Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ioana-Teodora Iovănescu


str. Păcii, nr. 4, ap. 2, Slobozia (România)
(+40) 727 762 947
ioana.iovanescu@gmail.com

Sexul Feminin | Data naşterii 24 Feb 98 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Nov 14–Mar 15 Director al departamentului „Formare și educație nonformală”


Consiliul Județean al Elevilor Ialomița

16 Oct 17–15 Dec 17 Intern


Camera Deputaților, Parlamentul României

2 Nov 17–Prezent Vicepreședinte


TSD Slobozia

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Sept 13–Mai 17
Liceul de Arte „Ionel Perlea”, Slobozia

17–20
Facultatea de Administrație Publică, SNSPA, București (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B2 B2 B2 B2 B2
franceză A1 A2 A1 A1 A1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare - Adaptabilitate la lucrul în echipă, atât ca membru, cât și ca lider al unei echipe, poziții în care m-am
regăsit prin munca de voluntariat;
- Bune aptitudini de mediere și comunicare, dobândite în urma colaborărilor cu alți elevi și colegi, în
cadrul a numeroase activități școlare sau extrașcolare;
- Bune aptitudini de vorbire în public, formate pe baza pozițiilor de lider pe care le-am deținut și a
programelor de formare prin educatie nonformala;
-Competenţe de evaluare a imaginii de sine, de cetăţenie activă şi de coeziune socială;
-Experiență în dialogul cu autoritățile și lucru pe politici de tineret și educaționale.

18/2/18 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum vitae Ioana-Teodora Iovănescu

Competenţe - Abilități de lider, demonstrate atât în plan școlar, cât și în cadrul activităților de voluntariat pe care le-
organizaţionale/manageriale am desfășurat;
- Competenţe de luare a deciziilor printr-un proces decizional structurat, de a contribui la
performanţele unei echipe printr-o abordare a stilului personal de leadership;
-Competenţe de management al organizaţiilor de tip educaţional, de management al voluntarilor;
-Competențe sociale, civice, antreprenoriale, de a învăța să înveți;
-Competențe de lucru în echipă, de mobilizare eficientă într-o echipă pentru a atinge performanța.

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


independent independent independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

-o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi


PowerPoint™);
- Stăpânire a limbajului de programare HTML;

- Disponibilitatea de a învăța constant și de a-mi îmbunătăți cunoștințele în acest domeniu.

Alte competenţe - Persoană autodidactă;


- Abilități în cercetare și învățare la nivel înalt, dovedite de numeroasele competiții educaționale și
olimpiade la care am luat parte.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

-Participarea la numeroase formări ale Consiliului Național al Elevilor;


-Participarea la modulele de formare din cadrul Adunării Generale a Consiliului Național al Elevilor;
-Participarea în calitate de participant și formator în cadrul activităților Fundației Sigur.info;
-Participarea la Adunarea Generală a Consiliului Județean al Elevilor Ialomița, Slobozia;
-Participarea la Conferința de prezentare a strategiei de dezvoltare a mediului de afaceri din județul
Ialomița;
-Participarea la Festivalul de Teatru "Shakespeare We Love";
-Participarea la Cafeneaua Publica organizată de Forumul Tinerilor din România;
-Participarea la Proiectul Educativ „Serate Muzicale", organizat de Liceul de Arte "Ionel Perlea"
Slobozia;
-Participarea la proiectul „Inițiativă pentru comunitatea mea", organizat de Institutul Qvorum pentru
Democrație Participativă;
-Participarea la „The European Day of Languages" din cadrul Liceului de Arte „Ionel Perlea", Slobozia;
-Participarea la proiectul „Angajat pentru o zi" organizat de Consiliul Județean al Elevilor Ialomița;
-Participarea la conferința GREPIT Next- Slobozia, eveniment desfășurat în cadrul Festivalului de
Tehnologii Informatice 2015;
-Participarea la concursul „Testul celor 4 întrebări”, organizat de Rotary Club, ediția a V-a, 2017;
-Participarea la Congresul Național al Tineretului Social Democrat, 12 noiembrie 2017;
-Participarea la Conferința internațională anuală privind dreptul și justiția administrativă dintr-o
perspectivă interdisciplinară, ediția a IV-a, 2017.

18/2/18 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2