Sunteți pe pagina 1din 20

ANTIBIOTICE

BETA-LACTAMINE

1. PENICILINE
1.1. Peniciline naturale
- Mecanism de acțiune – inhibă sinteza de peptidoglican antrenând liza și moartea
celulară
- Mecanisme de rezistență:
o Producerae de beta-lactamaze
o Diminuarea permeabilității parietale
o Modificarea țintei (PBP)
- Exemple:
o Penicilina G – (i.v./i.m.)
 Adult – 1-20 mil. UI/zi la 4/6/12 h
 Copil – 50.000-200.000 U/kg
o Penicilina V – p.o.
 Adult – 3-4 mil. UI/zi la 6/8 h
 Copil – 50.000-100.000 U/kg
- Spectru antimicrobian
o CGP
 Streptococcus grup A, B, C, D – angine, scarlatină
 Str. Pneumoniae – pneumonie, meningită, sepsis
 Str. Viridans - endocardită
o CGN – N. menigitidis – sepsis, meningită
o BGP
 C. Diphteriae - difterie
 B. Anthracis – antrax
 Clostridium (fără C. difficile) – infecții de părți moi
 Peptostreptococcus sp – inecții cutanate sau sistemice
o Leptospire + spirochete
 Treponema Pallidum - sifilis
 Leptospira - leptospiroză
 Borrellia – boala Lyme
 Listeria monocytogenes – meningită, sepsis
- Observații
o Pen G și V sunt inactive pe BGN și pe stafilococii producători de penicilinaze
o Eliminare renală
o Enterococii sunt mai puțin sensibili la Pen G
- Reacții adverse
o Hipersensibilizare

1
 Rash
 Sindrom Steven Johnson
 Boala serului
o Convulsii
o Anemie hemolitică – rar
o Reacția Herxheimer – febră înaltă și agravare leziuni cutanate

1.2. Peniciline – rezistente la penicilinaze


- Spectru antimicrobian – Staphylococcus aureus (meticilino-sensibil)
- Indicații – infecții stafilococice localizate/generalizate
- Exemple
o Oxacilină (Nafcilină)
 Adult – 2-4 g/zi
 P.o. – 6/8 h
 Im/iv – 4-12 h
 Copil – 50-100 mg/zi
o Cloxacilină
- Tulpinile oxa-R trebuie considerate ca fiind rezistente la ansamblul betalactaminelor
- Reacții adverse
o Hematurie cu albuminurie
o Disfuncție hepatică (oxacilina)
o Neutropenie reversibilă (nafcilina)
- Contraindicații
o Perioada tardivă a sarcinii
o Nou-născuți – poate precipita icterul nuclear

1.3. Aminopeniciline
- Exemple:
o Ampicilina
 Adult
 Po – 2-4 g/zi
 Im/iv – 4-12 g/zi
 Copil
 Po – 100 mg/zi
 Im/iv – 100-300 mg/zi
o Ampicilina + sulbactam
 Adult – 3-4,5 g/zi
 Copil – 30-40 mg/kg/zi
o Amoxicilina
 Adult – po/im/iv – 1-8 g/zi
 Copil – 25-200 mg/kg/zi
o Amoxicilina + acid clavulanic
 Adult – 2-3 g/zi

2
 Copil – 30-40 mg/kg/zi
- Spectrul antimicrobian
o Mai activă decât Pen G pe
 Enterococcus spp (CGP)
o Mai puțin activă decât Pen G pe:
 S. Pyogenes (CGP)
 Neisseria spp (CGN)
 Clostridium spp (BGP)
o Activă pe
 C. Diphteriae
 B. Anthracis
 Spirochete
 Bordetella pertussis
 Treponema pallidum
 Leptospira
 Borrelia
 Listeria monocytogenes (BGP)
 Yersinia pestis, H. Influenzae (BGN)
 Anumite specii de enterobacteriacee (BGN) neproducătoare de beta-
lactamaze
 E. Coli
 Proteus mirabilis
 Salmonella Typhi/non typhi
 Shigella spp
 Vibrio spp
- Indicații
o Pneumonie
o Meningită, sepsis
o Endocardită
o Antrax
o Difterie
o Leptospiroză
o Boala Lyme
o Profilaxie infecții stomatologice
- Observații
o Ampicilina este inactivă pe speciile de enterobacterii producătoare de beta-
lactamaze de clasă I
 Enterobacter spp
 Citrobacter spp
 Serratia marcescens
 Morganella morganii

