Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN DE PLATĂ NR. 1 DATA EMITERII 30 aprilie 2019 TIP.DOC.

PLĂTIŢI 5100 LEI Cinci mii o suta lei,00 bani

PLĂTITOR (R)SRL”NEFIS” ” CODUL IBAN MD83TRGAAA14311701000000


1003600044307
CODUL FISCAL

PRESTATORUL PLĂTITOR B.C. "VICTORIABANK" S.A.


VICBMD2X125
BENEFICIAR (R)SRL”DESIGNER”CODUL IBAN MD84TDEAYA16317756000369
1005600087258
or. Chișinău, str. Uzinelor12CODUL FISCAL

PRESTATORUL BENEFICIARBC”Moldindconbank”

DESTINAŢIA PLĂŢII Plata pentru prestarea serviciilor TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT
N

SA”NEFIS”
L.Ş.
CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII Zikri .

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

MOTIVUL REFUZULUI