Sunteți pe pagina 1din 12

27/12/2019 Dați testul online

Pagina principală / Cursurile mele / D27_2019

Început la vineri, 27 decembrie 2019, 18:55


Status Terminat
Completat la vineri, 27 decembrie 2019, 19:35
Timp luat 40 min
Puncte 38,00/40,00
Notează 9,50 din maxim 10,00 (95%) posibil

1 întrebare Specific aplicării metodei fluxului de numerar actualizat este:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. estimarea valorii adecvate a activului;

b. determinarea ratei de actualizare; 

c. determinarea veniturilor anterioare;

d. aprecierea ratei de capitalizare.

2 întrebare Principiul fundamental de evaluare prin abordarea prin venit este:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. oferta și cererea;

b. substituția;

c. anticiparea; 

d. toate răspunsurile sunt corecte.

3 întrebare Calculați costul de înlocuire al unui motor de 300 CP, având următoarele informații:
Corect costul istoric, din anul 2005, al unui motor de 200 CP a fost 225.000 $
Marcat 1 din 1 indicele costului curent - 170
indicele costului în anul 2005 - 115
factorul exponent = 0,6

Alegeți o opțiune:
a. 352.566 $;

b. 332.609 $;

c. 424.142 $; 

d. 199.565 $.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 1/12
27/12/2019 Dați testul online

4 întrebare Deprecierea funcțională a unui utilaj poate fi cuantificată prin:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. cheltuieli de capital excedentare;

b. cheltuieli din exploatare excedentare;

c. „a” și „b”; 

d. niciunul de mai sus.

5 întrebare În evaluarea MEI, nu se pot utiliza ca surse de informații de piață:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. cataloagele cu mijloace fixe ale clientului;

b. firmele de leasing;

c. alți evaluatori;

d. situațiile financiare ale clientului. 

6 întrebare Caracteristicile individuale ale unei mașini, care nu se analizează în cadrul microidentificării,
Corect sunt:
Marcat 1 din 1
Alegeți o opțiune:
a. marca de fabrică;

b. consumul specific de carburant și energie electrică; 

c. seria;

d. codul modelului și dimensiunea.

7 întrebare Valoarea actualizată reprezintă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. valoarea în viitor a unei sume actuale;

b. valoarea prezentă a unei sume care poate fi obținută în viitor; 

c. o serie de plăți în sume egale sau constante, la intervale fixe de timp, pentru un
număr specificat de perioade;

d. valoarea banilor în timp.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 2/12
27/12/2019 Dați testul online

8 întrebare Costul de reproducere este definit ca fiind:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. cel mai ridicat cost/preț la care o MEI trece de la un vânzător la un cumpărător;

b. costul curent de înlocuire a unei MEI cu echivalentul care are cea mai apropiată
utilitate;

c. valoarea unei MEI care este instalată și operațională, ca parte a unei întreprinderi în
funcțiune;

d. costul curent de producere a unei copii identice a unei MEI. 

9 întrebare Durata de viață economică este:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. perioada estimată în care o MEI, cu o anumită vârstă efectivă, poate fi utilizată
profitabil în scopul pentru care a fost realizată;

b. perioada de-a lungul căreia se preconizează ca un activ să genereze beneficii


economice pentru unul sau mai mulți utilizatori; 

c. numărul de ani estimat, în care o MEI nouă va fi utilizată, înainte de a fi retrasă din
funcțiune;

d. numărul de ani selectat la data punerii în funcțiune dintr-un interval stabilit prin
hotărâre de guvern.

10 întrebare O firmă trebuie să economisească bani pentru a înlocui o mașină peste 5 ani. Presupunând
Corect că firma câștigă 10% din investițiile sale, câți bani trebuie să investească în prezent pentru a
Marcat 1 din 1 dispune de 100.000 € după 5 ani? (Rezultatul va fi rotunjit)

Alegeți o opțiune:
a. 6.200 €;

b. 10.000 €;

c. 62.090 €; 

d. 78.240 €.

11 întrebare O instalație pusă în funcțiune în urmă cu 10 ani și cu o durată de viață utilă estimată atunci
Corect la 20 ani a fost reparată capital în urmă cu 2 ani, restabilindu-se astfel 70% din această
Marcat 1 din 1 durată. Care este vârsta efectivă a instalației?