3
- Reacții adverse
o Amoxicilina/ampicilina – rash maculopapular frecvent asociat cu
mononucleoza infecțioasă, LLC, administrarea de alopurinol
o Amoxicilină + acid clavulanic – diaree, candidoză, hepatită colestatică

1.4. Peniciline antipseudomonas (carboxipeniciline și ureidopeniciline)


- Exemple:
o Ticarcilină
 Adult – 250 mg/kg/zi
 Copil – 75-100 mg/kg/zi
o Ticarcilină + acid clavulanic
 Adult – 12,4-18,6 g/zi
 Copil – 150-300 mg/kg/zi
o Piperacilină
 Adult – 6-15 g/zi
 Copil – 100-300 mg/kg/zi
o Piperacilină + tazobactam
 Adult – 4,5-13,5 g/zi
 Copil – 100-300 mg/kg/zi
- Spectru antimicrobian
o Ticarcilina – BGN
 Proteus
 Enterobacter
 Serratia
 Pseudomonas
o Piperacilina – spectru ampicilină +
 Serratia marcescens
 Enterobacter cloacae
 Citrobacter
 Bacteroides fragilis
 Pseudomonas
 Proteus
 Klebsiella
- Indicații
o Infecții severe cu germeni sensibili
o Infecții polimicrobiene
 Biliare
 Digestive
 Genito-urinare
- Sunt molecule rezervate uzului intraspitalicesc
- Reacții adverse
o Diaree
o Leucopenie
o Reacții anafilactice

4
o Colită

2. Inhibitorii de beta-lactamaze
2.1. Oxapeneme – acidul clavulanic (asociat amoxicilinei și ticarcilinei)
2.2. Penicilin-sulfone
2.2.1. Sulbactam – în asociere cu ampicilină
2.2.2. Tazobactam – în asociere cu piperacilina
- au rol în inhibiția ireversibilă a beta-lactamazelor produse de:
o enterobacterii
o N. gonorrhoeae
o P aeruginosa
o H. Influenzae
o Moraxella catarrhalis
o Bacteroides fragilis
o Staphylococcuus oxa-S
- Activitatea acestor molecule este absentă sau foarte redusă pe cefalosporinazele
cromozomale a BGN responsabile de infecții asociate îngrijirilor medicale
o Pseudomonas
o Enterobacter
o Serratia
o Citrobacter
o Proteus indol +
o Providencia
3. MONOBACTAMI
3.1. AZTREONAM
- Spectru antimicrobian
o CGN aerobi
 N. gonorrhoeae
 N. meningitidis
o BGN aerobi
 Salmonella, Shigella
 Haemophilus
 E. Coli
o Sensibilitate inconstantă sau moderată:
 Pseudomonas
 Enterobacter
 Citrobacter
 Klebsiella
- Indicații
o Infecții severe cu germeni sensibili
o Infecții polimicrobiene
 Biliare
 Digestive
 Genito-urinare

5
-Aztreonam nu este activ pe BGP și pe anaerobi
-Doza
o Adult – 3-8 g/zi la 6-8 ore - iv
o Copil – 50-100 mg/kg/zi
4. CARBAPENEME
- Exemple:
o Ertapenem
 Adult – 1 g/zi im/iv
o Imipenem
 Adult – 2 g/zi iv
 Copil – 30-60 mg/kg/zi
o Meropenem
 Adult – 3 g/zi iv
 Copil – 40 mg/kg/zi
- Carbapenemele pot fi utilizate în monoterapie sau în asociere, frecvent cu
aminoglicozide
o Pentru evitarea emergenței de tulpini rezistente
o Pentru creșterea vitezei de bactericidie
o Pentru extinderea spectrului antibacterian
- Reacții adverse
o Convulsii - imipenem
 Doze reduse la vârstnici, afectare renală și afecțiuni cerebrovasculare
o Foarte rare la meropenem
- Spectrul antimicrobian
o CGP – excepție S. Aureus metil R
 Streptococi gr A, B, C, G
 Streptococcus pneumoniae
 Streptococcus viridans
 S. Aureus oxa-S
 Enterococcus faecalis – Imipenem
o CGN + BGN
 N. gonnorrhoeae
 N. meningitidis
 H. Influenzae
 M. catarrhalis
 E. Coli
 Salmonella
 Shigella
 Serratia
 Ps. Aeruginosa
 Acinetobacter
 Aeromonas
 Klebsiela
 Enterobacter

