Sunteți pe pagina 1din 1

Model de cerere de urgentare a redactarii hotararii / sentintei

Către

Judecătoria_

Secţia_

Dosar nr._

Soluţionat la data de_

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul_, domiciliat în_, strada_, nr._ bloc_, ap._, judeţul_, în calitate de reclamant în dosarul nr._
soluţionat de Judecătoria_ la data de_, vă solicităm respectuos să

URGENTAȚI ARGUMENTAREA ȘI REDACTAREA HOTĂRÂRII

în prezenta cauză.

Motivele cererii:

În drept, potrivit art. 426 alin. 5 din Noul Cod de Procedură Civilă, hotărârea se va redacta şi se va semna
în cel mult 30 de zile de la pronunţare.

În fapt,_ (se arată motivele de fapt pentru care se impune redactarea hotărârii cu prioritate).

Prin urmare, având în vedere că termenul de 30 de zile prevăzut de NCPC pentru redactarea hotărârii a
expirat, dar și motivele de fapt indicate mai sus, vă solicităm respectuos să urgentați motivarea și
redactarea hotărârii judecătorești în prezenta cauză.

Data_

Semnătura_

Domnului Preşedinte al Judecătoriei_

LegeAZ.net

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și