Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Data: 21.01.2019
Educatoare: Bianca-Gabriela Anușca
Grupa: mijlocie (combinată)
Tema anuală: ,, Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: „Iarnă albă cu ninsoare”
Tema săptămânii: „Jocurile copiilor, iarna”
Tema zilei: ,,Daruri pentru Zâna Iarnă”
Forma de realizare: Activitate integrată de o zi – ALA+ADE (DŞ) +ADP
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Mijloc de realizare: DŞ: Cunoaşterea mediului – joc didactic
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe,pe echipe.
Durata: O zi
Scopul activităţii: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul iarna; Obţinerea efectelor plastice prin
tehnici specifice picturii.
I. Activităţi de dezvoltare personală (ADP)
1. Rutine
Întâlnirea de dimineaţă:
Salutul: „În cerc toţi ne aşezăm/ Şi apoi ne salutăm/ Să vedem cine-i prezent/ Poate cine e absent/ Să ne-ncânte cineva/ Cu
povestioara sa./Calendaru-i încântat,/Că va fi iar completat,/Cu nori, ploaie, vânt, furtună/ Mai bine cu vreme bună:”
Prezenţa: Se va face prezenţa ia copiii absenţi vor fi trecuţi la rubrica „Absenţi”

1
Calendarul naturii: „De-a meteorologul”
Împărtăşirea: „Mie îmi place iarna pentru că....”
Mesajul zilei: „ Surprize pentru Zâna iarnă”

2. Tranziţii:
 Recitativ ritmic „Bagheta Zânei se-nvârteşte şi la sectoare vă pofteşte!”
 Cântec „Fulgi de nea”
 Joc cu text şi cânt: „Bat din palme”
 Recitativ- ritmic: „Uşurel ne ridicăm şi în cerc ne aşezăm,/Unul lângă altul stăm,/ Şi să spunem cu glas tare ce am
făcut noi azi oare?!”

II. Activităţi liber alese (ALA 1) – centre de interes


 Artă: „Rochiţa Zânei Iarna” – lipire
 Construcţii: „La derdeluş:săniuțe”

III. Activităţi pe domenii experenţiale (ADE)


 DŞ 1 – cunoaşterea mediului
 „Bucuriile iernii”- joc didactic

IV. Activitate complementară / ALA II


 Joc de mişcare „Îngheaţă – dezgheaţă”

2
Obiective operaţionale
 ALA 1
 Artă: „Rochiţa Zânei Iarna”
- Să lipească corect fulgii pe un suport dat- rochie de carton;
- Să respecte etapele realizării temei propuse;
- Să păstreze acurateţea în cadrul sectorului;
- Să coopereze cu colegii din cadrul sectorului Artă în vederea realizării temei.

 Construcţii: „La derdeluş”


- Să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere de piese;
- Să relaționeze cu colegii.

 ADE
DŞ – Cunoaşterea mediului
„Bucuriile iernii”- joc concurs

Cognitiv – informaţionale:
-să recunoască imaginile de iarnă;
-să sorteze imaginile care nu aparţin anotimpului iarna;
-să denumească imaginile de pe jetoane;
-să clasifice elementele de iarnă pe categorii: fenomene, îmbrăcăminte, sporturi de iarnă;
-să dea răspunsul corect la ghicitori.

3
Afectiv-motivaţionale:
-să dea dovadă de implicare în activitatea propusă;
-să-şi păstreze atenţia pe întregul parcurs al activităţii;
-să aprecieze răspunsurile corecte prin aplauze şi să observe răspunsurile greşite, corectându-le/ajutându-şi colegii atunci când
este cazul;

Psihomotorii:
-să adopte o poziţie corectă pe scaun pe tot parcursul activităţii;
-să se orienteze în spaţiul educaţional;

 Activitate complementară ALAII - Joc de mişcare „Îngheaţă – dezgheaţă”


Obiective: -să respecte regulile jocului;
-să participe cu interes la joc, păstrând ordinea şi disciplina;
-să manifeste interes în participarea efectivă şi afectivă.

