Sunteți pe pagina 1din 7

11.

fisa de lectura ECHIPA

9.6. Managerul- element cheie al construcţiei echipei

9.6.1. Echipa – concept , caracteristici

Echipa este o necesitate pentru realizarea unei activităţi eficiente. Pentru a fi considerat o
echipă, un colectiv de oameni trebuie să răspundă următoarelor caracteristici:

 existenţa scopurilor comune în activitate


 existenţa “spiritului de echipă”
 relaţii interpersonale pozitive
 sprijin din partea managerului şi din partea membrilor pentru dezvoltarea competenţei
profesionale a fiecăruia
 existenţa unor individualităţi puternice care şi-au câştigat nu şi-au impus autoritatea
 acordarea de ajutor reciproc la nevoie; spirit de întrajutorare
 acţiune sinergică; calitatea performanţelor echipei este mai mult decât suma
performanţelor individuale.

9. 6. 2. Cum se construieşte o echipă eficientă

În primă instanţă se vor preciza câteva crterii ce stau la baza considerării unei echipe ca fiind
eficientă.

1. O echipă eficientă are obiective clare, priorităţi bine definite, sarcini se responsabilităţi bine
structurate şi de comun acceptate.

2. O echipă eficientă are o procedură clară:


 în organizarea şedinţelor de lucru
 în luarea deciziilor
 în împărţirea responsabilităţilor

3. O echipă eficientăanalizează şi revizuieşte periodic propria activitate:


 reevaluând obiectivele;
 evaluând fiecare secvenţă a activităţii;
 punând accent peceurmează a se face.
4. Conducerea echipei eficiente este în consens cu mebrii ei.

 Liderul este accesibil şi i se simte prezenţa.


 Liderul ştie să valorifice toate capacităţile membrilor.
 Liderul modelează concepţia echipei.
5. O echipă eficientăare linii deschise de comunicare.

 Membrii echipei discută între ei şi cu liderul modalităţile de acţiune.


 Fiecare mebru simte că i se recunoaşte contribuţia, ceea ce îl motivează.
 Există un sistem intern de întărire a comportamentelor pozitive.
 Există deschidere spre opiniile venite din afara echipei.
 Schimbul de mesaje în interiorul şi cu exteriorul echipei este un mod de lucru constant.

6. O echipă eficientă funcţioeanză într-un climat de încredere şi întrajutorare.

 Membrii ştiu să acorde şi să ceară ajutor.


 Se petrecemulttimpîmpreună.
 Toţi stimulează pe fiecare.
 Exită respect mutual şi grijă pentru respectul echipei ca întreg.
 Este evidentă o relaţie pozitivă cu alte echipe.

1. Într- o echipă eficientă este recunoscută inevitabilitatea disputelor şi valenţele lor pozitive.
 Se acordă atenţie sentimentelor fiecărui membru.
 Diferenţele de idei sunt argumentate nu evitate.
 Este încurajată contribuţia fiecăruia chiar şi când se pierde din lipsa de argumente.
 Disputele sunt fructificate constructiv.

2. Un obiectiv important al echipei eficiente este dezvoltarea fiecăruia şi prin echipă a tuturor.
 Se fac evaluări separate pentru fiecare membru.
 Liderul este,înprimulrând, cel ce face posibilăstimulareafiecăruia.
 Membrii se sprijină reciproc în dezvoltarea personală, interevauându-se corect.
 Membrii sprijină dezvoltarea liderului.
Acestecriteriisuntgreu de respectatîntotalitatealor. Cunoaşterea lor este o condiţie pentru
formarea şi dezvoltarea echipei.

9.6.3. Rolurile într-o echipă eficientă

În cazul echipei este deosebit de importantă existenţa unor caracteristici compensatorii la


membrii ei. Literatura de specialitate prezintă o paletă de roluri care apar şi se dezvoltă într-o
echipă[Everard, K.B., Morris, G., 1996]. Prezentare după [Niculescu, R.M., 1997]

1. Tehnicianul echipei
Este personajul care transformă conceptele şi planurile în proceduri practice de lucru şi
îndeplineşte planurile stabilite în mod sistematic şi eficient.

