Sunteți pe pagina 1din 1

Solicitanţii de locuinţe ANL destinate închirierii trebuie ca în perioada

08.01.2015 - 16.02.2015 să actualizeze dosarele depuse la instituţia noastră cu


următoarele documente:
- adeverinţă de la Directia de Taxe şi Impozite Locale Piatra Neamţ din care să
rezulte faptul că solicitantul şi soţul/soţia nu deţin locuinţă proprietate,
- contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale teritoriale,în situaţia în
care solicitantul locuieşte cu chirie,
- confirmarea de la Asociaţia de proprietari a numărului de persoane care
locuiesc împreună cu solicitantul la adresa actuală;
- adeverinţe de salarizare soț/soție;
- orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima
actualizarea dosarului de locuință (certificat de căsătorie,certificat de naștere
copii, hotarâre de divorț, adeverințe medicale,diplomă de studii,etc.)
Menţionăm că aceste actualizări de documente sunt obligatorii în vederea stabilirii
clasamentului cu ordinea de priorități a solicitanților de locuințe ANL destinate
închirierii.
Documentele mai sus menţionate se vor depune la sediul Primăriei Piatra Neamţ,
la cam. 20 - la Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții în zilele de luni până joi între
orele 8.00-16.30, respectiv vineri între orele 8.00-14.00.

S-ar putea să vă placă și