Alegeți o opțiune:
a. 10 ani;

b. 8 ani; 

c. 12 ani;

d. niciun răspuns corect.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 3/12
27/12/2019 Dați testul online

12 întrebare Să se estimeze valoarea de piață a unui utilaj prin abordarea prin piață, pe ipoteza
Corect „demontat”, pe baza informațiilor colectate de evaluator și redate sintetic în tabelul
Marcat 1 din 1 următor. Informațiile necesare pentru efectuarea ajustărilor sunt:
prețurile de vânzare au crescut cu 5% pe an, în ultimii doi ani;
ajustarea pentru diferențele de capacitate este 9% pentru fiecare diferență de 200 de
unități de capacitate;
ajustarea pentru fiecare diferență de stare tehnică este de 10%; deci între starea „medie”
și „bună”, ajustarea este de +/-10%.

Elemente de comparație Subiect Vânzarea 1 Vânzarea 2 Vânzarea 3


Preț de vânzare   15.000 € 12.000 € 10.000 €
Data vânzării   acum 3 luni acum 5 luni acum 2 ani
Vechime (ani) 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani
Stare tehnică medie foarte bună medie medie
Capacitate (unități/oră) 1.000 unități 800 unități 800 unități 600 unități
Accesorii standard standard standard standard

Valoarea de piață a utilajului este:

Alegeți o opțiune:
a. 13.350 €;

b. 13.080 €; 

c. 12.980 €;

d. 11.000 €.

13 întrebare În evaluarea MEI prin abordarea prin piață, elementele de comparație sunt:
Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. vârsta efectivă și starea tehnică;

b. capacitatea, localizarea și motivația părților;

c. calitatea și cantitatea;

d. toate cele de mai sus. 

14 întrebare Abordarea prin piață nu este aplicabilă când:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. informațiile sunt preluate de pe internet;

b. există o piață activă pentru acea MEI;

c. MEI este unicat; 

d. niciun răspuns corect.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 4/12
27/12/2019 Dați testul online

15 întrebare Să se estimeze valoarea de piață a unui utilaj, pe ipoteza „demontat”, prin abordarea prin
Corect piață, pe baza informațiilor colectate de evaluator și redate sintetic în tabelul de mai jos.
Marcat 1 din 1 Ajustările sunt: ±10% pentru o diferența de vechime de 1 an, de ±10% pentru diferența de
stare tehnică și ±10% pentru diferența de capacitate.
Element de comparabila comparabila comparabila comparabila
Subiect
comparație 1 2 3 4
Vechimea (ani) 3 5 2 8 8
foarte
Starea tehnică bună foarte bună satisfăcătoare bună
bună
Capacitatea (buc/oră) 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600
Preț de vânzare   17.000 € 24.000 € 13.000 € 13.200 €

Valoarea de piață este:

Alegeți o opțiune:
a. 23.800 €;

b. 24.000 €; 

c. 23.400 €;

d. 22.240 €.

16 întrebare În timpul inspecției unei instalații aflate în funcțiune, evaluatorul a descoperit o depreciere
Corect funcțională considerabilă. Modificarea tehnologiei și utilizarea comenzilor computerizate
Marcat 1 din 1 au avut ca rezultat reducerea cheltuielilor de manoperă pentru instalații similare moderne.
Un concurent tocmai a construit o instalație nouă, de aceeași capacitate și care
funcționează cu un număr mai mic de angajați, respectiv 350 de angajați, față de 500 de
angajați ca în cazul instalației evaluate. Să se cuantifice deprecierea funcțională cauzată de
modificările tehnologice, ținând cont și de următoarele informații:
Salariul mediu, inclusiv prime                      50.000 €/angajat/an
Cota impozitului pe profit                            16%
Rata de actualizare                                     12%
Durata de viață utilă rămasă a instalației    10 ani

Deprecierea funcțională este (rotunjit):

Alegeți o opțiune:
a. 3,0 milioane €;

b. 4,5 milioane €;

c. 7,5 milioane €;

d. 35,6 milioane €. 

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 5/12
27/12/2019 Dați testul online

17 întrebare Conform GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor,
Corect instalațiilor și stocurilor, prin metoda DCF se pot evalua:
Marcat 1 din 1
Alegeți o opțiune:
a. instalațiile complexe formate dintr-o combinație de active corporale și necorporale;

b. mobilierul de birou;

c. echipamentele de manipulare și cele auxiliare;

d. accesoriile și birotica.

18 întrebare Care din următoarele metode reprezintă o metodă de determinare a costului de înlocuire al
Corect unei MEI noi?
Marcat 1 din 1
Alegeți o opțiune:
a. metoda indexării;

b. metoda costului de înlocuire net;

c. metoda cost-capacitate; 

d. toate cele de mai sus.