6
 Citrobacter
 Proteus mirabilis, vulgaris
 Burkholderia cepacia – meropenem
 Xantomonas maltophilia – imipenem
 Providencia sp
 Morganella sp
o Anaerobi GP
 Peptostreptococcus
 Clostridium
o Anaerobi GN
 Bacillus fragilis
- Indicații
o Infecții severe cu germeni multirezistenți
 Abdominale
 Osteoarticulare
 Respiratorii
 Cutanate
o Infecții nosocomiale
o Infecții polimicrobiene
o Meningite - meropenem
5. CEFALOSPORINE
5.1. Generația I
- Exemple
o Cefalexin
 Adult – 1-2 g/zi po la 6 h
 Copil – 25-50 mg/kg/zi la 6 h
- Spectru
o S. Pneumoniae
o Streptococcus (excepție enterococcus)
o Staphylococcus oxa-S
- Indicații
o Infecții respiratorii, ORL
o Infecții urinare
o Infecții ale pielii
- Reacții adverse
o Hipersensibilitate
o Reacții locale – durere, flebită
o Reacții gastrointestinale – grețuri, vărsături, diaree, hepatotoxicitate
o Nefrotoxicitate
o Neutropenie, trombocitopenie, test Coombs +
o Efect Disulfiram-like
5.2. Generația II
- Exemple
o Cefuroxim

7
 Adult – 1,5-4,5 g/zi iv/im
 Copil
 50 mg/kg la 8 h iv
 10-15 mg/kg x2 po
o Cefamicine
 Cefoxitin
 Adult – 3-6 g/zi, iv la 4-8 h
 Copil – 80-160 mg/kg/zi la 6 h
- Spectru (în plus față de C1G)
o BGN – H. Influenzae
o CGN – N. gonorrhoeae
o BGN – E. Coli, Klebsiella – inconstant sensibile
o Cefoxitin
 GN anaerobi – Bacteroides fragilis – activitate moderată
- Indicații
o Otite
o Sinuzite
o Angine – eșec al terapiei cu Pen G sau recurențe
- Difuziunea meningee este insuficientă pentru terapie meningitelor
5.3. Generația III
- Exemple:
o Ceftriaxonă
 Adult
 2 g/zi – sub 65 ani
 1 g/zi – peste 65 ani
 Copil
 50-75 mg/kg/zi
o Cefotaxima
 Adult
 3-8 g/zi
 Copil
 50-100 mg/kg/zi
o Cefixima – oral
 Adult – 400 mg/zi po
 Copil – 8 mg/kg/zi div 2 prize
- Spectru
o Bacterii GN aerobe
 E. Coli
 Shigella
 Proteus
 Salmonella
o Activitate inconstantă pe:
 Serratia

8
 Pseudomonas
 Acinetobacter
 Enterobacter
o Activitate modestă pe anaerobi – numai ceftizoxima
o Activitate antipseudomonas – Ceftazidime
o Mai puțin active decât C1G pe CGP
- Inactive pe:
o Listeria
o Enterococ
o Stafilococ oxa-R
o Chlamydia
o Mycoplasma
o Bacteroides fragilis
- Indicații
o C3G parenterale
 Infecții severe
 Infecții la neutropenici
 Antibioprofilaxie în chirurgie
o C3G orale
 Infecții ORL recidivante
 Infecții bronhopulmonare recidivante
 Infecții urinare
5.4. Generația IV
- Exemple:
o Cefepim
 Adult – 2-4 g/zi iv
 Copil – 150 mg/kg/zi – la 8 h
- Spectru
o Cefepime
 Pseudomonas
 Serratia
 C. Freundii
o Cefpirom
 Enterobacteriaceae
 Pseudomonas
 Bacterii GP
- Indicații – infecții severe:
o Sepsis
o Infecții neuro-meningee
o Infecții bronhopulmonare
o Infecții nosocomiale
o Infecții la neutropenici
o Infecții urinare

9
LINCOSAMIDE
- Exemple
o Clindamicina
 Adult – 0,6-2,4 g/zi po/im/iv – la 6-8 h
 Copil
 8-25 mg/kg po
 15-40 mg/kg parenteral
- Spectru
o Bacterii anaerobe GP și GN
 Clostridii
 Bacteroides fragilis
o Stapylococcus
o Streptococcus – excepție enterococ
- Indicații
o Infecții osoase și articulare
o Infecții cu anaerobi – excepție meningită
o Profilaxie endocardită infecțioasă în caz de alergie la peniciline
- Reacții adverse:
o Colită pseudomembranoasă
o Megacolon toxic