Calităţi necesare :
Este supus, previzibil, are capacitate organizatorică, de autodisciplinare, simţ practic,
tenacitate şi răbdare.

Defecte acceptabile:

I se pot accepta ca slăbiciuni: lipsa de flexibilitate, incapacitatea de a-şi asuma răspunderea


pentru idei neverificate.

2. Conducătorul (preşedintele) echipei


Este cel ce coordonează şi controlează modul în care echipa lucrează în direcţia realizării
obiectivelor prin utilizarea maximală a resurselor disponibile. El este cel ce constată
punctele forte şi pe cele slabe ale echipei; se asigură că potenţialul echipei este bine utilizat.

Calităţi necesare :

Trebuie să fie calm, echilibrat şi să aibă încredere în sine, să-şi trateze colaboratorii fără
prejudecăţi

Defecte acceptabile:

Nu i se cer un intelect şi o capacitate creatoare ieşite din comun.

3. Moderatorul echipei
Este cel ce dirijează modul în care echipa îşi dozează efortul. Direcţionează atenţia generală
spre obiective, în raport cu priorităţile, caută să determine o anume manieră a discuţiilor în
grup.

Calităţi necesare :

Trebuie să fie dinamic, expeditiv, capabil să combată inerţia, sau automulţumirea.

Defecte acceptabile:

I se poate accepta o anume înclinaţie spre provocare şi impacientare.

4. Agentul echipei
Este acela ce avansează idei şi strategii noi acordând o atenţie specială soluţiilor corelate
obiectivelor majore; este cel ce ajută la soluţionarea problemelor echipei. Contribuie şi la
promovarea produselor muncii în echipă.

Calităţi necesare :

Trebuie să fie inteligent, serios, imaginativ şi diplomat.

Defecte acceptabile:
I se poate accepta tendinţa de a eluda detaliile şi eventualul individualism, dacă nu contravine
intereselor echipei.

5.Investigatorul resurselor

Explorează şi raportează către echipă idei, realizări, resurse ce vin din exteriorul grupului,
creează contacte externe folositoare echipei şi conduce negocierile ulterioare.
Calităţi necesare :

Trebuie să fie entuziast, curios, comunicativ, să aibă capacitatea de a contacta oameni, de a


explora tot ceea ce este nou, să aibă abilitatea de a răspunde cu tact la orice fel de întrebări.

Defecte acceptabile:

I se poate accepta tendinţa de a-şi pierde interesul atunci când fascinaţia primului moment a
trecut. El va aduce idei pentru ca alţi membri ai echipei să lucreze, interesul său pornind deja
către o altă direcţie.

6.Monitorul- evaluatorul echipei

Este factor de analiză şi evaluare continuă a problemelor şi a rezultatelor echipei, a sugestiilor


venite din interiorul sau din exteriorul acesteia, cu scopul de direcţiona acţiunea către decizii
oportune.

Calităţi necesare :

Trebuie să fie sobru,prudent, fără excese emoţionale, discret, obiectiv şi sever.

Defecte acceptabile:

I se poate accepta lipsa de abilitate în a-i motiva pe oameni.

7. Liantul echipei

Este “sufletul” echipei, cel ce dă sfaturi, înţelegând lipsurile fiecăruia, insuflând cu tact “spiritul
de echipă”. Este cel ce împrăştie “norii” cu o glumă, întreţine tonusul afectiv la parametri înalţi.

Calităţi necesare :

Trebuie să fie sensibil, blând, persuasiv dar şi ferm, să aibă un acut simţ al umorului dar şi
un bine dezvoltat simţ al ridicolului.

Defecte acceptabile:
I se poate accepta o oarecare indecizie în situaţii de criză.