19 întrebare Indicați care din următoarele nu reprezintă o metodă de evaluare a MEI, inclusă în
Corect abordarea prin cost:
Marcat 1 din 1
Alegeți o opțiune:
a. metoda devizului;

b. metoda vârstă / durată de viață; 

c. metoda indexării;

d. metoda cost – capacitate.

20 întrebare Abordarea prin piață se aplică pentru evaluarea:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. MEI neinstalate;

b. MEI în funcțiune;

c. MEI demontate;

d. oricare din situațiile de mai sus. 

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 6/12
27/12/2019 Dați testul online

21 întrebare În evaluarea unui echipament pe baza premisei utilizării în continuare sau pe baza ipotezei
Incorect de echipament instalat, evaluatorul va avea în vedere în cadrul abordării prin piață:
Marcat 0 din 1
Alegeți o opțiune:
a. o ajustare pentru localizare; 

b. costurile directe materiale, incluzând însuși echipamentul, costurile directe cu forța


de muncă, pentru instalare, costurile de transport și manipulare;

c. costurile de instalare;

d. costurile fundațiilor.

22 întrebare Tehnicile incluse în abordarea prin piață sunt:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. identificarea indirectă;

b. identificarea și procentajul din cost; 

c. asimilarea și cuantificarea directă în bani;

d. observația, asimilarea și procentajul din cost.

23 întrebare Un echipament a fost cumpărat recent cu 15.000 € direct din depozitul producătorului.
Corect Cheltuielile de transport și instalare au fost 2.500 €, TVA a fost 3.000 €, alte taxe de vânzare
Marcat 1 din 1 au fost 500 €. Care este costul de înregistrare în contabilitate al echipamentului?

Alegeți o opțiune:
a. 21.000 €;

b. 20.500 €;

c. 17.500 €; 

d. 18.000 €.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 7/12
27/12/2019 Dați testul online

24 întrebare Utilizând informațiile redate sintetic în tabelul următor, estimați costul de înlocuire net al
Corect unei mașini de producție de serie. Mașina este depreciată fizic în proporție de 25%,
Marcat 1 din 1 deprecierea funcțională este estimată la 200 $, iar cea economică este estimată la 300 $.
Specificație Preț unitar
300 kg de rame de oțel 1 $/kg
1 primă pentru livrare de oțel înainte de termen 140 $
10 cleme 2 $/buc
4 monturi 5 $/buc
2 întrerupătoare electrice 20 $/buc
20 m liniari de trasee cu cabluri 1 $/m
12 ore de manoperă pentru montare 30 $/h
20 de ore de inginerie 40 $/h

Alegeți o opțiune:
a. 670 $; 

b. 970 $;

c. 975 $;

d. niciuna dintre variantele de mai sus.

25 întrebare Deprecierea fizică reprezintă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. pierderea din valoare din toate cauzele;

b. pierderea din utilitate/valoare cauzată de excesul de capacitate;

c. pierderea din utilitate/valoare cauzată de reglementări administrative;

d. o pierdere de utilitate cauzată de deteriorările fizice ale activului sau ale


componentelor sale, ca efect al vechimii sale și/sau al utilizării sale, care se concretizează
într-o pierdere de valoare. 

26 întrebare În cadrul macroidentificării sunt culese informații despre:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. denumirea companiei și adresa;

b. amplasarea MEI pe fluxul de producție;

c. piața de desfacere a produselor finite sau intermediare;

d. toate cele de mai sus. 

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 8/12
27/12/2019 Dați testul online

27 întrebare Dacă venitul net din exploatare generat de un echipament este de 1.000 $ și acesta crește
Corect în următorii 4 ani cu o rată medie de 10%, rata de actualizare este de 24%, iar la sfârșitul
Marcat 1 din 1 anului patru, valoarea reziduală a echipamentului este zero, care este valoarea
echipamentului calculată prin metoda capitalizării venitului?

Alegeți o opțiune:
a. 3.450 $;

b. 2.914 $; 

c. 7.143 $;

d. 1.785 $.

28 întrebare Indexarea reprezintă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. o metodă folosită pentru estimarea costului curent, prin care costul istoric/inițial al
unui bun este înmulțit cu un indice cronologic de cost sau de preț; 

b. estimarea valorii relative în baza experienței unui evaluator;

c. o metodă de estimare a valorii de piață, prin metoda venitului;

d. o metodă de estimare a valorii de lichidare prin vânzări la licitații cu strigare.