Sarcina didactică:
- recunoașterea, denumirea și descrierea jocurilor şi caracteristicilor anotimpului iarna.

Reguli de joc:
Copiii sunt împărțiți în două echipe: echipa fulgilor și echipa oamenilor de zăpadă;

4
Copilul atins cu bagheta fermecată va rezolva o sarcină, astfel încât echipa din care face parte va fi recompensată cu aplauze .
Fiecare sarcină rezolvată de către o echipă va fi punctată cu simbolul reprezentativ, astfel încât echipa care a adunat mai multe
simboluri va fi câştigătoare.

Elemente de joc: aplauze, deplasarea copiilor în faţa grupei, închiderea şi deschiderea ochilor, formule de numire a copiilor şi de
stimulare, recompense.

Strategii didactice:
a) Resurse umane: copiii grupei mijlocii, educatoarea.
b) Metode şi resurse procedurale: expunerea, conversaţia, explicaţia, observaţia, metoda Ciorchinelui, braistorming-ul, munca în
echipă, munca independentă, demonstraţia, exerciţiul, Turul galeriei, jocul.
c) Resurse materiale: imagini cu jocuri de iarnă şi cu alte elemente caracteristice anotimpului iarna, imagini nereprezentative
anotimpului iarna, plicuri, coşuleţe, medalioane cu fulgi şi oameni de zăpadă,bagheta Zânei, planşa cu reprezentarea grafică a
ciorchinelui, fişe cu ghicitori, tablă, recompense:fulgi şi oameni de zăpadă,diplome, acuarele, şablon rotund din folie de protecţie,
bucăţi de hârtie, pensule, vase cu apă, şerveţele, rochiţă carton, fulgi decupaţi, lipici,mozaic, joc”Anotimpurile”,lego, vase
(jucării),căsuţe pentru păsărele.
d) Modalităţi de evaluare:
-continuă ( prin observarea comportamentului, analiză asupra corectitudinii îndeplinirii sarcinilor);
-finală ( apreciere verbală asupra întregii activităţi desfăşurate).

5
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a stabili contactul vizual cu toţi membrii
grupei.

Salutul:
„În cerc toţi ne aşezăm
Şi apoi ne salutăm
Să vedem cine-i prezent
Poate cine e absent/ Să ne-ncânte cineva/
Cu povestioara sa.
Calendaru-i încântat,
Că va fi iar completat,
Cu nori ploaie, vânt ,furtună
Mai bine cu vreme bună.”

„Bună dimineaţa, fulgi veseli”

Prezenţa se realizează cu ajutorul fotografiilor, fiecare copil când îşi aude numele spune „Prezent” şi îşi vizualizează fotografia pe
panou.
Absenţii sunt aşezaţi pe panou la la rubrica „Absenţi”.

Calendarul naturii se completează prin jocul „De-a meteorologul”.

Împărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul în care se va lansa tema în dicuţie de către educatoare „Mie îmi place iarna pentru
că....”.
Acest moment al activităţii solicită întreaga grupă şi contribuie la realizarea unei intercunoaşteri, la exprimarea liberă în faţa
celorlalţi, copiii învăţând să îi asculte pe cei din jur.

6
Noutatea zilei se va realiza prin surpriza lăsată la uşă de Zâna Iarnă. Pentru a afla cine a lăsat surpriza la uşă va trebui să deschidem
plicul şi să realizăm puzzle-ul cu imaginea Zânei Iarna.
Azi când am venit la grădiniţă m-am întâlnit cu Zâna Iarnă şi mi-a spus că este tare supărată : nimeni nu mai vorbeşte despre ea,
despre bucuria jocurilor de iarnă; dar nu numai, şi-a pierdut şi fulgii de pe rochie din cauza vântului puternic şi nu îşi mai găseşte
nici oamenii de zăpadă care stăteau ţanţoşi în ogradă.