AMINOGLICOZIDE
- Antibiotice rapid bactericide
o Asocierea cu beta-lactaminele, fluoroquinolonele și antibioticele polipeptidice
este sinergică
- Exemple::
o Amikacina (Kanamicina)
 Adult - 15 mg/kg/zi – 12-24 h
 Copil – 15 mg/kg/zi
o Gentamicină
 Adult – 3 mg/kg/zi – 8,12, 24 h
 Copil – 2-4 mg/kg/zi
o Streptomicină
 Adult – 0,5-1 g/zi – 24 h
 Copil – 30-50 mg/kg/zi
- Spectru
o Gentamicina
 Stapylococ (CGP)
 E. Coli (BGN)
 Listeria monocytogenes (BGN)
 Inconstant
 Proteus
 Klebsiella
10
 Enterobacter
 Serratia
o Amikacina
 Staphylococcus (CGP)
 Bacili aerobi GN
 E. Coli
 Serratia
 Enterobacteer
 Proteus
 Pseudomonas
 Klebsiella
 Acinetobacter
o Streptomicina
 M tuberculosis
 Brucella
- Indicații – se administrează în asociere
o Infecții urinare
o Endocardită ifecțioasă
o Infecții bronho-pulmonare
o Infecții cu listeria
o Infecții cu germeni multirezistenți
o Bruceloză
o Tuberculoză
- Observații
o Aminoglicozidele sunt inactive pe bacteriile stric anaerobe, pe streptococ,
treponeme și pneumococ
- Reacții adverse:
o Nefrotoxicitate
o Ototoxicitate
 Hipoacuzie
 Vertij
 Nistagmus
o Blocaj neuromuscular

CICLINELE
- Exemple
o Generația I - Tetraciclina
 Adult – 1-2 g la 6 h, po
 Copil – 25-50 mg/kg/zi
o Generația II – Metaciclina
 Adult – 10-30 mg/kg la 12 h
o Generația III – doxiciclina, minociclina
 Adult – 200 mg – 1 zi, apoi 100 mg
11
 Copil – 2-4 mg/kg/zi
- Ciclinele prezintă o excelentă penetrare intracelulară și intrabacteriană
- Reacții adverse
o Grețuri, vărăsturi, diaree
o Hepatotoxicitate
o Hipertensiune intracraniană benignă
o Depuneri în dinți
o Fototoxicitate
o Trombocitopenie/anemie hemolitică
- Spectru
o CGP – N. gonorrhoeae
o BGN
 Yersinia
 Brucella
 Pasteurella
 Legionella pneumophila
 Vibrio cholerae
o Mycoplasma pneumoniae
o Chlamydia
o Spirochete
 Treponema
 Borrelia
 Nocardia
 Leptospira
- Indicații
o Bruceloză
o Infecții bronhopulmobnare cu
 Mycoplasma pneumoniae
 Chlamydia
o Holeră
o Infecții genitale cu Chlamydia
o Profilaxie și tratament malarie
o Boala Lyme
o Boala zgârieturii de pisică

MACROLIDE
- Exemple
o Eritromicina
 Adult – 2-3 g/zi po, iv
 Copil – 25-50 mg/kg/zi
o Claritromicina
 Adult – 0,5-2 g/zi po
 Copil – 300-600 mg/zi

12
o Azitromicina
 Adult – 500 mg/zi po
 Copil – 10 mg/kg/zi
o Sinergistine
 Pristinamicina
 Adult – 3 g/zi, po
 Copil – 50-100 mg/kg
- Reacții adverse
o Anorexie, grețuri, vărăsturi
o Hepatitiă colestatică
o Alungirea QT/tahicardie ventriculară
- Spectru
o CGP
 Streptococ A, C, G
 Staphylococcus oxa-S
 Moraxella catarrhalis
o CGN + BGN
 Moraxella catarrhalis
 H. Influenzae
 Bordetella pertusis
 Campylobacter
o BGP
 Corynebacterium diphteriae
 Erysipelotrix
o Treponema, legionella
o Mycoplasma, chlamydia, rickettisa
o Vibrio sp
o Toxoplasma gondii - spiramicină
o Helicobacter pylori – claritromicină
o Sinergistine
 Staphylococcus oxa-R
 Pneumococ
 Anaerobi GP
- Indicații
o Bronșită
o Pneumonie atipică cu legionella
o Infecții ale pielii
o Infecții digestive
o Infecții genitale
o Toxoplasmoză – in sarcină
o Angiomatoză bacilară
o Pelioză hepatică
o Infecții stomatologice