29 întrebare Abordarea prin cost reprezintă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. determinarea costului de înlocuire sau de reconstruire (reproducere) a unui activ, în
prețuri actuale, presupunând că tehnologia nu s-a schimbat și că activul poate să aducă
încă venit în perioada normală de utilizare;

b. o abordare în evaluare fundamentată pe principiul economic conform căruia un


cumpărător nu va plăti pentru un activ mai mult decât costul necesar obținerii unui activ
cu aceeași utilitate, provenit fie prin cumpărare, fie prin construire; 

c. valoarea cea mai mare, pe care activul este posibil să o aibă, într-o tranzacție cu
preț determinat obiectiv, dintre un vânzător și un cumpărător hotărâți și la o dată
specifică;

d. valoarea activului atunci când reprezintă valoarea actuală a beneficiilor ulterioare


derivate din dreptul de proprietate, rezultate prin capitalizarea unui anumit nivel al
venitului.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 9/12
27/12/2019 Dați testul online

30 întrebare Care dintre abordările în evaluare utilizează informații de pe piață?


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. abordarea prin cost;

b. abordarea prin venit;

c. abordarea prin piaţă;

d. toate cele de mai sus. 

31 întrebare Costul de reproducere al unei mașini este de 20.000 €, costul de înlocuire al acesteia este
Corect de 18.000 €, uzura fizică este de 10.000 €, iar vechimea este de 5 ani. Care este deprecierea
Marcat 1 din 1 funcțională a mașinii?

Alegeți o opțiune:
a. 10.000 €;

b. 2.000 €; 

c. 4.000 €;

d. niciun răspuns corect.

32 întrebare Când inspectează o mașină, evaluatorul trebuie să examineze:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. starea tehnică a mașinii;

b. plăcuța cu numele producătorului;

c. tipul de instalare;

d. tot ce s-a enumerat anterior. 

33 întrebare Analiza vârstă / durată de viață se poate utiliza pentru:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. estimarea deteriorării fizice;

b. estimarea deprecierii totale;

c. estimarea deprecierii funcționale;

d. răspunsurile de la a. și b. sunt corecte. 

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 10/12
27/12/2019 Dați testul online

34 întrebare Un echipament pus în funcțiune în urmă cu 15 ani, cu o durată de viață utilă estimată inițial
Corect la 20 de ani, aflat în condiții fizice normale, a fost reparat astfel că durata de viață utilă
Marcat 1 din 1 rămasă a crescut la 8 ani. Care este uzura fizică exprimată procentual?

Alegeți o opțiune:
a. 50%;

b. 60%; 

c. 66,6%;

d. niciun răspuns corect.

35 întrebare Exemple de costuri indirecte sunt:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. onorarii cu specific tehnic, de arhitectură și alte onorarii profesionale;

b. onorarii administrative, contabile, de consultanță și juridice;

c. licențe, autorizații, taxe de instalare sau de construire;

d. toate cele de mai sus. 

36 întrebare Un motor de avion are 40.000 de ore de funcționare. Motorul a fost reparat capital recent,
Corect rezultând o durată de viață utilă rămasă de 50.000 de ore de funcționare. Care este uzura
Marcat 1 din 1 fizică procentuală?

Alegeți o opțiune:
a. 44,4%; 

b. 100%;

c. 80%;

d. 50%.

37 întrebare Cheltuielile de capital excedentare reprezintă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. diferența dintre costul de pe piață și costul de înlocuire;

b. ceea ce trebuie să plătiți peste nivelul pieței;

c. costuri suplimentare speciale peste standard, cum ar fi instalațiile speciale;

d. diferența dintre costul de reproducere și costul de înlocuire. 

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 11/12
27/12/2019 Dați testul online

38 întrebare Care este valoarea de piață a MEI, estimată prin metoda DCF?
Corect Datele de intrare ale evaluării sunt următoarele:
Marcat 1 din 1
valoarea totală a întreprinderii, calculată prin metoda DCF, este 15 mil. €
fondul de rulment net este 1,4 mil. €
valoarea construcțiilor și terenurilor este 1,2 mil. €

Valoarea de piață a MEI este:

Alegeți o opțiune:
a. 13,6 mil. €;

b. 12,4 mil. €; 

c. 13,8 mil. €;

d. 17,6 mil. €.

39 întrebare Abordarea prin venit nu este aplicabilă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. dacă activul nu este în funcțiune;

b. dacă activul este defect;

c. dacă venitul generat de activ nu poate fi identificat; 

d. toate variantele de mai sus sunt corecte.

40 întrebare Tehnica prin care se stabilește valoarea unei MEI prin comparație cu o MEI similară, care are
Incorect un preț de vânzare cunoscut, este:
Marcat 0 din 1
Alegeți o opțiune:
a. tehnica asimilării; 

b. tehnica procentajului din cost;

c. tehnica identificării;

d. niciun răspuns corect.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=5322&cmid=5 12/12