Sunteți pe pagina 1din 7

Tema 8: IAS 37 - “Provizioane, datorii

contingente şi active contingente”


1. Prevederi generale
Provizion este o datorie cu plasare în timp sau valoare incertă.
O datorie este o obligaţie actuală a entităţii, rezultată din evenimente
trecute, a cărei decontare se aşteaptă să determine o ieşire de resurse
încorporând beneficii economice din entitate.

Un eveniment care obligă este un eveniment care generează o obligaţie


legală sau implicită care nu îi dă entităţii o alternativă realistă în afara
îndeplinirii obligaţiei respective.
Obligaţie legală este o obligaţie care rezultă:
(a) dintr-un contract (din clauzele sale explicite sau implicite);
(b) din legislaţie; sau
(c) din alte principii de drept.
O obligaţie implicită este o obligaţie care rezultă din acţiunile unei entităţi
în cazul în care:
(a) prin stabilirea unei practici anterioare, prin politicile publicate
sau printr-o declaraţie curentă suficient de specifică, entitatea a indicat
altor părţi că îşi va asuma anumite responsabilităţi; şi
(b) ca rezultat, entitatea a creat celorlalte părţi implicate aşteptarea
justificată că îşi va onora acele responsabilităţi.
O datorie contingentă este:
(a) o obligaţie posibilă apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a
cărei existenţă va fi confirmată doar de apariţia sau de absenta unuia
sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu sunt în totalitate
controlate de entitate; fie
(b) o obligaţie actuală apărută ca urmare a unor evenimente trecute, dar
care nu este recunoscută deoarece:

(i) este improbabil ca pentru decontarea acestei obligaţii să fie necesare ieşiri de resurse
încorporând beneficii economice; sau
(ii) valoarea obligaţiei nu poate fi evaluată suficient de fiabil.
Active contingent este un activ posibil apărut ca urmare a unor evenimente
trecute şi a cărui existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau de absenţa
unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sunt în totalitate
sub controlul entităţii.
Un contract cu titlu oneros este un contract în care costurile inevitabile
pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale depăşesc beneficiile economice
preconizate a fi obţinute din respectivul contract.
O restructurare este un program planificat şi controlat de conducere care
modifică semnificativ fie:

(a) domeniul de aplicare al activităţii desfăşurate de entitate; fie


(b) modalitatea în care este condusă activitatea.

2. Prevederi generale
1) Un provision urmeaza a fi recunoscut (adica urmeaa a fi inregistrata
formula contabila), atunci cind:
a. Entitatea dispune de o prezenta obligatie LEGALa / juridica sau o
obligatie De-facto (in literature o se mai intilneste sub denumirea:
traditionala, constructiva, temporara)
b. Care a aparut ca urmare a evenimentelor anterioare
c. Decontarea careia, cu o probabilitate inalta va duce la iesiri de
avantaje economice
d. Suma obligatiei poate fi estimate cu un grad inalt de probabilitate.
2) Daca criteriile de mai sus nu sunt indeplinite, Provizionul nu urmeaza a
fi recunoscut
3) Provizionul in romina mai poate fi inteles ca si fiind o
“Datorie/cheltuieli estmate”. Aici nu merge vorba despre: Rezervele
constatate in cadrul Capitalului Proriu sau Provizion aferente
creantelor dubioase (element de activ).

3. Obligaţia actuală
1) Obligatia actuala apare doar in cazul in care in rezultatul
evenimentelor anterioare, entitatea nu dispune de o alternativa a
achitarii datoriei in rezultatul careia va fi iregistrata iesirea avantajelor
economice (cu alte cuvinte, deja a avut loc “Un eveniment care obliga”)
2) Provizionul se formeaza numai atunci cind obligatia deja exista in
present indifferent de viitoarele actiuni/miscari care le va face
entitatea, deoarece intentia sau necesitatea in viitor de a suporta
careva cheltuieli, nu totdeauna duce la aparitia acestor cheltuieli
3) Daca entitatea are posibilitatea de a omite suportarea cheltuielilor,
atunci obligatia si respective provizionul nu urmeaza a fi constatat,
spre exemplu:
a. Daca in urma procucerii, entitatea a poluat mediul inconjurator, iar
“curatarea” acestuia nu este prevazut printr-un act legislativ, atunci
acest fapt nu duce in mod automat la aparitia obligatiei, deoarece
entitatea poate si sa nu “curate” mediul – adica este un eveniment
benevol.
b. Decizia conducerii entitatii de a suporta in viitor careva cheltuieli nu
prezinta si un motiv intemeiat de formare a provizionului deoarece
aceasta decizie poate fi modificata in viitor. Obligatia nu urmeaza a
fi recunoscuta in contabilitate pina in momentul in care decizia este
definitiva si exista o alternative a acesteia
4) In rare cazuri, cind exista dubii aferent existentei obligatiei, provizionul
se recunoaste cu conditia ca la data raportarii existenta datoriei date
este mult mai probabila comparativ cu inexistenta acesteia.