Tranziţie: „Bagheta Zânei se-nvârteşte şi la sectoare vă pofteşte!”

Ziua va continua cu ALA1:

Copiii se vor grupa în cadrul sectoarelor ajutaţi de educatoare, ei au voie să se schimbe de la un centru la altul fără a-şi deranja
colegii.

La centrul „Artă” copiii vor trebui să lipească fulgii decupaţi pe rochiţa zânei; să păstreze acurateţea lucrării; să utilizeze corect
instrumentele necesare realizării lucrării.
La centrul „Construcţii” copiii vor trebui să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere de piese lego „Derdeluşul”.
Tranziţie către domeniile experenţiale:
„Încet noi ne ridicăm şi pe scăunele ne aşezăm- „Fulgi de nea”
ADE- Atenţia copiilor se îndreaptă înspre următoarele activităţi DŞ
La activitatea de cunoaşterea mediului captarea atenţiei o voi face cu ajutorul medalioanelor lăsate de Zâna Iarnă cu fulgi sau oameni
de zăpadă ,iar copiii vor forma două echipe în funcţie de medalionul ales :echipa fulgilor şi echipa oamenilor de zăpadă, şi cu
imaginile lăsate de Zâna Iarnă se desfăşoară jocul- concurs „Bucuriile iernii”

Tranziţie
„Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim ne răsucim şi spre măsuţe noi pornim”

7
Întreaga activitate de pictură se va realiza conform etapelor stabilite.

Prin tranziţia „Uşurel ne ridicăm şi în cerc ne aşezăm,/ Unul lângă altul stăm,/ Şi să spunem cu glas tare ce am făcut noi azi oare?!”
Se trece la analiza întregii activităţi.
Moment în care copiii descriu cum s-au jucat cu materialul lăsat de Zâna Iarnă şi ce anume au realizat.

ALA II – După finalizarea şi aprecierea lucrărilor, copiii se vor recreea prin intermediul unui joc de mişcare „Îngheaţă – dezgheaţă”.

Activitatea se încheie prin aprecieri verbale asupra întregii activităţi şi prin oferirea de recompense.

8
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Evenimentul Strategii didactice


Metode și Materiale Forme de
crt. didactic Conținutul instructic-educativ Evaluare
procedee didactice organizare
(instrumente şi
indicatori)
1. Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru buna
organizatoric desfăşurare a activităţii: Scaune
-amenajarea sălii de grupă Brainstormingul Măsuţe Observarea
-amenajarea centrelor de interes comportamentului
-pregătirea materialelor didactice Conversaţia Calendarul copiilor
Se începe activitatea prin întâlnirea de naturii Frontal
dimineaţă, copiii sunt aşezaţi în semicerc Observația

pe covor : Aprecierea si
-salutul, stimularea verbala
-prezenţa,
-completarea calendarul naturii prin jocul,
“De-a meteorologul”
-împărtășirea cu ceilalți
2. Expunerea
Captarea Noutatea zilei: se va realiza prin surpriza Coșulețul
atenției lăsată la uşă de Zâna Iarnă. Pentru a afla Observația Zânei; Observarea
cine a lăsat surpriza la uşă va trebui să comportamentului

9
deschidem plicul şi să realizăm puzzle-ul Frontal copiilor
cu imaginea Zânei Iarna.
Azi când am venit la grădiniţă m-am Conversaţia
întâlnit cu Zâna Iarnă şi mi-a spus că
este tare supărată :nimeni nu mai Puzzle Zâna
vorbeşte despre ea, despre bucuria Iarnă;
jocurilor de iarnă; dar nu numai, şi-a
pierdut şi fulgii de pe rochie din cauza Scrisoare
vântului puternic şi nu îşi mai găseşte
nici oamenii de zăpadă care stăteau
ţanţoşi în ogradă.
3.
Vreți să o ajutăm noi pe Zâna Iarnă?
Anunţarea Ia să vedem ce ne-a lăsat în coșuleț :
temei şi două plicuri cu imagini, acuarele şi multe Observarea
enunţarea plicuri. Conversaţia Coșulețul comportamentului
obiectivelor Zâna spunea ca nimeni nu mai vorbește Zânei cu Frontal copiilor
activităţii despre ea , aceste imagini cred că ni le-a materiale:
lăsat ca să încercam noi să le sortăm şi să acuarele,
găsim cuvinte potrivite imaginilor, să ne Observația imagini,
ajutam între noi ca să o inveselim;
acuarelele mai mult ca sigur sunt pentru
pictură, spunea că nu îşi mai găseşte

10
oamenii de zăpadă. O să încercam noi să-i Conturul unei
realizăm oamenii de zăpadă prin tehnicile Explicația rochii;
pe care noi le cunoaștem. Baghetă
Si i-a uitati ce am mai gasit! O rochiță magică
din carton dar nu are nici un model... cu
siguranță tebuie să găsim fulgii pe care i-a
suflat vântul puternic şi să-i aşezăm pe ea.

Tranziția: “Bagheta Zânei se-nvârtește şi


la sectoare vă poftește!
4.
ALA1
Reactualizarea Copiii se vor grupa în cadrul sectoarelor
cunostintelor ajutaţi de educatoare, ei au voie să se Explicația
schimbe de la un centru la altul fără a-şi Rochie carton
deranja colegii. Demonstraţia Fulgi decupaţi Stimularea
La centrul „Artă” copiii vor trebui să Lipici verbala
lipească fulgii decupaţi pe rochiţa zânei; Exerciţiul Pensule
să păstreze acurateţea lucrării; să utilizeze
corect instrumentele necesare realizării
lucrării. Joc de masă Observarea
La centrul „Construcţii” copiii vor trebui „Anotimpurile comportamentului
să construiască prin alăturare, îmbinare, ” copiilor

11
suprapunere de piese lego „Derdeluşul”. Conversaţia,
„ I-am pregătit Zânei Iarna multe Pattern
surprize în cadrul sectoarelor: aţi reuşit
să sortați imaginile fiecărui anotimp; ați Pe grupe
lipit fulgii pe rochia Zânei; aţi construit un Explicația Lego Stimularea
derdeluş, iar voi gospodinelor aţi pregătit verbala
mâncare pentru păsărele. Cuburi din
Tranziție lemn
„Încet noi ne ridicăm şi pe scăunele ne
aşezăm”- „Fulgi de nea mii şi mii/ Seara
şi pomii au haine argintii/ Fulgi de nea Vase de jucării Evaluare curenta
cad din cer/ Nasul şi obrajii sunt roşii de
ger.” Şorţuleţe Aprecieri verbale
Conversaţia asupra produselor
Căsuţe din cadrul
păsărele sectoarelor

Turul galeriei
Anunțarea temei si a obiectivelor
5. În continuare ne vom juca cu imaginile
Prezentarea lăsate de Zâna Iarnă jocul “Bucuriile
conţinutului iernii”. Dar haideţi să vedem ce ne-a mai Explicația Observarea

12
lăsat Zâna Iarnă în coşuleţ? Deschid plicul comportamentului
şi găsesc medalioane cu fulgi şi cu oameni Medalioane cu Frontal copiilor
de zăpadă. fulgi şi oameni
Le cer copiilor să închidă ochii, timp în de zăpadă
care le voi oşeza în mână medalioanele Conversaţia
lăsate de Zână.
Priviţi copii! .Ce reprezintă aceste
imagini? Fulgi şi oameni de zăpadă.
Explicarea regulilor jocului şi a sarcini
didactice Pe echipe
Copiii se împart în două echipe egale ca
număr de participanți, conform
medalionului şi se aşează pe scăunele:
echipa fulgilor şi echipa oamenilor de
zăpadă.
Dar haideţi să vedem ce surpriză ne-a mai
pregătit Zâna Iarnă!
Zâna Iarnă ne-a lăsat un plic cu jetoane. Demonstrația
Fiecare echipă trebuie să sorteze jetoanele PlicuriJetoane
pe anotimpuri şi să le denumească.Echipa imagini
care rezolvă sarcina corect va primi
recompensă un simbol(fulg sau om de

