Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.5.a.

Sinteză pentru activități metodice (30


min)
Studiați suportul de curs, secvența 2.5, precum și exemplele din Anexă, și realizați textul
pentru 1-2 diapozitive pentru acel suport vizual (ppt) destinat activității metodice din
școală sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs pentru a face o
prezentare pertinentă pentru colegi. Este obligatoriu să vă referiți la diverse instrumente
care pot măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor. Oferiți feedback online,
colegilor de la curs. Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul formatorului și
de eventualele comentarii ale colegilor.

Slide 1

Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele


complementare de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor.
Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie
importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util.
Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor
sarcini de lucru, oral sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului.
Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate
nivelurile de şcolaritate şi la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ. Metoda apelează
la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale (lucrări scrise neanunţate), lucrări de
control (anunţate), fişe de muncă independentă în diferite etape ale lecţiei, teme pentru acasă,
teste de cunoştinţe (docimologice).
Metodele şi instrumentele complementare sunt:
1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;
2. investigaţia;
3. portofoliul;
4. proiectul;
5. autoevaluarea.

S-ar putea să vă placă și