energie sexual� urias�, as� c� partenerul ei s-ar putea s� simt� la un
moment dat c� este dep�sit de evenimente...
B�rbatul Taur este amantul ideal, dispus s� satisfac� toate capriciile partenerei si s�-i ofere
toat� satisfactia pe care aceasta si-ar dori-o. Partenerii compatibili: nativii din Rac, Leu, Scorpion,
S�get�tor.
 

Plan Material

Cele mai importante lucruri pentru Taurii sunt banii si posesiunile. Singurul lucru care conteaz� cu
adev�rat este siguranta material� si toate eforturile lui se �ndreapt� spre atingerea acestui
obiectiv. Din p�cate, cei mai multi nativi din zodia Taurului �si fac din bani singurul scop �n
viat�, uit�nd c� mai exist� si alte lucruri care conteaz�, cum ar fi dragostea si respectul
celorlalti. Si nu este mai putin adev�rat c� niciodat� nu vor avea at�t de multi bani c�t �si
doresc si nici viata de lux pe care au visat-o. De aceea, poate c� ar fi mai bine pentru ei si pentru
linistea lor s�-si �ndrepte atentia spre alte planuri, cum ar fi de exemplu artele, un domeniu �n
care exceleaz�.
 

Personalitate

Barbatul din zodia Taur

Este unul dintre putinii cavaleri r�masi �n viat�. Prin galanteria, tandretea si politetea de care
d� dovad� atrage ca un magnet femeile. �i place s� la satisfac� acestora cele mai mici capricii
doar din dorinta de a le vedea fericite. Foarte atent cu familia si cu copiii pe care �i ador� si cu
care �ncearc� s� retr�iasc� momentele copil�riei. Nu este un p�rinte autoritar, dar dac� a
ajuns la concluzia c� o anume profesie s-ar potrivi copilului s�u, va face tot posibilul s�-l
�ndrepte �n directia aleas� de el.
Poate p�rea sotul ideal cu conditia s� stie s�-si ascund� micile escapade amoroase.

Femeia din zodia Taur

B�rbatii o g�sesc irezistibil�, iar ea este constient� de acest lucru. La prima vedere pare o
fiint� bl�nd� si supus�, dar �n cas� ea este adev�rata st�p�n�. �i place s� se ocupe
de redecorarea interiorului pentru ca totul s� fie �n ordine si s� se simt� �ntr-adev�r ca
acas�. Pe plan afectiv se maturizeaz� mai greu si este foarte pretentioas� �n alegerea
partenerului de viat�. Pretinde foarte mult pentru c� stie c� poate oferi mult.
�ntr-o relatie, �ncearc� s� fie �nteleg�toare fat� de tr�d�rile sotului si prefer� s�
ajung� la un compromis cu acesta, dec�t s�-l p�r�seasc�. Este o mam� bun�, dar nu �si
exteriorizeaz� sentimentele fat� de copii

Copilul din zodia Taur

Este foarte tenace si �si doreste de mic s�-si c�stige independenta fat� de p�rinti. Foarte
studios, nu pentru c� si-ar dori s� stie c�t mai multe ci pentru a dovedi ce poate. Are �nclinatii
artistice, iar p�rintii ar trebui s� fie atenti la preocup�rile copilului pentru ca acesta s�-si
valorifice talentele

Seful din zodia Taur

Ca sef, Taurul este un foarte bun organizator, pragmatic, stiind s� abordeze lucrurile dintr-un
punct de vedere foarte realist. Impune respect �n ochii subalternilor si c�stig� respectul celor cu
care lucreaz�. Nu are �ncredere �n cei pe care �i conduce si �i place s�-si impun� propria
p�rere dar accept� si alte puncte de vedere. Nu este genul de sef care face planuri peste planuri
pentru a rezolva o situatie, el vrea s� actioneze rapid si s� vad� rezultatele muncii depuse.
Schimb� rar locul de munc� tocmai din dorinta de stabilitate si e �n stare s� fac� eforturi
supraomenesti pentru a ajunge �n v�rful ierarhiei.
Cele mai indicate profesii pentru un Taur sunt cele legate de cultivarea p�m�ntului, de care se
simte profund atasat, dar este dotat si pentru cariera artistic� si av�nd �n vedere pl�cerea cu
care m�nuieste banii, economist sau om de afaceri.

Subalternul din zodia Taur

Este subalternul ideal, disciplinat si s�ritor c�ruia nu ai ce s�-i reprosezi. �ndatoritor cu colegii,
amuzant, �si �ndeplineste sarcinile de serviciu cu constiinciozitate, nu din dorinta de se evidentia
ci pentru a fi recompensat material. Nu-i place s� lase lucrurile neterminate si va munci si peste
program pentru a nu r�m�ne �n urm�, cu conditia s� nu se simt� exploatat pentru c� �n
acel moment iese la iveal� �nc�p�t�narea specific� si Taurul va refuza s� mai
�ndeplineasc� ceea ce i se cere.
 

