Sunteți pe pagina 1din 2

•  FIŞA  DE  EVALUARE  – în această fişă se înregistrează date factuale despre evenimentele 

cele mai împortante observate de profesor. Se recomandă limitarea observării la doar câteva 
comportamente. 
Exemplu: 
 Disciplina ………………….
 Clasa / Grupa …………….
 Elevul evaluat …………………………………….
 Data ………………………………………………
 Evenimentul ……………………………………...
 Înterpretarea evenimentului …………………….

•  SCARA  DE  CLASIFICARE  ­ indică profesorului, gradul în care o anumită caracteristică 
este prezentă sau frecvenţa cu care apare un comportament. Exemplu: 
I. În ce măsură elevul a participat la discuţii ?
• Niciodată
• Rar
• Ocazional
• Frecvent
• Întotdeauna
II. În ce măsură comentariile au fost la subiect ?
• Niciodată
• Rar
• Ocazional
• Frecvent
• Întotdeauna

•  LISTA  DE  CONTROL / VERIFICARE  – reprezintă o metodă de evaluare prin care 
profesorul înregistrează doar prezenţa sau absenţa unei caracteristici sau acţiuni.
Exemplu:

Atitudinea faţă de sarcina de lucru a elevului DA NU

A urmat instrucţiunile
A cerut ajutor
A cooperat cu ceilalţi
A aşteptat să­i vină rândul pentru a utiliza materialele
A împărţit materialele cu ceilalţi
A încercat activităţi noi
A dus activitatea până la capăt
A pus echipamentele la locul lor după utilizare
A făcut curat la locul de muncă

• INVESTIGAŢIA

Elevul primeşte o sarcină de lucru şi instrucţiuni precise de realizare a ei. Sarcina de lucru 
poate fi individuală sau de grup. El / ei trebuie să o înţeleagă şi să o realizeze demonstrând o gamă 
largă de cunoştinţe şi capacităţi:  
 Înţelegerea şi clarificarea sarcinilor
 Aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii
 Colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare
 Formularea şi testarea ipotezelor de lucru
 Schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este necesar
 Scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei
 Creativitate şi iniţiativă
 Participarea în cadrul grupului
 Cooperare şi prelucrarea conducerii / iniţiativei în cadrul grupului
 Persistenţă
 Flexibilitate şi deschidere către idei noi
 Dorinţa de generalizare

S-ar putea să vă placă și