5) Eveniment anterior (precedent/trecut)


A. Un eveniment anterior, care duce la aparitia obligatiei se numeste
Eveniment anterior. In rezultatul acestui eveniment, entitatea nu
dispune de alternative achitarii:
a. Obligatiilor generate de factorii juridici/legari/contractuali
b. Obligatiilor constructive/ traditionale/ “De-facto”
B. Riscurile aferente activitatii general-administrative nu duc la apritia
obligatiei la data de raportare, din acest caz aferent acestora nu se
formeaza provizion
C. Dispunerea de informatie exacta referitor la persoana fata de care a
aparut obligatia, nu prezinta o conditie obligatore de recunoastere a
obligatiei/provizionului

6) Estimarea oblgatiei cu un grad inalt de probabilitate


(Estimarea fiabilă a obligaţiilor)
1. Daca entitatea este in stare sa determine “diapazonul” probabilelor
rezultate, atunci se considera a exista probabilitatea estimarii obligatiei
2. In rarele cazuri cind estimarea cantitativa a obligatiei nu va fi posibila,
informatia aferenta obligatiei urmeaza a fi doar desvaluita in notele la
situatia financiara (si nu recunoscute in situatia financiara)

7) Active contingente si obligatii contingente


1. Activul contingent apare in situatia cind urmeaza a fi incasate careva
avantaje economice cu o probabilitate inalta (mai mult de 50%). IAS 37
interzice recunoasterea acestora in evidenta contabila. Aferent acetora
standardul cere ca sa fie dezvaluite in notele la raport.
2. In cazul obligatiilor contingente, aferent carora exista probabilitatea
iesirilor avantajelor economice cu o probabilitate inalta (mai mare de
50%), IAS 37 impune formarea provizionului (tinind cont de factorul:
valoarea in timp a banilor).

8) Evaluarea Provizioanelor
1. Provizionul se formeaza la suma celei mai bune estimari (engl.: Best
estimate) a cheltuielilor care vor fi necesare pentru achitarea
obligatiei, estimate la data de raportare, si care rerezinta suma
cheltuielilor care:
a) Sunt necesare pentru achitarea imediata a obligatiei, sau
b) Transmiterea obligatiei catre o parte terta
2. Cea mai buna estimare poate avea ca baza parerea administratiei
entitatii, care se bazeaza pe practica anterioara de stingere a
obligatiilor similar sau se poate baza pe Incheierea unui expert.
3. Estimarea provizionului trebuie sa ia in calcul riscul de incertitudine.
Aceasta poate fi atins prin:
a) Calculul “Valorii asteptate” (expected value) – aceasta tehnica este
aplicabila la estimarea unei mari/largi populati cu proprietati
similar, spre exemplu garantiilor acordate aferent vinzarilor.
b) Utilizarea rezultatului cel mai scontat/cu probabilitatea cea mai
inalta – in cazul determinarii provizionului aferent obligatiei unice
(in cazul lipsei informatiei precum ca obligatia spre plata o sa fie
semnificativ mai mare sau mai mica estimarii respective).
4. La estimarea sumei provizionului, trebui tinut cont de:
a) Principiul valorii in timp a banilor (valoarea prezenta viitoarelor
refluxuri de numerar discontate la rata de discontare pina la
impozitare.
b) Informatiei despre asteptarile viitoare, precum:
- Modificari in legislatie
- Imbunatatirile tehnologice

Studiu de caz:
Problema nr.1: In 2010 entitatea “XXX” a inceput sa vinda autotursme,
auxiliar acordind si garantia bunei functionar a acestora pe parcursul unui an.
De tot pe parcursul anului entitatea a vindut 10 000 buc. Pe parcursul anului
entitatea deja a platit 100 000 MDL, iar potrivit estimarii expertizei
inginerilor, pentru 1% din autoturismele vindute va fi nevoie de o reparative
capital in valoare medie de 1 000 MDL, pentru 2% - reparative medie de 500
MDL si pentru 4% - reparatie minora de 100 MDL.
Se cere: de determinat suma provizionuluicare trebuie constatat la situattia
din 31.12.2010.

