Sunteți pe pagina 1din 2

BORDEROU PENTRU NOTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

EVALUARE NAȚIONALĂ, CLASA A VIII-A (2016-2017)


NR. SUBIECTUL I SUBIECTUL AL II-LEA REDACTARE OFICIU TOTAL
CRT A B TOTA A B TOTAL U C R O P A L TOTA 10
. L L
1 2 3 4 5 6 4 8 2 2 1 2 3 4 5 6 6 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1