Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic „Traian Vuia“Făget /PJ Inspectoratul Școlar al Județului Timiș

Grădinița cu Program Normal Bunea-Mare Avizat,


Tel./Fax: 0256320577 Inspector de specialitate
Nr. înreg...............din......................... Prof. Supuran Lavinia

Avizat Avizat
Gradinița cu Program Prelungit Făget Școala cu clasele I-IV Bunea Mare
Str. Avram Iancu, Nr.1, Făget Str. Principală, nr. 24 , Bunea-Mare
Tel/fax : 0256320442 Tel./Fax 0256320577
Nr. Înreg................din.................... Nr. Înreg..............din........................

Medic Cabinet Școlar


Doctor: ...............................
Nr. Înreg.............din.......................

PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL


”SĂNĂTATE PRIN ARMONIE ȘI MIȘCARE”
ÎN CADRUL PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL ”KALOKAGATHIA”

Inițiatori proiect: Responsabil Comisie Metodică


Prof. Ivan Lorena Simona Prof.Brezovan Angelica
Prof. Moldovan Mărioara

Avizat
Director:
Prof. Birău Victor

ARGUMENT
Mișcarea este unul din pionii de bază a ceea ce înseamnă „minte sănătoasă într-un
corp sănătos”. Fie că este haotică sau coordonată, mișcarea a intrat deja în rutina tuturor
celor care pun pe primul loc în viață sănătatea.
Luând în considerare faptul că în primii ani din viață copilul își însușește
comportamente și-și formează deprinderi și deprinderi utile pentru tot parcursul vieții , noi
dascălii avem misiunea de a-i îndruma și coordona spre activități care le aduc beneficii.
Considerăm a fi deosebit de importantă canalizarea energiei preșcolarilor și școlarilor mici
spre activități care implică mișcare ,atenție ,coordonare spre a le dezvolta motricitatea ,
rezistenţa fizică , simţul disciplinei, adoptarea unei ţinute corecte și corectarea sau
combaterea unor deficiențe de postură.
Majoritatea activitățilorpreșcolarilor și școlarilor micise desfășoară sub formă de joc
care implică și mișcare – ele sunt preferate de copii, așteptate, iubite fără a se diminua din
caracterul preponderent formativ. Dezvoltarea fizică armonioasă, formarea trăsăturilor de
conduită, adoptarea unei alimentații sănătoase ,combaterea sedentarismului și prevenirea
deficiențelor de postură, dezvoltarea spiritului de echipă și fairplay-ul sunt câteva dintre
obiectivele specifice educației fizice și sportului atât la ciclul preșcolar cât și la cel primar dar
nu numai. Pe lângă toate acestea activitățile sportive stimulează și dezvoltă și alte trăsături
de caracter ca: voința, gândirea, memoria, imaginația, afectivitatea, etc.
Punând în aplicare principiul „învățarea centrată pe copil” trebuie să identificăm
anumite aptitudini fizice cu, care sunt înzestrați unii copii și care sunt vizibile încă de la vârsta
preșcolarității . Acestea pot fi puse în valoare doar prin activități specifice care să le deschidă
orizontul spre practicarea unor probesauramuri sportive individuale sau pe echipe. De
asemenea putem preveni și corecta deficiențele de postură ,oferind posibilitatea
preșcolarilor și școlarilor să se dezvolte armonios atât fizic cât și intelectual în vederea
atingerii idealului educațional.
În desfășurarea acestui Proiect Educațional, ne-am propus o serie de activități
desfășurate în parteneriat între , grădiniță, școală, profesor calificat de educație fizică,
cabinet medical școlar,pentru ca împreună să găsim cele mai potrivite metode și mijloace
specifice în vederea atingerii obiectivelor specifice disciplinei educație fizice și sport la cele
două cicluri de școlarizare.

SCOPUL:
Dezvoltarea fizică armonioasă, sporirea rezistenței organismului la factorii de mediu,
creșterea imunității, dezvoltarea coordonării şi echilibrului, combaterea sedentarismului,
adoptarea unei ţinute corecte, creşterea încrederii în forţele proprii, dezvoltarea
disciplinei, dezvoltarea fairplay-ului și a spiritului de echipă șunt câteva dintre scopurile
propuse pentru acest proiect.

OBIECTIVE SPECIFICE
- Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, aruncarea /
prinderea mingii.
- Să-şi formeze și să adopte o ţinută corporală corectă în timpul activităților.
- Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
- Să fie apt să utilizeze priceperile și deprinderile motrice însuşite în contexte variate.
- Să participe la acţiunile desfășurate cu interes,exprimând trăiri, sentimente şi/sau
comportamente, pentru a răspunde la diferiţistimuli (situaţii);.
- Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie,
fairplay;
- Prevenirea, întreţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi formarea
deprinderilor igienico-sanitare.
- Dezvoltarea forţei şi rezistenţei musculare la efort , a elasticităţii şi a mobilităţii articulare.
- Desprinderea, formularea punerea în practică a unor reguli ale alimentației și igienico-
sanitare esențiale pentru menținerea sănătății.

