Sunteți pe pagina 1din 12

MANAGEMENT

INTERNATIONAL
= Tema 7 =

Conf. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI

ASE, REI, 2017


= Tema 7 =
Controlul in companiile
internationale
CUPRINS:

1. Etapele procesului de control


2. Tipurile de control
3. Obiectul controlului
4. Eficienta activitatii de control
1.
Etapele procesului de control
1. Etapele procesului de control

 4 etape fundamentale:
- 1. Stabilirea standardelor
- 2. Masurarea performantelor
- 3. Compararea performantelor cu standardele
- 4. Evaluarea performantelor si luarea unei
decizii:
 4.1. Mentinerea planului initial
 4.2. Corectarea erorilor
 4.3. Schimbarea standardelor.
2.
Tipurile de control
2. Tipurile de control

 Dupa modalitatea de realizare:


- Controlul direct
- Controlul indirect.

 Dupa momentul realizarii:


- Controlul preventiv  depistarea si rezolvarea
problemelor care pot aparea in realizarea obiectivelor
- Controlul curent  asigurarea implementarii corecte a
planurilor propuse
- Controlul de verificare  verificarea modului in care
rezultatele obtinute in urma implementarii corespund
standardelor stabilite.
3.
Obiectul controlului
3. Obiectul controlului

 Categoriile de performante supuse controlului:


- Performantele financiare
- Performantele de calitate
- Performantele personalului.
4.
Eficienta activitatii de control
4. Eficienta activitatii de control

 Criteriile de eficienta ale activitatii de control:


- Corectitudinea informatiilor
- Oportunitatea
- Economicitatea
- Flexibilitatea
- Standardele rezonabile
- Sistemul de control bazat pe exceptii
- Criteriile de control multiple
- Actiunea corectiva.
Va multumesc pentru atentie!

Conf. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI


irina_iamandi@yahoo.com