Sunteți pe pagina 1din 1

Stadiul absorbției pentru programele finanțate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), Fondul de ajutor european pentru

cele mai defavorizate persoane (FEAD) și


al plăților efectuate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
la data de 1 iulie 2019
euro

Plăți către beneficiari Prefinanțări primite de la CE Sume solicitate CE Rambursări de la CE


Alocare în limita alocarii UE a PO (rata Total sumă primită de la CE
Programe 2014-2020 (UE) **** de absorbție curentă) (rata de absorbție efectivă)
2014-2020 (UE)
Valoare % Valoare % Valoare % Valoare % Valoare %
1 2 3=(2/1)*100 4 5=(4/1)*100 6 7=(6/1)*100 8 9=(8/1)*100 10=4+8 11=(10/1)*100

PO Regional 6,860,000,000 1,087,610,691 15.85% 614,402,456 8.96% 1,026,628,538 14.97% 923,965,685 13.47% 1,538,368,141 22.43%

PO Infrastructura Mare 9,218,524,484 1,794,194,276 19.46% 664,666,273 7.21% 1,819,723,843 19.74% 1,561,249,923 16.94% 2,225,916,196 24.15%
PO Competitivitate 1,329,787,234 354,787,453 26.68% 93,678,306 7.04% 267,197,790 20.09% 226,598,940 17.04% 320,277,246 24.08%
PO Capital Uman 4,371,963,027 929,826,453 21.27% 283,758,325 6.49% 733,406,272 16.78% 636,270,828 14.55% 920,029,152 21.04%
PO Capacitatea Administrativa 553,191,489 86,348,075 15.61% 38,857,757 7.02% 82,801,804 14.97% 71,137,534 12.86% 109,995,291 19.88%

PO Asistenta Tehnica 252,765,958 100,873,583 39.91% 22,265,838 8.81% 102,059,581 40.38% 89,740,152 35.50% 112,005,990 44.31%

SUBTOTAL 22,586,232,192 4,353,640,531 19.28% 1,717,628,954 7.60% 4,031,817,829 17.85% 3,508,963,062 15.54% 5,226,592,016 23.14%
PN Dezvoltare Rurală*** 8,127,996,402 4,004,402,790 49.27% 325,119,856 4.00% 3,719,197,796 45.76% 3,699,297,045 45.51% 4,024,416,901 49.51%

POPAM 168,421,371 39,652,073 23.54% 10,884,232 6.46% 34,688,801 20.60% 28,514,413 16.93% 39,398,645 23.39%

TOTAL FESI* 30,882,649,965 8,397,695,394 27.19% 2,053,633,042 6.65% 7,785,704,426 25.21% 7,236,774,520 23.43% 9,290,407,562 30.08%

POAD 441,013,044 136,276,435 30.90% 48,511,435 11.00% 76,495,019 17.35% 69,261,821 15.71% 117,773,256 26.71%

FEGA 2015-2020** 11,283,069,589 6,784,002,463 60.13% 6,784,002,463 60.13% 6,754,327,040 59.86% 6,754,327,040 59.86%

* Nu include Programele de Cooperare Teritorială Europeană


**Pentru rata de absorbtie efectivă FEGA au fost luate în calcul rambursările aferente anilor financiari 2016-2018
***Suma aferenta coloanei rambursari de la CE reprezinta valoarea aprobata de CE spre rambursare fara a lua in calcul eventuale reglaje.