Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor


Expertizarea Produselor Chimice, Alimentare si Materialelor

TEMA DE GRUP
SUBIECTUL 7

Student:
Paraschiv Daniel-Nicolae
Sandu Daniel-Șerban
Roșu Elena-Nicoleta
Tit Diana
Ungureanu Andreea-Ștefania

București, 2020
PARTEA I

7. Citiți și comentați Codul de etică al Universității Politehnica din București. Identificați


trimiterile la principii, valori și reguli morale. Dați, din experiența cotidiană exemple de
reguli morale specificate cu precizie.

Scopul învățământului superior este de a pregăti viitori specialiști pentru piața muncii.
Așadar, normele și principiile morale din societate, se regăsesc, înainte de toate, în cadrul
școlilor și universităților. Codul de Etică al Universității Politehnica din București asigură
crearea unui context prielnic desfășurării activității profesionale a tuturor membrilor comunității
academice. Etica si integritatea academica a Universitatii Politehnica din Bucuresti sunt asigurate
prin functionarea Comisiei de etica si integritate academica si prin existent unui Cod de etica si
deontologie profesionala universitara.
Valorile și principiile induse de acesta sunt: autonomia, integritatea, profesionalismul,
onestitatea, responsabilitatea, toleranța și egalitatea.
Autonomia asigură bunul demers al activității universității fără a fi limitată în vreun fel de
intervenții din exterior. Acest principiu este un punct de plecare și pentru libertatea de exprimare.
Astfel, se încurajează sinceritatea, exprimarea opiniilor, lucruri care conduc la dezvoltarea
sentimentului de apartenență și implicare. Autonomia universitara permite crearea unui mediu de
dezvoltare evolutiv atat pentru studenti, cat si pentru profesori. Acest process presupune
cercetarea noilor tendinte pe plan modial prin adaptarea si implementarea de noi masuri,
platforme educative si solutii inovatoare. De exemplu, Universitatea Politehnica din Bucuresti,
asigura studentilor accesul la numeroase platforme educationale, la softuri performante in cadrul
laboratoarelor si la aplicatia Moodle, care permite o interactiune permanenta intre profesori-
studenti si in mediul online.
Profesionalismul se traduce prin competență, dedicare, receptivitate și performanță – o
multitudine de calități care sunt esențiale pentru membrii unei societăți prospere. O regulă
morală ce derivă din acest principiu este aceea de a face lucrurile cu simț de răspundere. În
consecință, indiferent care este scopul acțiunilor tale și cine beneficiază de rezultatul lor, acestea
trebuie îndeplinite cu serioziate, și nu superficial. De exemplu, in cadrul UPB, se organizeaza
conferinte ce aduc studentii mai aproape de inovatie si de evolutia tehnologiei. Astfel, profesorii
implicati in astfel de proiecte inovatoare devin ei insisi niste modele de urmat in carierele
viitoare ale studentilor. Un alt exemplu sunt concursurile nationale si internationale de tehnica, la
care au acces toti studentii universitatii, indrumati corespunzator de catre profesorii coordonatori.
Responsabilitatea este esențială în orice mediu de lucru, presupunând conștientizarea
propriului rol și importanța abordării cu seriozitate. De exemplu, una din regulile morale ce ni se
induce încă de mici, este “să fii punctual”. În mediul universitar, se poate înțelege prin ajungerea
la timp la orice activitate de învățare, trimiterea temelor până la o anumită dată, începerea
examenului la ora stabilită, etc. În absența unei astfel de discipline, altfel spus in absența unui
simț al responsabilității, este imposibil să se desfășoare un proces de învățare de succes.
Dacă valorile anterior menționate asigură un proces de calitate și un mediu cât mai
echitabil, toleranța aduce un plus de umanitate. Este important ca orice membru al comunității să
se simtă înțeles și acceptat și să manifeste același comportament față de ceilalți. În cele din urmă,
putem descrie activitatea educațională și sub forma unei colaborări între studenți și profesori, iar
colaborarea nu poate exista în absența unor relații sănătoase, bazate pe respect.
Avand in vedere apartenenta UPB la respectarea regulilor de etica si integritate
academica, in cadrul fiecarei facultati functioneaza asociatii studentesti, care au rolul de a
organiza evenimente ce stimuleaza atingerea succesului academic de catre studenti. De
asemenea, organizatiile profesionale, organizatiile de sindicat si alte organizatii din cadrul UPB
au un rol important in consolidarea unor valori, principii in conformitate cu etica promovatasi cu
legislatia in vigoare.
Comisia de etica a Universitatii Politehnica din Bucuresti are un rol important in
asigurarea unui proces de invatare etic si moral. Aceasta are multiple atributii, precum analiza
abaterilor de la etica universitara, provenite din autosesizari sau din partea unor persoane externe
mediului academic. Aceasta propune solutii si elaboreaza annual situatia respectarii eticii
universitare.
Un aspect important al Codului de etica sunt referirile la functiile de conducere,
prezentandu-se reguli clare de ocuparea acestor functii. De exemplu, functiile de conducere in
UPB nu se cumuleaza, ceea ce presupune ca un individ nu poate ocupa mai multe functii de
conducere in acelasi timp.
Principiile si regulile codului de etica trebuiesc respectate intocmai, fara a avea abateri de
la acestea, astfel se va ajunge la sanctiuni.
In ceea ce priveste sanctionarile, Codul de etica are precizari clare cu privie la falsificarea
si copierea lucrarilor. Mai explicit, studentii care apeleaza la astfel de actiuni de promovare atat a
