Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Capitolul 1
Conceptul de management al resurselor umane (MRU)
1.1 Resursele umane ;ntr-o organizatie
1.2 Definirea managementului resurselor umane
1.3 Principalele activitati ale management al
resurselor umane
1.4 Etapele de dezvoltare ale management al
resurselor umane

Capitolul 2
Prezentarea generala a societatii comerciale APRODEM
SA
2.1 Scurt istoric
2.2 Scopul si obiectivul de activitate al SCAPRODEM
SA
2.3 Organizarea societatii APRODEM SA
2.4 Compartimentul MISAP
2.5 Analiza avantajelor comparative ale SC
APRODEM SA
2.6 Analiza situatiei economico-financiare a SC
APRODEM SA
2.6.1 Realizarea activitatii economice
2.6.2 Analiza veniturilor din adaos comercial
2.6.3 Analiza contului de profit si pierdere
2.6.4 Analiza realizarii profitului si repartizarii
lui
2.6.5 Analiza planului de investitii si a
fondului de
investitii

Capitolul 3
Aspecte generale ale analizei, evaluarii si proiectarii
posturilor
3.1 Analiza postului
3.1.1 Analiza postului: definitie si descriere
3.1.2 Avantajele analizei postului
3.1.3 Realizarea analizei postului
3.1.4 Elaborarea analizei postului
3.2 Evaluarea postului - aspecte generale
3.2.1 Procesul de evaluare a postului
3.2.2 Scheme de evaluare a postului
3.2.3 Scheme NON-ANALITICE de evaluare a
postului
3.2.4 Categorisirea postului
3.2.5 Gradarea postului
3.2.6 Metode analitice de evaluare a postului
3.3 Proiectarea postului - aspecte generale
3.3.1 Factori care afecteaza proiectarea postului
3.3.2 Abordari ale proiectarii postului
3.4 :mbogatirea si ;mputernicirea postului
3.5 Etapele reproiectarii posturilor

Capitolul 4
Analiza - diagnostic a resurselor umane la firma APRODEM
SA
4.1 Analiza gestiunii resurselor umane
4.1.1 Dinamica efectivului de personal la SC
APRODEM SA
4.1.2 Analiza productivitatii muncii la SC
APRODEM SA
4.1.3 Analiza cheltuielilor unitatii SC APRODEM
SA cu
forta de munca
4.2 Analiza asigurarii cu forta de munca
4.2.1 Clasificarea personalui dupa domeniul de
activitate
4.2.2 Analiza evolutiei numarului de personal
4.2.3 Analiza gradului de stabilitate a
personalului
4.2.4 Analiza gradului de echilibrare a
personalului
4.2.5 Analiza pregatirii profesionale a
personalului
4.2.6 Analiza personalului dupa sex