Sunteți pe pagina 1din 6

SISTEME DE ECUAŢII LINIARE

Prof. Iuliana Scutariu

FIŞA DE LUCRU NR 1

1. Se consideră sistemul
{ x + y + z =2 ¿ { 2 x + y − z = 3 ¿ ¿
unde a∈ R .
a) Să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului.
b) Pentru a =0 să se rezolve sistemul.
c) Să se determine a ∈ R astfel încât soluţia sistemului să verifice relaţia x= y + z .
a 1 1

2. Pentru fiecare a ∈ R , se consideră matricea


( )
A (a)= 1 a 1
1 1 a şi sistemul

{ax+y+z=1¿{x+ay+z=1¿ ¿ .
a) Să se calculeze determinatul matricei A(a), a∈R .
b) Să se determine a ∈ R pentru care sistemul dat poate fi rezolvat prin metoda Cramer.
c) Pentru a=0, să rezolve sistemul.

2
3. Se consideră sistemul
{mx+y+z=m −3¿{5x−2y+z=−2¿¿¿ unde m este un parametru real.
m 1 1
| 5 −2 1 |=−12.
a) Să se determine m∈ R , ştiind că m+1 2 3
b) Să se determine m∈ R astfel încât sistemul să admită soluţia (1;2;−3) .
c) Pentru m = -1 să se rezolve sistemul de ecuaţii.

4. Se consideră sistemul de ecuaţii


{x−2y+3z=−3¿{2x+y+z=4¿ ¿ unde m este un parametru real.
a) Să se determine m∈ R , astfel încât soluţia sistemului să fie (2;1;−1) .
1 −2 3
| 2 1 1|=m2−3m ,
b) Să se rezolve ecuaţia m −1 4 unde m∈ R .
c) Pentru m = -5 să se rezolve sistemul de ecuaţii.

5. Se consideră sistemul de ecuaţii


{x+y+z=1¿{x+2y+az=1¿ ¿ şi matricea
1 1 1

( )
A (a )= 1 2 a ∈ M 3 ( R ).
1 4 a2
a) Să se calculeze det ( A( 4) ) .
b) Să se determine a ∈ R pentru care matricea A ( a ) este inversabilă.
c) Pentru a∈R¿{1;2¿} să se rezolve sistemul.

FIŞA DE LUCRU NR 2

2 2
1.Se consideră sistemul de ecuaţii
{ x + ay + a z = a ¿ { x + by + b z = b ¿ ¿
unde a,b,c∈ R, sunt distincte două
câte două.
a) Să se rezolve sistemul pentru a = 0, b =1 şi c =2.
b) Să se verifice că det( A )=( a−b )( b−c ) ( c−a ) , unde A este matricea asociată
sistemului.
c) Să se demonstreze că soluţia sistemului nu depinde de numerele reale a, b şi c.

2.Se consideră sistemul


{ x + 3 y + 2 z = b ¿ { x − 2 y + az = 5 ¿ ¿
unde a,b∈R.
a) Să se calculeze determinatul matricei asociate sistemului.
b) Pentru a= -1 şi b=2 să se rezolve sistemul.
x ; y ;z
c) Să se determine numărul real b, ştiind că ( 0 0 0 ) este soluţie a sistemului şi că
x 0 + y 0 + z 0=4 .
3.Se consideră sistemul
{x+4y+4z=15¿{3x+(a+4)y+5z=2 ¿ ¿
unde a ∈ R .
a) Pentru a=1 să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului.
b) Să se arate că tripletul ( 7;1;1 ) nu poate fi soluţie a sistemului, ∀ a∈ R .
x ; y ;z
c) Să se determine soluţia ( 0 0 0 ) a sistemului pentru care
y 0 +z 0 =3 .

111 1
4.Se consideră sistemul
x1 x2 x3 .
{
{x1+x2+x3=2¿ x +x +x =2 ¿ ¿¿¿
1 2 3 .
a) Să se calculeze
b) Să se determine a, b, c ∈ R , ştiind că ecuaţia x 3 +ax 2 +bx +c=0 are soluţiile
x 1 ,x 2 , x 3 .
c) Să se determine soluţiile sistemului.

