Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de activare servicii

Furnizor de servicii de comunicații electronice („Furnizor”)


Întreprinderea Mixtă Moldcell S.A., înregistrată cu nr. 0000048-002 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, IDNO
1002600046027, adresa juridică: str. Belgrad 3, mun. Chișinău, MD-2060, cod TVA: 0303561, cont 22513091375, cod bancă: MOLDMD2X309, IBAN
(in MDL) - MD37ML000000022513091375, mărimea capitalului social: 190001000 lei, administrator - Mehmet Barkin Secen, tel. 444, +373 22 444 444

Furnizor / Reprezentant Furnizor

Denumire magazin / cod ______________________________ Consultant __________________________________________


Adresă magazin _____________________________________ Serviciul Clientelă 444, 022 444 444, www.moldcell.md

Abonat Abonament Cartelă

Nume _______________________________________________ IDNP ________________________________________________


Prenume _____________________________________________ Telefon de contact_____________________________________
Număr de telefon______________________________________

Activare servicii

Schimbarea numărului din________________________________ în______________________________________

Reactivarea numărului Blocarea / Deblocarea numărului 1

Schimbarea cartelei SIM 8937302_____________________________________

Factură detaliată prin e-mail E-mail ______________________________ Parolă _______________________________

Suspendarea temporară a numărului 2: 12 luni începând cu data de 3_______________________

Banii supliniți din greșeală pe numărul ________________________________ , rog să fie:


■ transferați la numărul_______________________________ rambursați

Roaming din data de _______________________ până la data de _______________________

Altele / Comentarii________________________________________________________________________________________

Note
1. Blocarea numărului va fi efectuată pe un termen de 10 zile. Numărul va fi activat în mod automat la expirarea acestui termen.
2. Suspendarea temporară a numărului va fi reactivată în mod automat la expirarea termenului solicitat.
3. Activarea numărului se va executa pe data de 1 a ultimei luni, dacă suspendarea va fi solicitată în prima lună pe data de 28, 29, 30 sau 31.

Informații adiționale
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul derulării prezentului Contract conform prevederilor legale în vigoare. Declar că
sunt informat/-ă despre drepturile mele referitoare la accesul şi intervenţia asupra datelor mele personale, dreptul de informare şi de opoziţie, conform
Legii nr. 133 din 08.07.2011.

Documentele au fost verificate și datele din ele corespund cu cele din sistem

Data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Furnizor / Reprezentant_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Abonat_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


semnătura/ștampila semnătura