Sunteți pe pagina 1din 2

Anexă la contractul de abonament

Nr. GSM de contact

Data: / /200_

Activarea serviciului „Factura detaliată lunară”*

Solicit prestarea serviciului „Factura detaliată lunară” şi confirm acţiunea solicitată prin
completarea spaţiilor de mai jos, avizată prin semnătură sau/şi ştampilă.

Numele, prenumele abonatului sau denumirea companiei (se completează de către toţi abonaţii)
_ .

Numele, prenumele reprezentantului abonatului: _

Alegeţi una dintre cele 2 opţiuni prezentate mai jos:

I. Factura detaliată prin e-mail (se oferă gratuit):

Solicit expedierea gratuită a facturii detaliate prin e-mail pentru următoarele numere de telefon:
1. 4.
2. 5.
3. 6.

Pentru mai multe numere Vă rugăm să anexaţi acestui formular lista completă a numerelor de
telefon (confirmată prin semnătură şi ştampilă)

Adresa de e-mail pentru expedierea facturii detaliate .

Parola de citire a facturii detaliate _ ___ _.

(Această parolă va fi utilizată pentru securizarea fişierelor expediate, astfel numai Dvs. veţi putea
citi conţinutul facturii detaliate. Alegeţi o parolă din minimum 6 simboluri (litere ale alfabetului
latin şi/sau cifre). Primul simbol al parolei trebuie să fie în mod obligatoriu literă).

II. Factura detaliată printată (la tariful de 15 lei (inclusiv TVA) pentru fiecare număr):

Solicit expedierea copiei printate a facturii detaliate pentru următoarele numere de

telefon:
1. 4.
2. 5.
3. 6.
Pentru mai multe numere Vă rugăm să anexaţi acestui formular lista completă a numerelor de
telefon (confirmată prin semnătură şi ştampilă).

Adresa poştală pentru expedierea facturii detaliate _


_ .

*Notă: factura detaliată printată gratuit nu este inclusă în serviciul menţionat. Aceasta poate fi
obţinută în baza unei cereri scrise la orice MOLDCELL CENTER pentru cel mult ultimele 3 luni.

Semnătura sau/şi ştampila abonatului/ reprezentantului abonatului

Semnătura reprezentantului Serviciului Clientelă