13
zăpadă). Câştigătoare va fi echipa care a
adunat cele mai multe simboluri. Exercitiul
Joc de probă
Se desfaşoară jocul până când un copil
de la o echipă recunoaşte şi denumeşte o Pe echipe
imagine reprezentativă anotimpului iarna
şi un copil de la cealaltă echipă recunoaşte
şi denumeşte o imagine nereprezentativă
anotimpului iarna..
Joc propiu-zis Conversatia Recompense
După ce copiii au înţeles regulile jocului simboluri Aprecierea
se trece la executarea jocului propriu zis. verbala a
Prin formula: “Cu bagheta fermecată, eu raspunsurilor
te voi numi îndată!” copilul atins de Plicul cu corecte
bagheta vine în faţa grupei , alege un jeton ghicitori
şi îl denumeşte .
Răspunsurile corecte vor fi apreciate, Recompense
punctate cu un simbol corespunzător
fiecărei echipe şi cu aplauze. Pe tot
parcursul jocului sunt antrenaţi toţi copiii, Planşă cu
încurajându-le spiritul de competiţie şi reprezentarea
interesul pentru rezolvarea sarcinii. grafică a

14
Varianta I echipelor
Copiii din ambele echipe vor trebui să Pe echipe Aprecierea
răspundă la câteva ghicitori representative Jocul verbala a
anotimpului iarna. Răspunsurile corecte raspunsurilor
vor fi apreciate, punctate cu un simbol corecte
corespunzător fiecărei echipe şi cu
aplauze. Planşă cu Recompense
Complicarea jocului Ciorchinele
Imaginile din cadrul jocului vor fi vor fi
folosite pentru a completa planşa cu Aprecierea
“Ciorchinele”. verbala a
Copiii din ambele echipe vor extrage raspunsurilor
jetoane, le denumesc şi vor fi aşezate pe corecte
planşă după anumite criterii: caracteristici
şi jocuri de iarnă.
Răspunsurile corecte vor fi apreciate,
punctate cu un simbol corespunzător
fiecărei echipe şi cu aplauze. Braistormingul Recompense
„ Pană acum eu cred că ne-am descurcat
foarte bine şi Zâna Iarnă o să fie
multumită de tot ce am facut noi…dar să
vedem dacă în coşul ei nu ne-a mai rămas Problematizarea Observarea

15
vreun material. Scot din cosuleţ acuarelele comportamentului
Au mai ramas aceste materiale ce credeti copiilor
că putem să realizăm cu ajutorul lor? Conversatia
Oamenii de zăpadă pentru Zâna Iarnă.
Tranziție
“Bat din palme clap,clap,clap/ Din
picioare trap, trap,trap/ Ne-nvârtim, ne
răsucim şi spre baie noi pornim”
Prin tranziția “Ușurel ne ridicăm şi în Stimularea
Asigurarea cerc ne aşezăm,/ Unul lângă altul stăm, /Şi Explicatia verbala
7. retentiei si a să spunem cu glas tare ce am făcut noi azi Frontal
transferului oare?!”
Se trece la analiza întregii activităţi.
Copiii descriu cum s-au jucat cu Conversaţia
materialul lăsat de Zâna Iarnă şi ce anume
au realizat.

8. Evaluarea şi ALA2 Explicatia Diplome Frontal Aprecieri


încheierea “Ingheață- dezgheață” - joc distractiv. Jocul individuale şi
activităţii Educatoarea face aprecieri asupra intregii Conversația Individual colective:”Bine!”
activități. „Bravo, dragii
mei!”

16
17