Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI AL CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”
DIN CHIŞINĂU
FACULTATEA DE FILOLOGIE ŞI ISTORIE

PORTOFOLIU
PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ I

________________________________________
(denumirea disciplinei)

Student: __________________________________
(numele şi prenumele studentului)

Instituţia unde se realizează practica pedagogică:


__________________________________________
Termenii de realizare a practicii:
_________________________________

Chișinău - 2020
FIŞA DE EVIDENŢĂ A PRACTICII PEDAGOGICE
(practica activă)
Nume ______________________________ Prenume ______________________________
Specialitatea _________________________ Anul ____________________ Grupa _______

Nr. Data Instituţia de Clasa Subiectul lecţiei Numele şi Semnătura


ord. învăţământ prenumele profesorului
profesorului
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
PROIECTAREA DIDACTICĂ DE PERSPECTIVĂ1
____________________________________________________
(denumirea disciplinei)

Unităţi de Competenţe Subcompetenţe/ Conţinuturi Numărul de Data Observaţii


învăţare specifice unități de competență ore

1
Studentul preia proiectarea didactică de perspectivă de la cadrul didactic din instituţia preuniversitară în care realizează stagiul de practică.
ORARUL LECŢIILOR

CLASA ______________ CLASA _____________

I. LUNI I. LUNI
1. ____________________ 1. ____________________
2. ____________________ 2. ____________________
3. ____________________ 3. ____________________
4. ____________________ 4. ____________________
5. ____________________ 5. ____________________
6. ____________________ 6. ____________________

II. MARŢI II. MARŢI


1. ____________________ 1. ____________________
2. ____________________ 2. ____________________
3. ____________________ 3. ____________________
4. ____________________ 4. ____________________
5. ____________________ 5. ____________________
6. ____________________ 6. ____________________

III. MIERCURI III. MIERCURI


1. ____________________ 1. ____________________
2. ____________________ 2. ____________________
3. ____________________ 3. ____________________
4. ____________________ 4. ____________________
5. ____________________ 5. ____________________
6. ____________________ 6. ____________________

IV. JOI IV. JOI


1. ____________________ 1. ____________________
2. ____________________ 2. ____________________
3. ____________________ 3. ____________________
4. ____________________ 4. ____________________
5. ____________________ 5. ____________________
6. ____________________ 6. ____________________

V. VINERI V. VINERI
1. ____________________ 1. ____________________
2. ____________________ 2. ____________________
3. ____________________ 3. ____________________
4. ____________________ 4. ____________________
5. ____________________ 5. ____________________
6. ____________________ 6. ____________________
ORARUL SUNETELOR

1 lecţie: începutul ____________ sfârşitul _____________ pauza _________ minute


2 lecţie: începutul ____________ sfârşitul _____________ pauza _________ minute
3 lecţie: începutul ____________ sfârşitul _____________ pauza _________ minute
4 lecţie: începutul ____________ sfârşitul _____________ pauza _________ minute
5 lecţie: începutul ____________ sfârşitul _____________ pauza _________ minute
6 lecţie: începutul ____________ sfârşitul _____________ pauza _________ minute
7 lecţie: începutul ____________ sfârşitul _____________ pauza _________ minute
LISTA
elevilor clasei a _________________________________
Nr. Numele şi prenumele DISCIPLINA: _____________________________
ord elevului Data/nota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău


Facultatea de Istorie și Geografie

FIȘA DE EVALUARE/AUTOEVALUARE A LECȚIEI


 Data: ___________________________________________________________________
 Disciplina: ______________________________________________________________
 Clasa: __________________________________________________________________
 Localitatea: ______________________________________________________________
 Instituția de învățământ: ____________________________________________________
 Cadrul didactic aistat: ______________________________________________________
 Subiectul lecției: __________________________________________________________
 Tipul lecției: _____________________________________________________________

Partea I
1. Verificarea temei pentru acasă:
activitate frontală lucrul independent
sarcini individuale lucrul cu manualul
material lustrativ folosirea tablei

2. Fixarea și verificarea cunoștințelor în cadrul lecției:


intuitivă lucrul cu manualul lucrul independent verbală scrisă în grup

3. Forme de lucru:
frontală individuală în grup

4. Metode didactice:
explicația observarea conversația euristică chestionarea orală jocul didactic
rezolvarea de probleme alte metode (_________________________________________
__________________________________________________________________________)

5. Tema pentru acasă a fost indicată:


până la sunet după sunet cu explicații fără explicații

6. Utilizarea timpului lecției: rațional nu prea rațional nerațional


7. Totalizarea lecției: se realizează nu se realizează
8. Caracteristicile pedagogice ale cadrului didactic: exigența respectul față de elevi
vorbirea corectă și fluentă spiritul de observație optimismul pedagogic flexibilitatea

9. Concluzii:
a) Lecția: creativă construită logic adaptată clasei de elevi
b) Obiectivele lecției: realizate complet realizate parțial nerealizate
c) Subiectul lecției: dezvăluit deplin dezvăluit parțial nedezvăluit
d) Tempoul lecției: rapid mediu lent
e) Volumul lucrului realizat: mare mediu mic
Partea II

1. Proiectarea activității didactice:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Conținut științific, caracter informativ și formativ, scheme explicative, succesiunea logică


a ideilor:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Momentele lecției, metodologia organizării lecției:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Conduita și relațiile cu elevii:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Folosirea mijloacelor de învățământ:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Evaluarea cunoștințelor elevilor:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Observații personale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Concluzii:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

9. Probleme metodologice de lămurit:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

PROIECT DE LECȚIE
Nr. __________
Disciplina: ……………………………………………………………………………………………….
Clasa: ……………………………………………………………………………………………………
Data: ……………………………………………………………………………………………………..
Subiectul: ………………………………………………………………………………………………..
Tipul lecției: ……………………………………………………………………………………………..

Competențe specifice:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Subcompetențe/ Unități de competență:


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Obiective operaționale:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Tehnologie didactică:
Resurse procedurale: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Resurse materiale: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Forme de organizare a activității: ……………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………

Evaluare: ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
SCENARIUL DEMERSULUI DIDACTIC

Evenimente Ob. Timp Activități de predare-învățare-evaluare Forme de Tehnologie


didactice op. Activitatea profesorului Activitatea elevului activitate didactică

S-ar putea să vă placă și