8. Protectorul - dinamizatorul echipei


Protejează echipa în sensul de a o feri de omisiuni, de greşeli; semnalează acele aspecte ce
necesită un grad sporit de atenţie, menţine viu simţul “urgenţei”, dinamismul echipei.

Calităţi necesare :

Trebuie să fie sârguincios (un exemplu pentru ceilalţi), ordonat, neliniştit, să aibă tendinţa spre
perfecţionism, să ducă lucrurile la bun sfârşit şi să imprime acest stil şi membrilor echipei.

Defecte acceptabile:

I se poate accepta tendinţa de a-şi face griji din lucruri mărunte.

Se poate costata faptul că aceste roluri sunt complementare împreună dând funcţionalitate şi
eficienţă echipei. Un bun manager trebuie să descopere ce rol/ roluri i se potrivesc cel mai bine
fiecăruia dintre membrii unui colectiv pentru ca, stimulând acţiunea în aceste roluri să
determine formarea echipei. Trebuie subliniat că un membru al echipei poate juca succesiv mai
multe roluri care sunt specifice personalităţii lui. Desigur că va fi greu, dacă nu imposibil, ca
acelaşi personaj să fie şi tehnician şi investigator sau agent dar, rolul de liant, de pildă poate fi
corelat cu oricare dintre celelalte.

Aplicaţie

Utilizând materialul bibliografic [Niculescu, R.M., 1997], pp84-86 realizaţi o


autodeterminare a propriilor roluri.

9.6.4. Echipa despre ea însăşi.

Când o echipă este cu adevărat constituită, fiecare dintre membri va gândi în felul următor:

 Consider că avem standarde înalte în activitatea noastră.


 Simt că îmi aduc o contribuţie reală în grupul meu de activitate.
 Avem obiective clare în activitatea desfăşurată; ele ne ajută să ne concentrăm pe lucrurile
importante.
 Şedinţele noastre sunt deschise, fiecare îşi poate spune părerea simţind că este cu adevărat
ascultat.
 Am încredere în colegii mei şi simt că şi ei au încredere în mine şi în ceilalţi.
 La noi sarcinile se rezolvă întotdeauna la timp.
 Se întâmplăsă nu fimmereu de acorduniicualţii; de aceea “lupta” cu argumente este un stil
de lucru.
 Când apar mici tensiuni le rezolvăm prin discuţii deschise.
 Dacă lucrurile merg bine câştig încredere.
 Ne acordăm timp pentru a revizui ceea ce am realizat, pentru a corecta ceea este necesar.
 În echipa noastră se apreciază munca bine făcută.

Aplicaţie

Realizaţi o autoevaluare a grupului în care lucraţi din perspectiva răspunsului


dvs. la întrebările anterioare.

9.6.5. Echipa despre manager- lider

Când există o echipă eficientă membrii acesteia răspund pozitiv aserţiunilor prezentate în
continuare.

 Managerul nostru ştie să proiecteze şi să organizeze activitatea echipei.


 El implică întregul grup în organizarea şi proiectarea activităţii.
 Managerul nostru ascultă întotdeauna cu atenţie ceea ce-i spui.
 El munceşte foarte mult şi aşteaptă ca şi noi să facem la fel.
 Managerul nostru obişnuieşte să-ţi mulţumească întotdeuna pentru ceea ce faci bine.
 Când nu faci ceea ce trebuie şi poţi să o faci, managerul nostru te atenţionează ferm, fără
echivoc, dar corect.
 Nu-i este teamă să ia decizii şi nu ezită când trebuie să o facă.
 Deciziile, în general, le ia prin consultare cu cei ce deţin maximum de informaţie în situaţia
dată.
 Managerul nostru ştie să-l facă pe fiecare membru al echipei să se simtă important.
 Managerul nostru este li lider.

10. Managerul conducător al unei organizaţii


Aplicaţie

Realizaţi o autoevaluare a managerului cu care lucraţi din


perspectivarăspunsuluidvs.laîntrebărileanterioare.

S-ar putea să vă placă și