Sunteți pe pagina 1din 5

CLR- completare

pe fișa de lucru

Scrierea cuvintelor care conțin grupurile de sunete

,,oa” ,,ea” ,,ia” ,,ie” ,,ua” ,,uă”

Unele cuvinte conțin grupuri de sunete (oa, ea, ia, ie, ua, uă) care se rostesc în
aceeași silabă.

Ex. floa – re

ca – ra –mea

plo – uă

ro – ua

1. Completează cu ea sau ia.

verd___ţă mir____ să buru____ nă şos____

grup____ ză mă ____ stră ulc____ cr____stă

pl____că cafen____ acad___a n____gră

2. Taie cuvintele scrise greşit:

verdiaţă earbă lovea stia


verdeaţă iarbă lovia stea
ă
3. Corectează cuvântul scris greșit.

Lunea mă plimb în parc.

…………………………………….

4. Alcătuieşte 2 propoziţii diferite după modelul:

Iancu ia → flori din piaţă.

…………………………………………………………………………...........................................

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Continuă după modelul dat.

strânge – strângea , merge – mergea, face - făcea

trece - ________________ culege - ______________________

fierbe - _______________ coace - _______________________

frige - ________________ păzeşte - ______________________

6. Desparte în silabe cuvintele următoare: caramea, carameaua, şosea, şoseaua,


acadea, acadeaua.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

7. Taie cuvintele scrise greşit:

poiezie aeroport aer poiet ieşire


poezie aieroport aier poet eşire
8. Scrie răspunsul corect:

E un instrument cu coarde. __________________

Se află la intrarea în orice curte. _________________

Începe în luna septembrie. ____________________

9. Rescrie corect propoziţiile:

Suarele palid al tuamnei cobuară spre apus.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Steaoa luminuasă străluceşte pe perdeaoa întunecuasă a cerului.

………………………………………………………………………………………………………………………………

10.Alintă cuvintele: pălărie, inimă, sanie, salcie, mustaţă, soră.

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.Eu am scris una, tu scrie multe:

Model: măr copt – mere coapte

nas caraghios - _____________________ vânt furios- _________________

metal preţios - _______________________ grup gălăgios - ______________

Caligrafie-
transcrierea unui
text pe caietul de
caligrafie
O, Doamne, cine oare se-aseamănă cu Tine,
Când pui în stropi de rouă sclipiri diamantine,
Și când trezești la viață din scorburi cenușii
Atâția muguri veseli în codru și câmpii?

O, Doamne, cine altul ar mai putea să ceară


Naturii să se-mbrace în strai de primăvară?
Ce arhitect de faimă s-ar duce în zăvoi
Să facă lăcrămioare din salbe de noroi?

Și cine altul, Doamne, ar pune în câmpie


Covor de viorele trezite de sub glie?
Brândușele frumoase să treacă prin polei,
Și prin zăpada rece să treacă ghiocei?

Doar Tu,Tu ai, Isuse, puterea învierii,


S-aduci în locul iernii fiorul primăverii
Iubirea să răsară ca florile de crini,
Din cioturile negre, din inimi de creștini!
MEM- Exerciții pe
culegere

Împărțirea la 3

Reține!

Împărțind un număr la 3 obținem un număr de trei ori mai mic,


adică treimea acelui număr.

Rezolvă din culegere exercițiile următoare:

Pag. 117: 36, 37

Pag. 118: 38, 39, 40, 41, 42

S-ar putea să vă placă și