Sunteți pe pagina 1din 6

Metoda Backtracking

Backtracking este o metodă de parcurgere sistematică a spaţiului soluţiilor posibile al


unei probleme.
Este o metodă generală de programare, şi poate fi adaptă pentru orice problemă pentru
care dorim să obţinem toate soluţiile posibile, sau să selectăm o soluţie optimă, din
mulţimea soluţiilor posibile.
Backtracking este însă şi cea mai costisitoare metodă din punct de vedere al timpului de
execuţie.
Evaluare
1) Când este necesar ca în rezolvarea unei probleme să aplicăm metoda
backtracking?

2) Ne propunem să generăm toate submulţimile mulţimii {1, 2, 4, 6, 8}. Câte soluţii


care obligatoriu conţin elementul 2 şi nu onţin elementul 8 putem genera?
a.) 8 b.) 6 c.) 16 d.) 7

3) Dacă scriem numărul 9 ca sumă de numere naturale distincte, aplicând metoda


backtracking şi obţinem toate soluţiile în ordinea: 1+2+6, 1+3+5, 1+8, 2+3+4,
2+7, 3+6 şi 4+5, aplicând aceeaşi metodă pentru scrierea lui 12 ca sumă,
aplicând exact aceeaşi metodă de generare, Câte soluţii de forma 3+... există?
a.) 7 b.) 2 c.) 1 d.) 4

4) Pentru a determina toate modalităţile de a scrie numărul 8 ca sumă de numere


naturale nenule distincte (abstracţie fcând de ordinea termenilor) se foloseşte metoda
backtracking obţinându-se, în ordine, toate soluţiile: 1+2+5, 1+3+4, 1+7, 2+6, 3+5.
Aplicând exact aceeaşi metodă, se determină soluţiile pentru scrierea numărului 10.
Câte soluţii de forma 1+... există?

a. 3 b 4 c 5 d. 6
. .