Sunteți pe pagina 1din 1

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E16.271. În p tr µelele unei table de ³ah 9 × 9 sunt scrise 81 de


numere egale cu 0 sau 1, astfel încât orice 1 are cel puµin un vecin egal cu 0
(vecin pe linie, pe coloan  sau pe diagonal ). Care este cel mai mic num r
de zerouri care se a  pe tabl ?
Concursul Octav Onicescu, Boto³ani

S:E16.277. Scrieµi num rul 20172017 ca o sum  de 2017 numere natu-


rale consecutive.
Alexandru Funduianu, Boto³ani
Clasa a VI-a
S:E16.283. Fie num rul n = 2018 · 2019 · 2020 · . . . · 4034. Determinaµi
exponentul lui 2 din descompunerea în factori primi a num rului n.
Alexandru Funduianu, Boto³ani
S:E16.290. Unghiurile AOB ³i BOC sunt unghiuri neadiacente
complementare, cu m(AOB) = 55◦ . Fie [OE bisectoarea unghiului BOC
³i [OF semidreapta opus  semidreptei [OE . Aaµi m sura unghiului AOF .
Abel F nic  Simion, Boto³ani
Clasa a VII-a
S:E16.294. Fie ABCD un paralelogram, punctul M mijlocul lui [AB]
³i {N } = DM ∩ BC . “tiind c  aria triunghiului M N B este 24 cm2 , aaµi
aria paralelogramului.
∗∗∗
S:E16.296. Fie numerele naturale a, b ³i x astfel încât a2 + b2 = 5x.
Ar taµi c :
a) Cel puµin unul din numerele a + 2b ³i a − 2b se divide cu 5;
b) Num rul x se poate scrie ca suma a dou  numere naturale p trate
perfecte.
Mihaela Apetrei, Boto³ani
Clasa a VIII-a

S:E16.302. Aaµi numerele naturale x ³i y pentru care


22x + 32y − 16 · 2x−1 − 54 · 3y−1 + 97 = 0.
Mariana Ciob na³u ³i Ioan Ciob na³u, Boto³ani
S:E16.309. Consider m cubul ABCDA′ B ′ C ′ D′ . Aaµi m sura un-
ghiului dintre dreptele DA′ ³i AC ′ .
∗ ∗ ∗