Sunteți pe pagina 1din 8

Educatoare: Anușca Bianca Gabriela

An școlar 2018-2019

DOMENIUL OM SI SOCIETATE

Categoria de activitate: Activitate practică/ Educaţie pentru societate

Grupa mijlocie (mixtă)


Nr. COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE
Crt.
1. Inițierea interacțiunilor cu 1.1. Manifestarea încrederii în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia
adulții și cu copiii de vârste 1.2. Demonstrarea abilităților de solicitare șide primire a ajutoruluiîn situaţii problematice specifice
apropiate 1.3. Inițierea/participarea la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
2. Manifestarea unor 2.1. Exprimarea recunoașterii și a respectării asemănărilor şi deosebirilor dintre oameni
comportamente prosociale, de 2.2. Însușirea și respectarea regulilor; înțelegerea efectelor acestora în planul relațiilor sociale în contexte
acceptare și respectare a familiare
2.3. Exersarea asumării unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate
diversității
2.4. Exersarea unor abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor
2.4. Manifestarea empatiei faţă de celelalte persoane din mediul apropiat
3. Dezvoltarea conceptului de sine 3.1. Exersarea autoaprecierii pozitive în diferite situaţii educaţionale
3.2. Promovarea imaginii de sine, prin manifestarea ca persoană unică, cu caracteristici specifice
4. Manifestarea autocontrolului și 4.1. Recunoașterea și exprimarea emoțiilor de bază.
a expresivității emoționale 4.2. Exersarea unor abilităţi de autocontrol emoţional

1
Nr. Unități de învățare Conținuturi Tema Mijloc de realizare
Săpt.
1. Lucrări din hârtie -tehnici de lucru utilizate în Activitate practică: „Mâncare Mototolire+Lipire
obţinerea de lucrări după cerinţe pentru puișori”
date
2. Relaţii de grup -nume,formule de adresare, de Educaţie pentru societate:
prezentare, de salut „Suntem politicoși” Discuții libere
-relaţii de grup: prietenie,
colegialitate
3. Lucrări cu materiale -lipirea obiectelor în stare Activitate practică: Lipire
sintetice sau naturale naturală pe hârtie; ,,Covor de frunze”
4. Educaţie pentru sănătate reguli de igiena personală şi Educaţie pentru societate:
colectivă ,,Mâncăm sănătos”- convorbire
-igiena vestimentaţiei
Discuții libere
-îngrijirea rechizitelor şi
jucăriilor
-respectarea programului zilnic
5. Lucrări din hârtie -tăierea cu foarfecele fără contur; Activitate practică: ,,Borcanul cu
-tăierea cu unelte improvizate murături”
(cuţit de plastic pe axe);
Tăiere+Lipire
-tăierea pe contur în linie
dreaptă;
2
-lipirea materialeleor tăiate pe
hârtie.
6. Educaţie pentru sănătate reguli de igiena personală şi Educaţie pentru societate:
colectivă ,,Întâlnire cu medicul pediatru/
-igiena vestimentaţiei nutriționist”
Discuții libere
-îngrijirea rechizitelor şi
jucăriilor
-respectarea programului zilnic
7. Cunoaşterea -materiale şi instrumente de Activitate practică: ,,Toamna” - Pictură
instrumentelor de lucru lucru specifice activităţilor tablou
practice clasificate după criterii
date
-tehnici de lucru utilizate în
obţinerea de lucrări după cerinţe
date
Vacanță - 27.10 - 04.11.2018

8. Relaţii de grup -nume,formule de adresare, de Educaţie pentru societate: ,,Roluri


prezentare, de salut și responsabilități în familie” Discuții libere
-relaţii de grup: prietenie,
colegialitate
9. Cunoaşterea -materiale şi instrumente de Activitate practică: ,,Pictură pe Pictură
instrumentelor de lucru lucru specifice activităţilor farfurie de carton”
practice clasificate după criterii
3
date
-tehnici de lucru utilizate în
obţinerea de lucrări după cerinţe
date
10. Relaţii de grup -prietenie, ajutor, toleranţă Educaţie pentru societate: ,,Pentru Lectură după imagini
prietenul meu”
11. Cunoaşterea -materiale şi instrumente de Activitate practică: ,,Sărbătorile Desen liber
instrumentelor de lucru lucru specifice activităţilor la români”
practice clasificate după criterii
date
-tehnici de lucru utilizate în
obţinerea de lucrări după cerinţe
date
12. Percepţia socială -comportamentul copilului ca Educaţie pentru societate: ,,Fapte
membru al grupului social: bune, fapte rele” Lectură după imagini
familia, grădiniţa
13. Lucrări cu materiale -lipirea diferitelor obiecte pe Activitate practică: ,,Bradul
sintetice sau naturale hârtie; împodobit” Lipire

14. Tradiţii şi obiceiuri -sărbători religioase - Crăciunul Educaţie pentru societate:


comunitare ,,Primiţi cu colindul?” Discuții libere

4
Vacanță (22.12.2018 -
08.01.2019)
15. Lucrări din hârtie -tehnici de lucru utilizate în Activitate practică: ,,Săniuța” Mototolire+Lipire
obţinerea de lucrări după cerinţe
date
16. Relaţii de grup -nume,formule de adresare, de Educaţie pentru societate: ,,Aşa Joc didactic
prezentare, de salut da! - Aşa nu!”
-relaţii de grup: prietenie,
colegialitate
17. Lucrări cu materiale -lipirea diferitelor obiecte pe Activitate practică: ,,Ninge peste Lipre
sintetice sau naturale hârtie; parc”

Vacanță - 27.10 - 04.11.2018

18. Protecţia si ocrotirea -atitudine pozitivă faţă de mediul Educaţie pentru societate:
naturii înconjurător „Ocrotiţi pădurea!” (reguli de Discuții libere
protejare a mediului înconjurător
– convorbire)

19. Lucrări cu materiale -lipirea diferitelor obiecte pe Activitate practică: ,,Animale Lipire
sintetice sau naturale hârtie; domestice”
20. Tradiţii si obiceiuri -sărbători laice - 8 Martie Educaţie pentru societate:
comunitare „Inimioare, inimioare” de Sarina Povestirea educatoarei
Casavan

5
21. Lucrări cu materiale -lipirea diferitelor obiecte; Activitate practică: ,,Mărțișoare” Confecționare
sintetice sau naturale
22. Relaţii de grup -prietenie, ajutor, toleranţă Educaţie pentru societate:
,,Legenda ghiocelului” - lectura
educatoarei
23. Lucrări din hârtie -tehnici de lucru utilizate în Activitate practică: ,,Crenguta Mototolire+Lipire
obţinerea de lucrări după cerinţe inmugurita”
date
24. Protecţia si ocrotirea -atitudine pozitivă faţă de mediul Educaţie pentru societate: ,,Să
naturii înconjurător protejăm insectele” Lectură după imagini

25. Activitate practic- - alcătuirea unor meniuri proprii Activitate practică: ,,Salată de
gospodărească sau ale altora; legume”
- realizarea unor decoruri pentru
Activitate practică
diverse evenimente din viaţa
şcolii;
-îngrijirea parcului grădiniţei

26. Tradiţii şi obiceiuri -sărbători religioase-Paştele Educaţie pentru societate: „De ce


comunitare se vopsesc ouăle?” Discuții libere

27. „Scoala altfel- Sa stii mai multe, sa fii mai bun”


Vacanță (22.04 – 03.05.2019)
28. Activitate practic- - alcătuirea unor meniuri proprii Activitate practică: ,,Cofetarii

6
gospodărească sau ale altora; iscusiți”
- realizarea unor decoruri pentru
Activitate practică
diverse evenimente din viaţa
şcolii;
-îngrijirea parcului grădiniţei

29. Protecţia si ocrotirea -atitudine pozitivă faţă de mediul Educaţie pentru societate: „Cum
naturii înconjurător păstrăm curăţenia oraşului Discuții libere
nostru?” (educaţie ecologică)

30. Activitate practic- - alcătuirea unor meniuri proprii Activitate practică: „Salată cu
gospodărească sau ale altora; fructe de sezon”
- realizarea unor decoruri pentru
Activitate practică
diverse evenimente din viaţa
şcolii;
-îngrijirea parcului grădiniţei

31. Drepturile copilului -dreptul la educaţie –vizită la Educaţie pentru societate : Discuții libere
altă grădiniţă „Drepturile copilului”
32. Jucării şi decoraţiuni -activităţi cu materiale sintetice Activitate practică: „Personajul
sau naturale preferat”
-realizarea unor jucării
-conversaţii despre posibilele
7
utilizări ale obiectelor Activitate practică
confecţionate
- confecţionarea de jocuri şi
jucării simple

33. Relaţii de grup -prietenie, ajutor, toleranţă Educaţie pentru societate: Joc didactic
„Convorbire după imagini”

S-ar putea să vă placă și