Sunteți pe pagina 1din 2

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E16.128. Dan vorbe³te mult în timpul orei. Profesorul îi d  de lucru:


înmulµe³te ecare dintre numerele a, b, c cu suma celorlalte dou  ³i adun 
rezultatele. Dup  5 minute Dan spune c  a obµinut 385773. Demonstraµi c 
Dan a gre³it, de³i nu cunoa³teµi numerele.
Gabriel •aga, Ploie³ti

S:E16.129. O sal  de spectacol are forma unui paralelipiped dreptun-


ghic cu lungimea de 40 m, l µimea 20 m ³i în lµimea de 4 m. În sal  sunt
montate 24 de calorifere identice. Cu un astfel de calorifer putem înc lzi o
sufragerie, tot în form  de paralelipiped dreptunghic, cu lungimea de 5 m,
l µimea de 4 m ³i în lµimea de 2,5m. De câte calorifere, identice cu primele,
mai avem nevoie în sala de spectacol pentru a avea aceea³i temperatur  ca în
sufragerie?
Gabriel •aga, Ploie³ti

Clasa a VI-a

S:E16.131. Pe o tabl  de ³ah 20 × 20 sunt scrise numerele naturale


de la 1 la 400 ca în gura de mai jos. Calculaµi suma numerelor scrise în
p tr µelele albe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Ion Cicu, Bucure³ti


1)

S:E16.139. Determinaµi cele mai mici numere naturale nenule a, b ³i


c, astfel încât numerele 2a + 2b + 3c, 4a + 3b + 2c, 2 ³i 3 s  e termenii unei
proporµii.
Constantin Apostol , Rm. S rat

1)
Concursul Laurenµiu Panaitopol - 2016, Giurgiu

3
Clasa a VII-a

S:E16.145. Mutaµi dou  beµe de chibrit, pentru a obµine o relaµie


adev rat .

Pavel Rîncu, Bozovici, Cara³-Severin

S:E16.148. Fie triunghiul ABC cu aria egal  cu 27 cm2 ³i punctele


M ∈ (BC), P ∈ (AC) ³i S ∈ (AB), astfel încât BM = 2 · M C , CP = 2 · P A,
AS = 2 · SB . Calculaµi aria triunghiului M P S .
Vasile Scurtu, Bistriµa

Clasa a VIII-a

S:E16.152. Determinaµi numerele întregi n pentru care num rul


p = n2 + 16n − 17 este prim.
Daniel Stretcu, Drobeta Turnu-Severin

S:E16.159. Triunghiul isoscel ABC, AB = AC are vârful B într-


α A C α. ′
un plan ³i vârfurile ³i de aceea³i parte a planului
√ A
Punctele ³i
C ′ sunt proiecµiile lui A, respectiv C pe planul α. Dac  CC ′ = 3 3 cm,
m((BC, α) = 30◦ , A△ABC = 12 cm2 ³i distanµa de la A la dreapta BC este
egal  cu distanµa de la A la planul α, aaµi perimetrele triunghiurilor ABC
³i A′ BC ′ , precum ³i cosinusul unghiului dintre AC ³i planul α.
Gabriel •aga, Ploie³ti