Sunteți pe pagina 1din 2

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E16.205. Produsul a dou  numere naturale este 1503. Cât va 


produsul dac  unul dintre factori se m re³te de ³apte ori?
S:E16.208. Ar taµi c  num rul 5a + 3 nu este p trat perfect, oricare
ar  a num r natural.

Clasa a VI-a

S:E16.216. Aaµi elementele mulµimii


{ }
12
A= x ∈ N ∈N .
x−3

S:E16.220. Ar taµi c  numerele a = 2n + 5 ³i b = 3n + 8 sunt prime


între ele, oricare ar  n num r natural.

Clasa a VII-a

S:E16.222. Un elev are, la geograe, urm toarele note: 5, 5, 7 ³i 8.


Ce not  trebuie s  mai obµin  pentru a avea media 7 (f r  rotunjire)?

S:E16.230. În triunghiul ABC punctul M este mijlocul lui [AB], iar


punctul N este mijlocul lui [AC]. Dac  punctul P este simetricul punctului
M faµ  de punctul N , se cere:
a) ar taµi c  [M B] ≡ [P C];
b) demonstraµi c  △BM P ≡ △P CB ;
BC
c) deduceµi c  M N = .
2

Clasa a VIII-a

S:E16.234. A taµi c  num rul


(√ )−1 √( √ )2
a= 3+2 + 1− 3

este natural.

3
S:E16.239. Consider m p tratul ABCD cu latura de 12 cm ³i punctele
M ∈ (AD) astfel încât AD = 4AM ³i N ∈ (AB) astfel încât [AN ] ≡ [BN ].
Not m {P } = CM ∩ DN ³i {Q} = BC ∩ DN .
a) Ar taµi c  CQ = 24 cm.
b) Aaµi perimetrul triunghiului M P D.
c) Calculaµi aria triunghiului P CQ.