Sunteți pe pagina 1din 2

Un radian, având simbolul rad, este o unitate de măsură pentru măsura unghiurilor.

Este unghiul
care, având vârful în centrul unui cerc, intersectează pe circumferința acestuia un arc a cărui lungime
este egală cu lungimea razei cercului.Măsura în radiani a unui unghi la centru este egală cu lungimea
arcului de cerc unitate (cu raza 1) corespunzător.

Un radian este egal 180°/π sau aproximativ 57,2958° sau 57°17'45.

Lungimea unui arc de cerc este egală cu raza înmulțită cu măsura în radiani a arcului.

Radianul face parte din Sistemul Internațional.

În matematică, unghiurile se exprimă de obicei în radiani, fără a scrie însă unitatea de măsură.

O rotatie completă este rad 2π

Un radian este egal cu 180°/π.

Pentru a transforma din radiani în grade, numărul radianilor se înmulțește cu 180/π. De exemplu:

Invers, pentru a transforma din grade în radiani, numărul gradelor se înmulțește cu π/180. De
exemplu: