Sunteți pe pagina 1din 3

j+  4k

Nr Dosar necesar incasare 42253120261100

Seria 20CETLEROY Nr. 15084903

DNA POPESCU ANA-MARIA

F1:0_F2:0_185594
STR. ARCU,NR.77,BL.T9,SC.A,AP.1
IASI IASI
Numar card: 531331*******008

EXTRAS CARD CREDIT: 15.02.20 - 13.03.20

ALEGE UNA DIN OPTIUNILE DE PLATA DISPONIBILE:

Disponibil: 2,441.09 lei


TOTAL DE PLATA EXTRAS CURENT (suma minima (fixa) + rate fixe curente)

30.00 de achitat pana la: 31.03.20


Limita credit: CUMPARATURI IN PERIOADA DE GRATIE:
2,500.00 lei
0.00 de achitat pana la: 11.04.20
TOTAL DATORIE (inclusiv rate viitoare)

58.91

ALEGE O MODALITATE DE PLATA:

BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, Sediul social: Şos. Pipera Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea C, Etaj 6 ,
Sector 2, Bucuresti, Romania. Numar înmatriculare în Registrul Comertului: J40/20815/2017, Numar EUID: ROONRC J40/20815/2017,Cod unic
înregistrare fiscala: 38627806, Cont bancar: RO36RNCB0072001567870037, Banca BCR, Sucursala Sector 1.
CUM SE CITEȘTE EXTRASUL DE CARD DE CREDIT SERVICIUL CLIENȚI
1.Detalii cont:
a. Număr card Numărul parțial al cardului pentru care este emis extrasul Tel.: (021)305.12.27; 0374.500.011
b. Data emiterii extrasului Data la care a fost emis extrasul de cont
Perioada cuprinsă între prima zi după data emiterii extrasului anterior și data emiterii
Email: relatii.clienti@cetelem.ro
c. Perioada extras extrasului curent aferentă activității pentru care se emite extrasul de card de credit
Plățile prin CEC sau prin transfer bancar trebuie efectuate cu cel puțin 3 zile
d. Limită credit Suma de bani pusă la dispoziție de Cetelem IFN SA deținătorului de card lucratoare înainte de data scadenței indicate. În cazul pierderii sau furtului
e. Disponibil la data emiterii Suma de bani din limita de credit aflată la dispoziția posesorului de card la data emiterii cardului dvs., vă rugăm să contactați imediat serviciul InfoCard la numărul
extrasului extrasului de card. Disponibilul este calculat la data emiterii extrasului de cont și poate
include și tranzacții nedecontate de telefon: (021)305.12.27.

2. Cod de bare Îl vei utiliza la achitarea sumelor datorate evidențiate în extrasul de cont. Sub el este afișat
numărul de dosar! Seria Nr.

3. Numele și adresa Numele, prenumele și adresa de corespondență a posesorului cardului principal.


4. Perioada de grație
EXTRAS CARD CREDIT
a. Sume în perioada de grație Valoarea tuturor cumpărăturilor ce trebuie achitate până la data evidențiată pentru a 2
beneficia de dobânda 0% 1. Număr card
2. Dată emitere extras
1 3. Perioadă extras
3
b. De achitat până la Data până la care trebuie achitate sumele în perioada de grație pentru a beneficia de 4. Limită credit
5. Disponibil la data emiterii extrasului
dobândă 0% Perioada de grație

5. Suma minimă de plată Suma datorată de către posesorul de card ca urmare a utilizării Liniei de Credit, ce va fi 4
6. Sume în perioada de grație
7. De achitat până la
calculată ca procent sau ca sumă fixă 5 8. Suma minimă de plată lunară

6. Data tranzacției Data la care a fost autorizată tranzacția Data


tranzacției
Data
procesării
DETALII TRANZACȚII STANDARD CARD
Sume
DEBIT (-)
Sume
CREDIT (+)

7. Data procesării Data la care a fost procesată tranzacția 6 9

8. Detalii tranzacții Explicații corespunzătoare fiecărei tranzacții în parte 7


standard 10

9. Sume Credit Sumele încasate înregistrate în contul standard reprezentând depuneri de numerar, 8
regularizări, bonusuri și premii
10. Sume Debit Sumele înregistrate și datorate în contul de card reprezentând operațiuni prin intermediul Total:
cardului, taxe, comisioane și dobânzi TRANZACȚII RATE FIXE

11. Magazin Comerciantul la care a fost efectuată tranzacția în rate fixe


Magazin Data tranzacției Suma Rata lei Rate rămase

11 13
12. Data tranzacției Data la care a fost autorizată tranzacția 12
14
15
13. Suma Valoarea inițială a tranzacției efectuată în rate fixe Valoare Rate Fixe rămase 16
14. Rata Suma datorată lunar, a cărei valoare este constantă până la rambursarea integrală a Sold precedent
17 -
Total operațiuni debit perioadă
18 +
Total operațiuni credit perioadă
19 =
Sold final (total datorii)
20
(tranzacții rate fixe) facilității “tranzacții în rate fixe” Sumă minimă de plată Rate Fixe curente/de plată Total de plată extrase curent Ultima zi de plată

15. Rate rămase de plată Numărul de rate rămase de plată până la achitarea integrală a tranzacției în rate fixe (fără 21 + 22 = 23 24
rata din luna curentă) din numărul total de rate
16. Valoare rate fixe Valoarea tranzacțiilor în rate fixe rămase de achitat în lunile următoare
rămase
17. Sold precedent Suma datorată de posesorul de card la data emiterii extrasului de card anterior
18. Total operațiuni debit Total sume debit în perioada extrasului de cont
19. Total operațiuni credit Total sume credit în perioada extrasului de cont S.C. Cetelem IFN S.A., str. Clucerului nr. 78-80, sector 1, București. Date de identificare: RO15104905, J40/13611/2002, capital
20. Sold final (total datorii) Suma datorată de către posesorul de card la data emiterii extrasului de card current Social 92.273.800,00 lei, Cont: RO36 RNCB 0072 0015 6787 0037 Banca BCR Sucursala Sector 1; număr de înregistrare în
Registrul General/Special: RG-PJR-41-110134/18.06.2007 RS-PJR-41-110022/18.06.2007. S.C. Cetelem IFN S.A. este operator
Suma minimă de plată lunară curentă la care se adaugă sumele restante la data emiterii de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP, notificarea în scopul realizării activității de creditare fiind înregistrată în

21. Suma minima de plată extrasului și comisionul de administrare anual, dacă este cazul, suma pe care posesorul de registrul prelucrărilor de date sub numărul 694.

card trebuie să o achite până la ultima zi de plată


22. Rate fixe curente / de Valoarea ratelor fixe ce trebuie achitate până la ultima zi de plată
plată Pentru a facilita plata, ratele aferente contractului pot fi achitate în
23. Total de plată extras Suma ce trebuie achitată până la ultima zi de plată multiple locații, astfel:
curent
• în punctele de lucru Oney;
24. Ultima zi de plată Data până la care clientul trebuie să achite suma datorată evidențiată în extrasul de cont. • la punctele de încasare Payzone;
• în punctele de lucru PayPoint;
Modalitatea de calcul al sumei minime de plată lunară aplicabilă doar contractelor care au suma minimă de plată lunară fixă: • la agențiile CEC;
Suma datorată 0 lei- 501 lei- 1251 lei- 2501 lei- 3501 lei- 4501 lei- 5501 lei- • prin transfer bancar, utilizând servicii electronice de plăți (Internet
scadentă 500,99 lei 1250,99 lei 2500,99 lei 3500,99 lei 4500,99 lei 5500,99 lei 6500,99 lei*
banking) sau ordine de plată (transfer bancar pe suport hârtie) cont IBAN:
Suma minimă de 25 lei 50 lei 100 lei 150 lei 200 lei 250 lei 300 lei
plată lunară / rată RO36RNCB0072001567870037, Banca BCR, Sucursala Sector 1;
*Pentru calcularea următoarelor nivele: la fiecare creștere a sumei datorate scadente cu 1.000 lei, suma minimă de • serviciul Direct Debit.
plată lunară crește cu 50 lei. Mai multe detalii pe www.cetelem.ro.

Cumpărătură Data emitere extras 2


Cumpărături Data scadentă Se vor evidenția separat
Data scadentă Sfârșitul perioadei
Data pentru suma pentru suma cu dobândă 0% pentru
emitere minimă de plată cumpărăturile cu dobândă 0% minimă de plată cumpărăturile evidențiate
extras 1 din extrasul 1 și data scadentă pentru plata din extrasul 2 în extrasul 2
acestora

Pentru toate cumpărăturile din magazine achitate cu cardul de credit, puteți beneficia de dobândă 0% până la 60 de zile, în funcție de data cumpărăturilor. Puteți achita parțial sau integral valoarea cumpărăturilor din
perioada anterioară pentru a beneficia de perioada de grație (perioadă cu dobândă 0%). Perioda de grație nu se aplică pentru retrageri de numerar. Dacă aveți întârzieri la plata ratelor scadente, nu mai beneficiați de
perioada de grație.

Dacă au avut loc modificări ale datelor dumneavoastră personale (adresă, număr de telefon, act de identitate), vă rugăm să ne informați la serviciul Info Card.
Vă rugăm să verificați informațiile cuprinse în Extrasul de Cont, inclusiv Condițiile de Utilizare Card, așa cum au fost acestea prezentate în documentația de card de credit, inclusiv, în materialul informativ (tip broșura)
ce a însoțit cardul de credit transmis de Cetelem.
Eventualele contestații referitoare la informațiile cuprinse în Extrasul de cont pot fi formulate în scris în cel mai scurt timp de la emiterea acestuia și depuse la sediul Cetelem, în caz contrar, acestea considerându- se
acceptate necondiționat de către Dumneavoastră.

Plata anticipată și reflecție: Dacă doriți să achitați anticipat suma aferentă unei Tranzacții în Rate fixe, trebuie să contactați Cetelem, în scris sau telefonic, la numărul (021)305.12.27, imediat după efectuarea plății,
dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data emiterii Extrasului de card de credit. Pentru a beneficia de Termenul de reflecție, trebuie să efectuați plata contravalorii Tranzacției în rate fixe și anunțați Cetelem în
scris sau telefonic, la numărul de sus menționat, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data emiterii Extrasului de card de credit din luna în care expiră Termenul de Reflecție.
Rata cadou: Facilitatea prin care Deținătorul poate fi scutit de plata unei Rate, doar în intervalul de acceptare stabilit în condițiile finaniare, în următoarele condiții cumulative: (i)prin apelarea, cu cel puțin o zi lucrătoare
înainte de scadența Ratei, a numărului de telefon (021)305.12.27; (ii)dacă Deținătorul nu înregistrează restanțe la data solicitării; (iii)nu se poate utiliza în cazul rambursării anticipate integrale a Tranzacției în rate fixe.
Joker (Serviciu amânare plată): Se poate acorda în vederea amânării la plata a unor rate, durata prelungindu-se automat cu numărul de luni corespunzător numărului de Rate amânate, în următoarele condiții
cumulative: (i)o singură dată la un interval de 12 luni; (ii) dacă Deținătorul nu înregistrează restanțe la data solicitării; (iii) prin apelarea, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de scadența Ratei ce se dorește a fi amânată,
a numărului de telefon (021)305.12.27.

Asigurarea facultativă atașată cardului: Vă reamintim că, în cazul în care ați aderat la asigurarea de grup pentru Linia de Credit cu card de credit atașat, beneficiați de acoperirea acestei asigurări pentru Tranzacțiile
în rate fixe efectuate cu cardul de credit. De asemena, vă reamitim că aveți posibilitatea de a refuza atașarea asigurării la Tranzacțiile în rate fixe, în cadrul formalităților ce se vor efectua cu ocazia fiecărei astfel de
tranzacții, și că puteți oricând renunța la asigurare, conform Condițiilor de Asigurare.
15084903

SOLD INITIAL (cuprinde valoarea tranzactiilor in rate, efectuate in luna curenta) 53.63

TRANZACTII STANDARD

Data Data
Detaliile tranzactiei Debit Credit
tranzactiei procesarii
01.03.20 28.02.20 ANUL INTARZIERII DVS
13.03.20 PRIMA DVS DE ASIGURARE 0.28
13.03.20 COMISION DE ADMINISTRARE 5.00
Total: 5.28 0.00
Sold precedent Total operatiuni debit perioada Total operatiuni credit perioada Sold final (total datorii)
53.63 + 5.28 - 0.00 = 58.91
Suma minima de plata Rate Fixe curente / de plata Total de plata extras curent
30.00 + 0.00 = 30.00

BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, Sediul social: Şos. Pipera Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea C, Etaj 6 ,
Sector 2, Bucuresti, Romania. Numar înmatriculare în Registrul Comertului: J40/20815/2017, Numar EUID: ROONRC J40/20815/2017,Cod unic
înregistrare fiscala: 38627806, Cont bancar: RO36RNCB0072001567870037, Banca BCR, Sucursala Sector 1.

S-ar putea să vă placă și