Compatibilitati cu alte zodii

Taur-Taur

Modul aproape identic �n care v�d lumea nativii face ca leg�tura sa fie aproape o reusit�. Un
punct comun care le sustine relatia este talentul artistic, sensibilitatea si inclinatia spre frumos.
Dac� simt c� lumea este �mpotriva lor se sustin reciproc si se pare c� alianta lor are succes
datorit� perseverentei si �nc�p�t�n�rii celor doi Tauri.

Taur-Gemeni

Diferentele prea mari dintre cei doi sunt imposibil de reconciliat: Taurul este prea zg�rcit pentru
risipitorul si instabilul Geam�n. Pe plan profesional este posibil ca Gemenii s� aprecieze
tenacitatea Taurului iar acesta din urm� energia risipit� de Gemenii �n actiunile lor, dar
leg�tura va esua foarte cur�nd.

Taur-Rac

Au mari sanse de a duce o viat� linistit� �mpreun�. Am�ndoi sunt dou� semne zodiacale
atasate de valorile familiale, dau dovad� de prudent� si nevoie de stabilitate si echilibru. At�t
Racul c�t si Taurul sunt calzi, sensibili si romantici si �ntre ei va exista de la �nceput un
sentiment de afectiune.

Taur-Leu

Chiar dac� la �nceput, �ntre ei exist� o mare atractie fizic� o relatie solid� nu se poate baza
doar pe acest aspect si realizeaz� c� sunt mult prea diferiti: pe Taur �l deranjeaz� dorinta
Leului de a fi mereu �n centrul atentiei iar pe Leu, �nc�p�t�narea si pasivitatea Taurului.
Pe plan sentimental relatia este plin� de pasiune si este posibil s� dureze.

Taur-Fecioar�
Cu conditia ca fiecare s� cedeze c�te putin se poate ajunge la o �ntelegere, astfel Fecioara s�
renunte la atitudinea ei mereu critic� si Taurul la ordinea si disciplina impus�. Cel care se va
revolta �n final va fi Taurul care va �ncerca s� scape din aceast� relatie �ntr-un mod destul
de agresiv.

Taur-Balant�

Ca semne zodiacale guvernate de aceeasi planet� Venus se completeaz� reciproc. Cu toate c� au


multe calit�ti si defecte care �i apropie ajung deseori la conflicte pentru c� Taurul nu poate
�ntelege crizele de depresie caracteristice Balantei, iar aceasta �l consider� prea infatuat si prea
�nc�p�t�nat. Dac� dau dovad� de diplomatie este posibil ca relatia dintre ei s� decurg�
sub bune auspicii.

Taur-Scorpion

De obicei, �ntre ei exist� o puternic� atractie fizic�, pe care nici m�car nu �ncearc� s� o
nege, dar firi posesive cum sunt ambii, �n relatia lor apare, treptat-treptat, gelozia. Se admir� si se
completeaz� unul pe cel�lalt, c�ci Taurul are nevoie de sensibilitatea Scorpionului, iar acesta de
o motivatie pentru a munci la fel de mult ca si Taurul.

Taur-S�get�tor

Desi la �nceput li se pare c� au ceva �n comun descoper� ulterior c� de fapt se detest�


reciproc. Taurul este plin de principii, �n timp ce S�get�torul, dornic s�-si p�streze libertatea,
se va plictisi de accesele de gelozie ale posesivului Taur si de libertinajul afisat de acesta ca
r�zbunare.

Taur-Capricorn

Pe plan profesional se potrivesc foarte bine si pot face afaceri profitabile pentru ambele p�rti. Si pe
plan sentimental se prefigureaz� o relatie cald� pentru c� sub aparenta de persoan� rece si
indiferent�, Capricornul este ca si Taurul un romantic plin de tandrete.

Taur-V�rs�tor

Au ca tr�s�tur� comun� �nc�p�t�narea dar acest lucru �n loc s�-i apropie mai mult
�i desparte. Ne�ntelegerile dintre ei provin din caracterele profund diferite pe care le au fiecare:
�n timp ce V�rs�torul este plin de spontaneitate, bine dispus, Taurul este �ntotdeauna calculat
si prudent �n tot ceea ce �ntreprinde si �n plus nu este dispus s� cedeze �n fata nim�nui.

Taur-Pesti

Ca puncte slabe ale leg�turii celor doi ar fi lipsa de comunicare dar Pestii �si dau seama c� au
nevoie de siguranta si calmul Taurului, �n timp ce acesta �si doreste sensibilitatea Pestilor, iar
faptul c� ambele zodii iubesc copii �i apropie si mai mult.

Taur-Berbec

Impulsivitatea Berbecului se izbeste de calmul si pasivitatea Taurului si �n cazul acesta s-ar putea
s� ias� sc�ntei. Dac� ambii ar �ncerca s� ajung� la o �ntelegere si s�-si tolereze reciproc
manifest�rile poate c� ar fi posibil� o convietuire �mpreun�.

S-ar putea să vă placă și