APLICANTUL:
Grădinița cu Program Normal Bunea-Mare,
Grădinița cu Program Prelungit Făget, Făget

COORDONATORI DE PROIECT:
Prof. Înv. Preșcolar Ivan Lorena-Simona
Prof. Înv. Primar Moldovan Mărioara
Prof. Educație fizică și sport Duțu Alina

ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:


Grupele Grădiniței P.N. Bunea-Mare, prof. Ivan Lorena,
Grupele Grădiniței P.P. Făget, prof. Suici Ramona,
Clasele preg., I, II, IV-prof. Moldovan Mărioara
Duțu Alina– Profesor de educație fizică și sport

INFORMAȚII DESPRE PROIECT


Titlul Proiectului ”SĂNĂTATE PRIN ARMONIE ȘI MIȘCARE”

DOMENIUL:
Educație fizică și sport, DPM, DOS, DEC

DURATAPROIECTULUI:
An școlar 2018 – 2019

GRUPUL ȚINTĂ:
Preșcolarii de la Grădinița P.N. Bunea -Mare,
Preșcolarii de la Grădinița P.P. Făget,

RESURSE UMANE:
preșcolari, școlari, părinții preșcolarilor, părinții școlarilor, cadre didactice, profesor
de sport.

RESURSE MATERIALE:
bănci de gimnastică, spaliere, saltele, mingi mici, mingi de tenis, rachete și fluturaș de
badminton, jaloane, cercuri, eșarfe, fluier, diplome, medalii;

ACȚIUNI PROPUSE:
Activități comune ale preșcolarilor și școlarilor: vizite, concursuri sportive, trasee și
parcursuri aplicative, jocuri de atenție,jocuri de mișcare, dans, .

EVALUAREA PROIECTULUI:
Observarea sistematică a comportamentului copiilor , aprecieri generale, realizarea
unui CD cu poze din timpul activităților, încheierea de parteneriate de colaborare între
instituții școlare, desfășurarea unor activități educațive – extrașcolare agreate de copii;

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Colaborare permanentă cu școlile partenere în vederea implementării și desfășurării
a cât mai multor activități în parteneriat;

BIBLIOGRAFIE:
1. Revista „Învăţământul preşcolar” Nr.2/2007
2. Badiu T., Educaţia-fizică a copiilor şi şcolarilor, Editura Garuda-Art, Chişinău, 1999;
3. „Curriculum pentru Învăţământul preşcolar”, Bucureşti 2008;
4. Ordinul nr. 5.003 din 2 decembrie 2014 privind aprobarea programelor scolare
pentru învățământ primar, clasele a III-a si a IV-a

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
An școlar 2018 – 2019

Nr. Perioada Tema activității Obiective specifice


Participanți și locul
crt. de desfășurare
1. Octombrie ,,Să ne cunoaștem -să relaționeze cu alți copii Preșcolarii
partenerii” -să manifeste prietenie, toleranță Școlarii
față de cei din jur Cadre didactice

2. Noiembrie ,,Sunt mic dar sunt -să respecte regulile jocului Preșcolarii
voinic ” – Jocuri de -să manifeste interes Educatoarea
mișcare Grădinița P.N -să execute corect jocurile Cadre didactice
Bunea-Mare respectând regulile
3. Decembrie ,, Călirea organismului -să execute corect târârea prin Preșcolarii
– Jocuri în zăpadă ” zăpadă, braț picior opus Educatoarea
”Ne plimbăm cu -să respecte regulile jocurilor Părinții
săniuța”
4. Ianuarie ,, Hai să dăm mână cu -să execute corect pașii de dans Preșcolarii
mână – Dans ,,Hora -să respecte ritmul melodiei Educatoarea
Unirii ” -să adopte o ținută corectă
5. Februarie ,, Parcursuri și trasee -să respecte traseul aplicativ și Preșcolarii
aplicative ” –Șc. timpul alocat Școlarii
Gimnazială -să parcurgă traseul ținând cont de Cadre didactice
obstacole
6. Martie ,, La Stadion ” - -să relaționeze cu ceilalți copii Preșcolarii
Drumeție -să se comporte civilizat pe stradă Școlarii
cât și la stadion Cadre didactice
7. Aprilie ,,Cursa Iepurașilor ”- -să alerge corect coordonându-și Preșcolarii
concurs de alergare mișcarea brațelor Școlarii
-să manifeste spirit de competiție Cade didactice
-să manifeste atitudine de fair-play
8. Mai ,, Copil ca tine sunt și -să execute corect elemente Preșcolarii
eu ...”- Concursuri specifice probei sportive Școlarii
sportive Parcul -să manifeste spirit de competiție
Cadre didactice
Central Făget Părinți
9. Iunie Evaluarea proiectului – -evaluarea cunoștințelor dobândite Preșcolarii
Prezentare ppt, poze, în activitățile desfășurate Școlarii
diplome,CD Prezentarea rezultatelor de pe Cadre didactice
parcursul activităților