5.Se consideră sistemul


{x−2y+3z=−3¿{2x+y+z=4¿ ¿ unde m este un parametru real şi A matricea
sistemului.
a) Să se arate că pentru orice m număr real tripletul ( 0;3;1 ) este soluţie a sistemului.
b) Să se determine valorile parametrului real m pentru care sistemul admite soluţie unică.
c) Pentru m≠3 , să se rezolve sistemul.

FIŞA DE LUCRU NR 3

1.Se consideră sistemul de ecuaţii


{2x−5y+4z=0¿{−3x+y+z=−1¿ ¿ , a ∈ Z şi notăm cu A matricea
sistemului.
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Pentru a =1 să se rezolve sistemul.
c) Să se determine cea mai mică valoare a lui a ∈ Z pentru care soluţia sistemului este
formată din trei numere întregi.
2.Se consideră sistemul
{x+y+3z=0¿{2x−y+mz=0¿ ¿
unde m este un parametru real şi A matricea
sistemului.
a) Să se calculeze determinantul matricei A pentru m=1.
b) Să se determine parametrul real m ştiind că determinantul matricei sistemului este nul.
c) Pentru m≠−1 să se rezolve sistemul.

3.Se consideră sistemul


{ax+2y=0¿¿¿¿ a ∈ R ( )
, şi
A=
a 2
4 1 , A ∈ M 2( R ) matricea
O =(0 0 )
2 I =(1 0 ) 2
sistemului. Notăm A = A⋅A . ,
2
, 0 0 0 1
.
a) Pentru a = - 1 să se rezolve sistemul de ecuaţii.
2
b) Să se verifice egalitatea A −( a+1 ) A + ( a−8 ) I 2=O2 .
c) Să se determine a ∈ R ştiind că matricea A verifică egalitatea A 2 =9 I 2 .

4.Se consideră sistemul


{ x − ay − z = 0 ¿ { x + 4 y − 2 z = 1 6 ¿ ¿ a∈R şi matricea sistemului
1 −a −1
(
A= 1 4 −2
1 −2 2 .
)
a) Să se determine valorile reale ale lui a astfel încât matricea A să fie inversabilă.
2 2
b) Să se calculeze A , unde A = A⋅A . .
c) Să se rezolve sistemul pentru a =1.

5.Se consideră sistemul


{x+ y+z=0¿{ax+2 y+4 z=0¿¿ ¿ a∈R şi matricea sistemului
1 1 1

(
A= a 2 4
a 2 4 16 .
)
a) Pentru a =1 să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se determine mulţimea valorilor reale ale numărului a pentru care det ( A )≠0 .
c) Să se rezolve sistemul pentru a∈R¿{2; 4¿} .
Soluții

Fișa de lucru nr.1


1. a) -7; b) x=1, y=1, z=0; c) a=0
1 1 1
 a  1  a  2  ; b)a   \  2,1 ; c) x 
2
;y  ;z 
2. a) 2 2 2
3. a) m=-2; b) m=2 ; c) x=4, y=8, z=-6
  5,3
4. a) m=3; b) m ; c) x=0, y=3, z=1
  \  1, 2
5. a) 6; b) a ; c) x=1, y=0, z=0

Fișa de lucru nr.2


1. a) x=0, y=1, z=0; b)verificare; c) x=0, y=1, z=0

15 3 1 10
x ;y   ;z 
2. a) 2a-14; b) 4 4 4 ; c) b= 3

3.a) 0; b) inlocuire; c)
 x0 , y0 , z0    3, 2,1

4.a) -4; b) a=-2, b=-2 , c=4; c)


 2, 2, 2  si permutarile acestora.
  \  3
5.a)verificare; b) m ; c) x=0, y=3, z=1

Fișa de lucru nr.3

4 4 3
; y  ;z 
1. a) -5; b) x= 5 5 5 ; c) a=0

2. a) 6; b) m=-1; c)
 0, 0, 0 
3. a)
 0, 0  ; b) verificare; c) a=-1
 5
a   \  
4. a)  2  ; b) calcul; c) x=2, y=3, z=-1
a   \  2, 4  0, 0, 0 
5. a) 6; b) ; c)