Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnica a Moldovei

la experienţa de laborator Nr. 2c

Verificarea principiului fundamental al dinamicii


miscarii de translatie la miscarea unui carucior
pe planul inclinat

A efectuat studentul grupei :


Numele si prenumele
student(ului/ei):

A verificat profesorul:

2015
1. Scopul experienţei:
Verificarea principiului fundamental al dinamicii
miscarii de translatie la miscarea unui carucior
pe planul inclinat

2. Aparate şi accesorii:
Calculator , soft pentru procesarea datelor experimentale , cablu COM , stativ , plan
cu piste pentru direcționarea mișcării căruciorului , 2 bere scurte , saibe de plastic ,
căruciorul , st de obdulatoare cilindrice , cronometru electric , 2 senzori , bara de
susținere a senzelor , mufe , riglă , șubler.

3. Dependenţa studiată:
d t3  d t1 h
a  g sin   g ,
t1 2  t2  t3 2 l
unde:
a este acceleraţia căruciorului pe planul înclinat;
 este unghiul de înclinare a planului faţă de orizontală;
g este acceleraţia gravitaţională;
d este diametrul obturatorului înşurubat în cărucior;
h este înălţimea planului înclinat;
l este lungimea planului înclinat;
t1 este intervalul de timp în care obturatorul căruciorului întretaie fascicolul
primului senzor;
t3 este intervalul de timp în care obturatorul căruciorului întretaie fascicolul
celui de al doilea senzor;
t2 este intervalul de timp ce durează de la descoperirea fascicolului primului
senzor până la începutul acoperirii fascicolului senzorului al doilea.

4. Schema experienţei:
5. Tabelul măsurărilor:

d  0,01 m; m  0,411 kg;


h  0,153 m; l  0,417 m;

N t1 , s t2 , s t3 , s a, m s 2
1 0,0141 0,1259 0,009 2,92391
2 0,0142 0,126 0,0089 3,04886
3 0,0141 0,1257 0,0088 3,11443
4 0,0141 0,1262 0,0089 3,00926
5 0,0141 0,1262 0,0089 3,00926
6 0,014 0,1262 0,0089 2,97355
7 0,0142 0,1266 0,0089 3,03561

6. Tabelul valorilor medii:

n X h l Y  a, m s 2
1 0,22139 1,68925
2 0,25 1,83159
3 0,28362 2,24931
4 0,32767 2,64246
5 0,36691 3,01641

7. Prelucrarea datelor experimentale:

p  9,42519 m s 2 b  -0,44673 m s 2
Ffr = 0,18361 N; X 0  h0 l0  0,0474 ;
8. Calculul erorilor:

p  0,40693 ;   0,04317 ;

9. Rezultatul final:

%
p  ( ± ) m s2 ;  .

10.Concluzii:
Efectuînd lucrarea dată putem formula principiul fundamental al dinamicii
mișcării de translație la mișcarea unui cărucior pe plan înclinat: a corpului este
mișcarea direct proporțională cu rezultanta F a tuturor forțelor ce acționează asupra
corpului și invers proporțională cu masa: a = F/m.
Efectuînd aceasta lucrare cu ajutorul calculatorului am primit rezultatele:

11.Graficul dependenţei studiate: