Sunteți pe pagina 1din 7

Educatoare: Anușca Bianca Gabriela

An școlar 2018-2019

Domeniul Limbă şi comunicare


Categoria de activitate: Educarea limbajului
Grupa mijlocie (mixtă)

Nr. COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE


Crt.

1. Receptarea de mesaje orale în 1.1. Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
contexte de comunicare 1.2. Demonstrarea înțelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc.
cunoscute (comunicare expresivă)
2. Exprimarea de mesaje orale în 2.1. Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii
diverse situaţii de comunicare 2.2. Respectarea regulilor de exprimare corectă în diferite contexet de comunicare
2.3. Exersarea și extinderea progresivă a vocabularului
3. Manifestarea unor premise ale 3.1. Participarea la experiențe de lucru cu cartea; cunoașterea și aprecierea cărții
citirii și scrierii, în contexte de 3.2. Discriminarea/diferențierea fonetică a cuvintelor, silabelor, sunetelor; asocierea sunet – literă
comunicare cunoscute 3.3. Identificarea prezenței mesajului scris, aprecierea și valorificarea acestuia în activitățile curente
3.4. Asimilarea unor elemente ale scrisului; folosirea diferitelor modalități de comunicare grafică și orală
pentru transmiterea unui mesaj

1
Nr. Unități de învățare Conținuturi Tema Mijloc de realizare
Săpt.
1. Dezvoltarea capacităţii de Cunoaşterea particularităţilor „Fă cunoștință cu colegul tău!”
comunicare orală diferitelor situaţii de
comunicare(dialogul prin
telefon, dialogul între colegi,
dialogul cu adulţii etc)

2. Dezvoltarea capacităţii de A formula şi a răspunde la „Recunoaște povestea” Joc didactic


comunicare orală întrebări
3. Dezvoltarea capacităţii de Achiziţia a noi elemente de ,,Unde a zburat rândunica?” de Lectura educatoarei
comunicare orală vocabular (cuvinte, expresii, Titel Constantinescu
structuri verbale)
4. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea ,,Toamna” de Demostene Botez Memorizare
comunicare orală înţelegerii unui text prin
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
5. Aspectul lexical şi Intuirea elementelor componente ,,Ce știi despre? ” Joc didactic
sintactic ale unor structuri gramaticale
- silabe
- cuvinte
- propoziţii
6. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea ,,Crizantema” de O. Cazimir Memorizare
comunicare orală înţelegerii unui text prin

2
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
7. Aspectul lexical şi Intuirea sensurilor unor cuvinte ,,Roata toamnei” Joc didactic
sintactic prin activităţi de joc şi învăţare
- omonime
- antonime
- sinonime

Vacanță (27.10 - 04.11.2018)

8. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea ,,Părinții mei” de E. Dragoș Memorizare


comunicare orală înţelegerii unui text prin
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
9. Dezvoltarea capacităţii de Cooperarea prin comunicare ,,Prietenii” de Dan Faur Povestirea educatoarei
comunicare orală

10. Dezvoltarea capacităţii de Cooperarea prin comunicare ,,Povestea puișorului îngâmfat” Povestirea educatoarei
comunicare orală
11. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea ,,Ţara mea” de O. Cazimir Memorizare
comunicare orală înţelegerii unui text prin
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
12. Dezvoltarea capacităţii de Cooperarea prin comunicare ,,Alege un dar de la Moş Nicolae Joc didactic
comunicare orală şi formează o propoziţie”
3
13. Aspectul fonetic Pronunţia corectă a sunetelor „Cel mai bun recitator” Joc didactic (poezii cu tematică de
limbii române iarnă)

14. Dezvoltarea capacităţii de Cooperarea prin comunicare ,,Cui trimit scrisoarea?” Joc didactic
comunicare orală

Vacanță (22.12.2018 -
08.01.2019)
15. Aspectul lexical şi Exprimare corectă în propoziţii „Găseşte echipamentul potrivit” Joc didactic (al, a, ai ale cui sunt?)
sintactic şi fraze scurte

16. Dezvoltarea capacităţii de Cooperarea prin comunicare ,,Jocurile copiilor iarna’’ Joc didactic
comunicare orală

17. Dezvoltarea capacităţii de Cooperarea prin comunicare ,,Coșul cu surprize” Joc didactic
comunicare orală

Vacanță (04.02 - 08.02.2019)

18. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea Poezia „Miaunica”- de Memorizare


comunicare orală înţelegerii unui text prin Demostene Botez
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
19. Aspectul lexical şi Formulare de propoziţii simple şi „Ursul păcălit de vulpe” Lectura după imagini
sintactic dezvoltate pornind de la una sau
mai multe imagini pe care le
4
intuieşte
20. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea ,,Ghiocelul” de Otilia Cazimir Memorizare
comunicare orală înţelegerii unui text prin
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
21. Creativitatea şi Nuanţarea vocii, „Cenuşăreasa” de Fraţii Grimm Povestirea educatoarei
expresivitatea limbajului adecvarea vocabularului,
oral folosirea intonaţiei potrivite
pentru situaţii şi trăiri emoţionale
particulare
22. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea ,,Pomul” de Grigore Vieru Memorizare
comunicare orală înţelegerii unui text prin
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
23. Creativitatea şi Nuanţarea vocii, ,,Povestea unei buburuze” Povestirea educatoarei
expresivitatea limbajului adecvarea vocabularului,
oral folosirea intonaţiei potrivite
pentru situaţii şi trăiri emoţionale
particulare
24. Creativitatea şi Formulare de propoziţii simple şi ,, Ridichea uriașă” Lectura după imagini
expresivitatea limbajului dezvoltate pornind de la una sau
oral mai multe imagini pe care le
intuieşte

5
25. Creativitatea şi Formulare de propoziţii simple şi ,, Zi de primăvară” Lectură după imagini
expresivitatea limbajului dezvoltate pornind de la una sau
oral mai multe imagini pe care le
intuieşte

26. Creativitatea şi Nuanţarea vocii, „Oul năzdrăvan” de Ion Istrati Lectura după imagini
expresivitatea limbajului adecvarea vocabularului,
oral folosirea intonaţiei potrivite
pentru situaţii şi trăiri emoţionale
particulare

27. „Scoala altfel- Sa stii mai multe, sa fii mai bun”


Vacanță (22.04 – 03.05.2019)
28. Aspectul lexical şi Exprimare corectă în propoziţii „Unul sau mai multe?” - Joc didactic
sintactic şi fraze scurte (utilizarea corectă a singularului
şi pluralului substantivelor)
29. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea ,,Ce miros au meseriile” de C Memorizare
comunicare orală înţelegerii unui text prin Rodorre -fragment
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
30. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea Poezia „Vara” Memorizare
comunicare orală înţelegerii unui text prin
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
6
31. Dezvoltarea capacităţii de Audierea şi demonstrarea „1 Iunie” de Elena Dragoş Memorizare
comunicare orală înţelegerii unui text prin
modalităţi diferite de redare,
rememorare a acestuia
32. Aspectul fonetic Pronunţia corectă a unor sunete Propoziții, silabe, sunet inițial Joc didactic
care în general pun probleme
specifice (r, l, v, f, s, z, g h)
33. Dezvoltarea capacităţii de Construcţia şi transmiterea Poveste creată după un șir de Joc didactic
comunicare orală mesajelor orale (întrebări, ilustrații
răspunsuri, solicitări, descrieri)