Problema nr.2: Fostul angajat al entitatii a inaintat angajatorul in judecata


pentru concediere ilegala. Entitatea a angajat un birou de avocati, serviciile
caruia se estimeaza la 5 000 MDL. La data de raportare, juristii au inaintat un
cons spre plata pentru serviciile deja prestate in suma de 1 000 MDL, si au
estimat probabilitatea solutionarii cazului in felul urmator:
a) 15% - dosarul va fi cistigat de catre angajator
b) 65% - dosarul va fi pierdut, iar despagubirea ce va fi datorata – 100 000
MDL
c) 20% - dosarul va fi pierdut, iar compensarea ce va fi datorata – 200 000
MDL
Se cere: De estimate suma provizionului afferent dosarului in judecata, ce
urmeaza a fi recunocut la data raportarii, stiinduse la data intocmirii
situatiilor financiare instant de judecata nu a emis o decizie definitive.
9) Costurile scoaterii din expluatare/incetarii activitatii
1) In unele ramuri ale activitatii economice, precum ar fi: extragerea
bunurilor, energia atomica, pot aparea costui/cheltuieli suplimentare
destul de semnificative in legatura cu incetarea activitatii si inlaturarea
daunelor cauzate mediului inconjurator in urma desfasurarii activitatii.
2) Aceste costuri pot fi definite ca fiind costurile scoaterii din expluatare /
incetarii activitatii.
3) Obligatia aferenta acestor costuri urmeaza a fi recunoscuta imediat la
aparitia clauzei ce oblige ca acestea sa fie suportate, spre exeplu la
darea in expluatare a statiei atomice.
4) Provizionul poate fi format in corespondenta cu cheltuielile, care
urmeaza a fi suportate in legatura cu costurile expluararii activului dat
in contrapartida cu avantajele economice din utilizarea activului. In
acest caz cheltuielile privind formarea provizionului pot fi capitalizate
in cadrul costului activului.

Studiu de caz:
Problema 3: La 01.10.2005 uzina de producere “Acord” a dat in expluatare
un complex industrial intr-una din zonele economice libere din R.M., valoarea
totala a caruia este de 50 mil. MDL. Uzina are dreptul juridic de a expluata
activul dat timp de 10 ani, dupa care entitatea trebuie sa-l aduca in starea
initiala (restabileasca) dupa care sa-l transmita cu dreptul de proprietate
Statului. Uzina “Acord” a estimat ca restalirea activului la 30.09.2015 o sa
coste 15 mil. MDL.
Totodata se mai stie ca:
a) Valorile viitoare urmeaza a fi discontate la rata de 8%
b) Suma discontata de 1,000 MDL la rata de 8% pe un termen de 10 ani,
este de 463 MDL
Se cere: De estimate care va fi marimea provizionului ce urmeaza a fi
recunoscuta in bilant la 30.09.2006 si 30.09.2007, precum si ce valori
urmeaza a f constatate in cdrul Raportului privind rezultatele financiare
pentru aceste perioade.

10) Formarea provizioanelor in alte cazuri


A. Formarea provizioanelor in cazul viitoarelor pierderi din
activitatea operationala:
1. In adresa viitoarelor pierderi din activitatea operationala a entitatii,
Provizion nici o data nu urmeza a fi constatat, deoarece:
a) Acestea nu reiese dintr-un eveniment care a avut loc.
b) Acestea pot fi evitate.
2. Asteptarea pierderilor poate fi apreciat ca fiind un indice/proba de
depreciere a activelor entitatii, in conformitate cu IAS 16.

B. Contracte oneroase
1. Contract oneros – este contractual care o data fiind semnat, entitatea
din start estimeaza ca va fi neprofitabil, adica in legatura cu care
costurile neevitabile in legatura cu derularea contractului sunt mai mai
comparativ cu viitoarele avantaje economice.
2. Provizionul aferent contractelor oneroase urmeaza a fi format la suma
cea mai mica dintre:
a) Costurile de derulare a contractului, si
b) Penalitatilor aferente neindeplinirii obligatiilor contractuale.

Studiu de caz:
Problema 4: Entitatea “Maiak” pregateste situatiile financiare pentru anul ce
sa incheiat la 31.03.2005. La 01.04.2002, “Maiak” a semnat un contract de
preluare in arenda operatonala a fabricii de mobile pentru o perioada
obligatorie de 8 ani. Plata de arenda anuala = 100 000 MDL si trebuie
achitata la data de 01 aprilie a fiecarui an. La 31 martie 2005 conducerea
enitatii a hotarit sa inceteze producerea in cladirea arendata. Spatiile
arendate nu pot fi utilizate in alt scop decit activitatea de producere a
mobilei. In cazul desfacerii inainte de termen a contractului, penalitatea ste
de 400 000 MDL.
Se mai stie ca: rata de discontare a platilor specifica business-ului si structurii
capitalului entitatii este de 10%.
Se cere: De analizat cum entitatea “Maiak” trebuie reflecte operaiunile date
in situtiile financiare la data de 31.03.2005