Sunteți pe pagina 1din 1

VN nr.

111
01.05.2020

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Guvernului Republicii Moldova


Prim-ministru – domnul Ion Chicu

Stimate domnule Prim-ministru,

Din informațiile de care dispunem, la ora actuală are loc o scoatere masivă a grâului din
țară sub acoperirea politică a unor structuri pro ruse. Scopul acestora este de a crea deficit pe
piața cerealelor, urmând ca în toamnă, când rezervele și stocurile vor fi insuficiente, datorită
secetei care s-a abătut asupra țării noastre, să se recurgă la importuri „salvatoare” din
Federația Rusă, care dispune de suficinte cantități de cereale.
De asemenea, deținem informații că cerealele sunt scoase din Republica Moldova în
principal de două companii, „Rusagroprim” si „”Bizagro”, controlate de elemente criminale din
Federația Rusă și care în ultimul timp au ajuns foarte rapid în topul exportatorilor.
În această ordine de idei, rog să verificați și să-mi oferiți informații despre cantitățile de
cereale exportate de către aceste societăți comerciale în perioada noiembrie 2019 și până în
prezent.
În ce privește rezerva de stat de cereale, există informații că aceasta ar fi doar pe hârtie,
că stocurile au fost vândute demult și că ele se completează cu produse din roada nouă. Pentru
a nu se ajunge la un deficit pe piață, pentru a afla care este cantitatea stocurilor din rezerva de
stat, vă rog să inițiați procedura de constituire a unei comisii guvernamentale, cu participarea
reprezentanților opoziției parlamentare sau a experților delegați de aceasta cu scopul
inventarierii reale a cantităților de cereale din rezerva de stat și a stabili cu exactitate care este
situația reală.
În conformitate cu art. 17, alineat (6), art. 20, alineat (2) din Legea privind statutul
deputatului în Parlament și art. 125 din Regulamentul Parlamentului, solicit să-mi oferiți
informații exhaustive și în termeni restrânși la prezenta interpelare.

Digitally signed by Năstase Vasile-Andrei


Date: 2020.05.01 16:51:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cu respect, Vasile Năstase

Republica Moldova, MD-2004, Chișinău info@parlament.md


Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105 www.parlament.md