Sunteți pe pagina 1din 1

Formular nr.

AN-2
Formular nr. AN-1
SRL”Nefis”

1003600044307
APROB:
Director
(funcţia)
Zikri Kilicoglu Zikri
(semnătura) (numele, prenumele)

" 04 " septembrie 2019

PROCES-VERBAL
de casare a activelor nemateriale
nr. 1 din " 04 " septembrie 2019
În baza ordinului nr. 1 din " 04 " septembrie 2019 , comisia în
componenţa preşedintelui comisiei Director Kilicoglu Zikri
(funcţia) (numele, prenumele)

şi membrilor comisiei: Contabil-sef Griu Mariana


(funcţia) (numele, prenumele)

Director Financiar Vrabie Valentin


(funcţia) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de casare a următoarelor active nemateriale:


Suma
Valoarea Data punerii Durata de Termenul de amortizării
Nr.
Denumirea activului nematerial de intrare, în exploatare valabilitate acumulate la
crt. lei funcţiune utilă, luni (data) momentul
casării, lei
1 2 3 4 5 6 7
1 Programă informatică 50000 04.09.2006 - - 45000

Total 50000 X - - 45000


Activele nematerialele sus-menţionate în sumă totală de 50000,00/ cincizeci mii, 00 bani
(în cifre şi litere)

se casează din motivul vinderii programei informatice

Preşedintele comisiei Kilicoglu Zikri Zikri


(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei: Griu Mariana Griu
(numele, prenumele) (semnătura)
Vrabie Valentin Vrabie
(numele, prenumele) (semnătura)

Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea casării activelor nemateriale:


Procea- verbal de casare nr. 1 din " 04 " septembrie 2006
(denumirea documentului)

Contabil-şef Griu Mariana Griu


(semnătura) (numele, prenumele)
" 04 " septembrie 2006