13
GLICOPEPTIDE
- Exemple
o Vancomicina
 Adult – 1,5 – 2 g, iv la 12 h
 Copil
 0-30 zile – 15 mg/kg/zi
 Peste 30 zile – 10 mg/kg/zi
o Teicoplanin
 Adult – 200-400 mg/zi
- Spectru
o Staphylococcus aureus meticilino-rezistent (MRSA)
o Streptococcus pneumoniae penicilino-rezistent (PRP)
o Enterococcus
o Clostridium difficile
- Efecte adverse
o Dureri locale, endoflebită
o Red man syndrome – rash generalizat
o Eliberare brutală de histamină – șoc anafilactic și deces

Cloramfenicol
- Bacteriostatic pentru majoritatea agenților bacterieni
o Bactericid pentru cei implicați în meningite
 N. meningitidis
 S. Pneumoniae
 H. Influenzae
- Doze
o Peste 28 zile – 12,5-25 mg/kg la 6 h
o Copii mari și adulți – 50 mg/kg/zi – la 6 h
 Cu meningită – 100 mg/kg/zi – la 6 h
- Spectru
o CGP
 S. Aureus
 S. Epidermidis
 S. Pneumoniae
 Peptococcus/peptostreptococcus
o CGN și cocobacili
 N. gonorrhoeae
 Pasteurela multocida
 H. Influenzae
 Brucella
 Brodetella pertusis
o BGP
 Corynebacterium diphteriae

14
 Listeria
 Clostridium
 Propionibacterium acnes
 Actinomyces israelli
o BGN
 E. Coli
 S. Typhi
 Proteus mirabilis
o Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsii
- Indicații
o Abces cerebral
o Empiem subdural
o Meningită
o Febră tifoidă
o Infecții determinate de:
 Rickettsii
 Clamidii
 Micoplasme
- Reacții adverse
o Sindrom cenușiu – la nn. Și prematuri
 Vărsături
 Letargie
 Cianoză
 Hipotensiune
 Respirație neregulată
o Toxicitate hematologică
 Inhibiție medulară reversibilă
 Toxicitate medulară idiosincrazică
o Reacții de hipersensibilizare
o Reacția herxheimer

Quinupristin/Dalfopristin
- Doza – 7,5 mg/kg iv la 8 h
- Spectru
o E. Faecium
o S. Aureus – inclusiv MRSA
o S. Pneumoniae – inclusiv PRP
o Lactobacillus spp
o Bacteroides spp
o Moraxella
o Listeria
o Mycoplasma pneumoniae

15
- Indicații
o Infecții ale pielii
o Pneumonia nosocomială
o Infecții urinare
o Infecții osteo-articulare
o Endocardite
o Infecții de cateter
- Reacții adverse
o Dureri locale
o Inflamație
o Flebită
o Reacții gastrointestinale

Fosfomicina
- Activă pe staphylococcus (inclusiv MRSA), BGN
- Doza
o Adult – 8-12 g/zi iv
o Copil – 100-200 mg/kg/zi
- Reacții adverse
o Diaree
o Flebită
o Hiper Na și hipoK
o Hiperosmolaritate
- Atenție insuficiență cardiacă/renală

QUINOLONELE
- Exemple
o Grupa I – spectru limitat – urinare
 Acid nalidixic – enterobacteriaceae
o Grupa II
 spectru larg
 Enterobacteriaceae
 H. Influenzae
 Neisseria spp
 Staph coagulazo negativ
 Patogeni intracelulari – Mycoplasma spp
 P. Aeruginosa
 Acinetobacter
 Vibrio holerae
 M. tuberculosis, M leprae
 Norfloxacina – 400 mg la 12 h, po
 Ciprofloxacina – 500-750 mg la 12 h po

16
o Grupa III – respiratorii
 Spectru extins
 Grupa II
 S. Pneumoniae
 Streptococcus spp
 Anaerobi
 Moxifloxacina – 400 mg la 24 h iv/po
 Levofloxacina – 250-500 mg la 24 h iv
- Indicații – in asoociere cu betalactamine, aminoglicozide, glicopeptide
o Pneumonii
o Infecții genito-urinare
o Meningite
o Sepsis
o Endocardite
- Reacții adverse
o Toxicitate SCN
o Hipersensibilizare
o Grețuri, vărsături
o Toxicitate hepatică
o Toxicitate medulară
o Reacții cardiovasculare - hipertensiune
o Artropatie
o Tendinită
o Prudență la copiii sub 14 ani

