Sunteți pe pagina 1din 1

Stadiul absorbției pentru programele finanțate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), Fondul de ajutor european pentru

cele mai defavorizate persoane (FEAD) și


al plăților efectuate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
la data de 12 aprilie 2019
euro
Sume solicitate CE
Alocare Plăți către beneficiari Prefinanțări primite de la CE Rambursări de la CE Total sumă primită de la CE
(UE) în limita alocarii UE a PO (rata (rata de absorbție efectivă)
Programe 2014-2020 de absorbție curentă)
2014-2020 (UE)
Valoare % Valoare % Valoare % Valoare % Valoare %
1 2 3=(2/1)*100 4 5=(4/1)*100 6 7=(6/1)*100 8 9=(8/1)*100 10=4+8 11=(10/1)*100

PO Regional 6,860,000,000 984,157,308 14.35% 428,967,956 6.25% 876,649,527 12.78% 788,984,574 11.50% 1,217,952,530 17.75%

PO Infrastructura Mare 9,218,524,484 1,647,441,532 17.87% 594,479,172 6.45% 1,680,573,124 18.23% 1,490,980,342 16.17% 2,085,459,514 22.62%
PO Competitivitate 1,329,787,234 337,854,393 25.41% 84,272,329 6.34% 251,776,600 18.93% 203,612,561 15.31% 287,884,890 21.65%
PO Capital Uman 4,371,963,027 813,694,649 18.61% 276,718,364 6.33% 675,415,512 15.45% 592,678,164 13.56% 869,396,528 19.89%
PO Capacitatea Administrativa 553,191,489 78,914,128 14.27% 35,100,000 6.35% 74,184,607 13.41% 65,010,019 11.75% 100,110,019 18.10%

PO Asistenta Tehnica 252,765,958 95,805,346 37.90% 15,461,702 6.12% 97,773,851 38.68% 87,996,466 34.81% 103,458,168 40.93%

SUBTOTAL 22,586,232,192 3,957,867,357 17.52% 1,434,999,523 6.35% 3,656,373,221 16.19% 3,229,262,126 14.30% 4,664,261,649 20.65%

PN Dezvoltare Rurală*** 8,127,996,402 3,742,555,767 46.05% 325,119,856 4.00% 3,581,802,025 44.07% 3,563,084,550 43.84% 3,888,204,406 47.84%

POPAM 168,421,371 36,479,881 21.66% 10,686,336 6.35% 29,833,371 17.71% 26,850,034 15.94% 37,536,370 22.29%

TOTAL FESI* 30,882,649,965 7,736,903,004 25.05% 1,770,805,715 5.73% 7,268,008,617 23.53% 6,819,196,710 22.08% 8,590,002,425 27.81%

POAD 441,013,044 136,276,435 30.90% 48,511,435 11.00% 76,495,019 17.35% 69,261,821 15.71% 117,773,256 26.71%

FEGA 2015-2020** 11,283,069,589 6,670,966,802 59.12% 6,670,966,802 59.12% 6,612,024,779 58.60% 6,612,024,779 58.60%

* Nu include Programele de Cooperare Teritorială Europeană


**Pentru rata de absorbtie efectivă FEGA au fost luate în calcul rambursările aferente anilor financiari 2016-2018
***Suma aferenta coloanei rambursari de la CE reprezinta valoarea aprobata de CE spre rambursare fara a lua in calcul eventuale reglaje.