Sunteți pe pagina 1din 4

Propuneți o programă de opțional.

Dezvoltați Nota de prezentare, competențele generale și specifice, precum și un număr minim de


activități de învățare pentru fiecare competență specifică, în vederea înțelegerii modului în care se urmărește formarea/ exersarea/
dezvoltarea acestora. De asemenea, indicați conținuturile vizate. Prezentați reperele pe baza cărora s-ar putea dezvolta secțiunea
Sugestii metodologice. Verificați produsul obținut pe baza criteriilor de evaluare a unei programe de opțional.

Formabili: Ionela Loredana Batog, Lupu Dana, Nicoleta Turculet, Ramona Necula, Daniela Iacob, Elena Cristescu

Denumire curs: ‘WRITE A STORY TO SAVE THE PLANET’

Nivel de invatare: CLASA A-VII-A L1

Timp de lucru: 180 min.

Notă de prezentare

Competența de scriere într-o limbă străină reprezintă o provocare atât pentru profesori cât și pentru elevi, astfel s-a observat tendința
elevilor de a explora limbajul literar prin compuneri pe o temă dată ori compuneri libere.Este bine să menționam că, limbajul literar
este un instrument de comunicare cheie în a decoda mesajul dintr-un text dat ori la alegere. Prezentul curs opțional își propune să le
aducă elevilor în prim plan problemele globale ale omenirii, astfel ei vor avea șansa să dezbată, să găsească soluții și să scrie despre
acestea. Mediul înconjurător a devenit o problemă acută a societății actuale, de aceea și noi , că dascăli trebuie creăm contexte de
învățare conectate la realitate. Elevii vor avea oportunitatea de a descoperi prin evidențierea soluților legate despre modul în care am
putea proteja planeta. Ei vor manifesta un interes aparte atunci când fi puși în situația de a explora, descoperi și căuta forme de
exprimare proprii în a contextualiza mesaje scrise la alegere ori pe o temă propusă de ei. În acest sens, creativitatea fiecăruia își va
spune cuvântul atunci când vor avea de rezolvat diferite aplicații pe baza temelor discutate la curs. Evaluarea elevilor se va face
continuu, iar la finalul cursului elevii vor vota cel bun text/e ce va/vor merge spre a fi publicat/e la o revistă dedicată mediului
înconjurator, ori participarea la seminarii si concursuri pe teme legate de mediul inconjurator.

Teme : deforestation, water crisis, endangered species, global warming

Competențe generale: a) A identifica mesaje orale/scrise dintr-un pasaj ascultat/citit b) A recepta mesaje orale/scrise pe o tema
data/dintr-o secvență ascultata/citita c) A produce mesaje orale/scrise pe o tema data (mediul înconjurător)ori pe baza lecturii unui text
d) A contextualiza mesaje orale/scrise pe o tema data ori pe baza unui text ascultat/citit
Competențe specifice: digitale, civice, culturale, de ascultat, lingvistice (într-o limba străină), a învața să învăț, spirit de inițiativă,
matematice, antreprenoriat.

Abilități : a recepta/ a comenta/ a exemplifica/a conecta / a decoda mesaje/secvențe/pasaje dintr-un text ascultat/citit , a reflecta / a
contextualiza/a extrage mesaje orale/scrise pe o tema data ori pe baza unui text ascultat/citit.

Sugestii metodologice

Activități : itemi de tip A/F, întrebări de tip M/C, arajarea unor paragrafe, itemi de tip autocorectare, întrebări de tip extragerea idei
generale/detalii din text, extragerea/comentarea unor cuvinte cheie, elaborarea unor grafice/tabele cu informații cheie din text,
asocierea unor paragrafe cu subtitluri/titluri/cuvinte cheie, itemi de asociere de tip imagine-text-paragraf , dezbateri, conversații,
dialoguri, explicații, itemi de interpretare a unor grafice/statistici de tip demostratii /cauza-efect, itemi de scriere prin contragerea unor
pasaje/text lecturat, vizualizarea unui videoclip/transmisie live/conferință /scurt film, itemi de asociere ref. la termeni științifici și
explicarea acestora, elaborarea unui eseu de tip text argumentativ /compunere/blog entry.

Bibliografie :

https://ngl.cengage.com/

https://www.researchgate.net/journal/2331-6268_Environment_and_Ecology_Research

The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, and Crowding.

Environment and behavior: An introduction

Environment and behavior: A dynamic perspective

https://www.livescience.com/27692-deforestation.html

https://water.org/our-impact/water-crisis/

https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Understanding-Conservation/Endangered-Species
https://climatechange.global-summit.com/events-list/global-warming-effects-and-causes

https://www.researchgate.net/publication/316691239_Global_Warming_Causes_Effects_and_Solutions

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-solutions/

https://www.openaccessgovernment.org/environmental-challenges-polar-regions/10700/

https://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/pretear_final_report_en.pdf

https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/

https://www.britannica.com/explore/savingearth/causes-and-solutions/