OXAZOLIDINONE – LINEZOLID
- Antibiotic bacteriostatic
- Spectru – bacterii GP
o S. Aureus meticilino-rezistent (MRSA)
o S. Epidermidis
o Pneumococi penicilino-rezistent (PRP)
o Enterococ vanco-rezisitent (VRE)
o Tulpini de enterococ vanco-intermediare (VISA)
- Indicații
o Pneumonia comunitară și nosocomială
o Infecții ale pielii
o Alte infecții cu GP rezistenți
- Doza – 600 mg x 2/zi sau 25 mg/kg/zi
- Reacții adverse
o Grețuri, diaree
o Decolorarea limbii
o Candidoză orală

17
METRONIDAZOL
- Doza – in funcție de infecție
o Giardiază – 250 mg x2/zi -5-7 zile sau 2 g/zi 3 zile
o Infecții cu anaerobi:
 Iv – 15 mg/kg apoi 7,5 mg/kg – la 6 h
 Po – 1-2 g/zi în 2-4 doze
- Spectru
o Bacteroides fragilis
o Prevotella
o Anaerobi
o CGN și CGP
o Cl perfringens
o Entamoeba histolytica
o Trichomonas vaginalis
- Reacții adverse
o Convulsii
o Encefalopatie
o Neuropatie periferică
o Colită pseudomembranoasă
o Tulburări gastrointetsinale
o Ginecomastie

Sulfonamide și TRIMETOPRIM
- Antibiotice bacteriostatice
- Exemple – Sulfadiazina, Sulfametoxazol
- Spectru
o Organisme GP
 S. Aureus
 S pneumoniae
 S pyogenes
 Enterococcus fecalis
 Corynebacterium diphteriae
 Listeria
 Bacillus antracis
o Organisme GN
 E. Coli
 Klebsiella
 Salmonella
 Serratia
 Shigella
 H. Influenzae
 N. meningitidis
- Reacții adverse

18
o Necroză hepatică
o Necroză tubulară
o Anemie hemolitică
o Anemie aplastică
o Leucopnie
o Sindrom Steven-Johnson
- Trimetoprim – indicații
o ITU
o Infecții respiratorii
o Infecții tract gastrointestinal
o Gonoree
o Infecții cu Pneumocystis

Lipopeptide
- Daptomicina
o Bactericidă
o Activă pe majoritatea CGP, inclusiv S. Auresus oxa-R, vancomicin-R
 Enterococi vancomicin-rezistenți
o Indicații
 Infecții complicate ale pielii și țesuturilor moi – 4 mg/kg/24 h i.v. doză
uniă
 Endocardite – 6 mg/kg/24 ore iv

GLICILCICLINE
- Tigeciclina
o Activă pe:
 BGN – cu excepția P. Aeruginosa, proteus, providenția
 CGP multi drog rezistenți
 MRSA
 Enterococ rezistent la glicopeptide
 Bacterii intracelulare – mycoplasma, chlamydia, legionella
 Anaerobi
 Mycobacterii cu creștere rapidă

RIFAMPICINA
- Doză
o Pentru tuberculoză – 10 mg/kgc/zi
o Pentru infecții stafilococice – 20 mg/kg/zi
- Interacțiui medicamentoase – creșterea timpului de înjumătățire
o Digoxin
o Gluconazol
o Glucocorticoizi
19
o Teofilină
o Propranolol
- Spectru
o S. Aureus – inclusiv MRSA
o S. Epidermidis
o Listeria
o Streptococcus pyogenes
o Clostridium difficile
o Peptostreptococcus
o N. gonorrhoease, meningitidis
o M. tuberculosis
o Brucella
- Indicații
o Infecții stafilococice
o Infecții osteo-articulrae
o Infecții cu Legionella, Brucella

Polimixine – Colistin
- Activ pe BGN, cu excepția Proteus sp
- Se recomandă în infecții cu germeni multirezistenți – Pseudomonas aeruginosa și
Acinetobacter baumannii
- Doza po – infecții digestive cu Salmonella, Shigella – 100.000 UI/kg/zi la 6 ore
- Doza im – 50.000 UI/kg/zi
- Doza iv – 30.000 UI/kg/zi

20