examenelor din cursul anilor universitari cat si pentru examenul de finalizare a studiilor risca
exmatricularea.
In cazul unui student cea mai întalnita actiune avand ca urmare incalcarea regulilor este
plagiatul. Astfel savarsirea acestei actiuni duce pana la exmatricularea acestuia.
In cazul cadrelor didactice ale universitatii cea mai grava este sanctiune este desfacerea
disciplinară a contractului de muncă.
Plagiatul este o problema majora in universitatile din Romania, astfel neexcluzand-o pe
UPB, astfel acesta fiind o disfunctionalitate a propriei persoane in a-si atribui ceva ce nu este de
competenta sa. Acesta se intampla din frica propriei opinii, cat si a intelegerii problemei, astfel
avand incredere ca ce este facut de altcineva este mai valid, decat ceea ce ar scrie el.
Una dintre valorile promovate in Codul de etica al Universităţii Politehnica Bucureşti
este: Onestitatea profesională.
Profesionalismul este una dintre valorile esenţiale implementate la toate nivele de
competenţe din interiorul oricărei organizaţii. Se subîncadrează profesionalismului: onestitatea,
valoarea personală şi dreptatea.
Onestitatea constă în a susţine adevărul. Aceasta valoare este o calitate umană care face
ca toate acţiunile şi modul său de gândire sa fie corecte, juste şi integre.
Onestitatea este corelat cu adevar, adăugand şi sensul cuvântului profesionalism, ceea ce
implică dezvoltarea de servicii la standarde înalte, reiese că onestitatea profesională este un
adevăr, o gandire justă şi integră la cel mai înalt standard.
Onestitate, corectitudine intelectuală şi etica în cercetarea ştiinţifică Universitatea
POLITEHNICA din Bucureşti apără dreptul la proprietate intelectuală. Recompensele vor fi
acordate celor care se află la originea proprietăţii intelectuale. Toţi cei care au participat la
diferite stadii ale cercetării ale cărei rezultate devin publice trebuie menţionaţi, în spiritul
onestităţii profesionale şi al recunoaşterii contribuţiei.
Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parţial, copiatul în
cadrul examenelor sau concursurilor, falsificarea rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor
sau a identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau profesori, ca şi
tentativele de corupere spre fraudă. Este interzisă frauda în ştiinţă: confecţionarea sau
înstrăinarea ilicită a rezultatelor cercetării ştiinţifice, omiterea unor date sau rezultate de natură a
deforma rezultatele cercetării.” - Ca și in viața cotidiană, codul de etica al UPB vizează
următoarele principii: onestitate, corectitudine intelectuala și etica in cercetarea științifică. Astfel,
fiecare student din cadrul UPB care participa la cercetări științifice ale caror rezultate devin
publice va fi menționat, conform valorilor UPB. De asemenea, orice student UPB are obligația
de a nu plagia, copia sau falsifica examenele sau lucrările colegilor sau profesorilor, respectând
astfel valorile UPB care interzic orice forma de frauda intelectuala și frauda in știință. Aceste
reguli se regăsesc și in codul regulilor morale, care vizează dreptatea și drepturile de proprietate
(in acest caz fiind vorba despre drepturile de proprietate intelectuala).
Abaterile academic si frauda academică sunt concepte care se referă la anumite acțiuni
din partea studenților care contravin normelor scontate ale unei școli, universități sau altor
instituții de învățare.
Sistemul de învățământ se confruntă de obicei cu o mulțime de provocări, una dintre ele
fiind înșelăciunea la examene. Motivul principal din spatele trisarii, este de obicei atingerea
notele scontate.
Înșelăciunea la examene îi privează pe oameni de recompensele și aprecierile lor corecte.
Testele sunt măsuri de verificare a competente isi aptitudinilor dobandite. Ideea de a susține un
test este de a arăta cunostintele dobandite si pregatirea intr-un anumit domeniu, astfel încât să se
poata determina nivelul general de realizarea cademică. Această măsurătoare este folosită pentru
ajuta in luarea unor decizii cu privire la alegerea unui loc de munca sau continuarea studiilor într-
un anumit mediu academic.
În cazul în care studentul finalizează cu success educația universitară, el poate crea o
imagine falsa in lumea exterioara, deoarece certificatele și documentele obtinute arată că
studentul este capabil sau potrivit pentru o anumită poziție în muncă, în timpce el are prea puține
cunoștințe in domeniu. Acest lucru poate avea un impact financiar și reputațional asupra lui
atunci când nu reușește sa faci fata provocarilor de la locul de munca, deoarece nu are
cunostintele necesare pe care angajatorul se astepta sa le ai.
De asemenea, trisatul dăunează celorlalți, deoarece poate exista situatia in care testul este
dat pentru a obține o slujbă importanta, iar postul poate fi ocupat de o persoana care a trisat, si
caruia ii lipsesc complet cunostintele.
Oricare ar fi motivele, înșelăciunea la examen este întotdeauna considerată o practică
necorespunzătoare, si duce in cele din urma la esec. Notele obținute prin munca grea au mai
multă importanță decât notele mai mari obținute prin înșelarea la examen. Înșelăciunea ar putea
ajuta la început, dar are un impact negativ semnificativ pe termen lung. Sărind peste munca grea
implicată în învățare, nu veți dezvolta niciodată trăsături importante, precum perseverență,
sârguință și sacrificiu. În cele din urmă, veți vedea că este dificil să vă atingeți obiectivele fără
aceste abilități importante. Acțiunile dvs. definesc cine sunteți pentru cei din jurul vostru. Când
trișezi, te exprimi altora ca fiind leneș, egoist, neinteligent și lipsit de respect.