Sunteți pe pagina 1din 3

Test

MEDIUL DE MARKETING

1) Mediul extern al întreprinderii reprezintă un concept:


a) identic celui de macromediu;
b) complementar celui de micromediu; 0,5p
c) care include atât micromediul, cât și macromediul;
d) care se referă la caracteristicile mediului cultural al întreprinderii.

2) Caracteristicile mediului stabil sunt definite de:


a) modificări frecvente, instantanee și imprevizibile ale majorității componentelor;
b) modificări frecvente, dar previzibile ale majorității componentelor;
c) modificări rare și ușor previzibile ale majorității componentelor; 0,5p
d) modificări frecvente, dar în limite rezonabile, ale majorității componentelor.

3) Care din următoarele elemente nu reprezintă o componentă a micromediului


întreprinderii?
a) furnizorii de mărfuri, clienții;
b) prestatorii de servicii, salariații;
c) concurenții, tradițiile și obiceiurile; 0,5p
d) organismele publice.

4) Ansamblul componentelor care privesc sistemul de valori, obiceiurile, tradițiile,


credințele și normele care guvernează statutul oamenilor în societate este inclus
în:
a) mediul demografic;
b) mediul economic;
c) mediul cultural; 0,5p
d) mediul natural.

5) Ansamblul reglementărilor de natură juridică prin care este vizată direct sau indirect
activitatea de piață a întreprinderii constituie:
a) mediul instituțional;
b) mediul economic; 0,5p
c) mediul cultural;
d) mediul politic.

6) Care din următoarele elemente conţin numai componente ale micromediului unei
întreprinderi producătoare de înghețată?
a) furnizorii de materii prime;
b) structura pe ramuri a activităţii economice; 0,5p
c) creşterea fondurilor destinate cercetării-dezvoltării;
d) tradiţii culinare.

7) Resursele umane ale unei firme fac parte din:


a) mediul demografic al firmei;
b) mediul natural al firmei; 0,5p
c) mediul intern;
Test
MEDIUL DE MARKETING

d) macromediu.

8) Invențiile și inovațiile sunt elemente specifice prin care se poate exprima


evoluția:
a) mediului economic;
b) mediului tehnologic; 0,5p
c) mediului natural;
d) micromediului.

9) Găsiți blocul care înglobează doar factori ai macromediului:


a) demografici, economici, naturali, tehnologici, culturali, concurenți;
b) clienți, furnizori, distribuitori, compania, concurenți; 0,5p
c) demografici, concurenți, tehnologici, furnizori, naturali;
d) naturali, economici, tehnologici, culturali, politici, demografici.

10) Găsiți blocul care înglobează doar factori ai micromediului:


a) clienții, furnizorii, firmele de distribuție, factorii tehnologici;
b) clienții, concurenții, factorii naturali, furnizorii;
c) compania, concurenții, clienții, intermediarii;
d) factorii demografici, intermediarii, compania, factorii naturali. 0,5p

11) Clienții fac parte din:


a) mediul demografic;
b) macromediu;
c) micromediu; 0,5p
d) mediul intern.

12) Identificați principalii factori demografici:


a) creșterea populației;
b) deplasări geografice ale populației;
c) structura populației pe grupe de vârstă; 0,5p
d) distribuția veniturilor populației.

13) Analiza mediului extern al întreprinderii este concentrată asupra unui:


a) proces de identificare și cunoaștere a evoluției factorilor externi ce
influențează activitatea întreprinderii;
b) proces de identificare și cunoaștere a evoluției valorilor culturale care rezistă
în timp;
c) proces de identificare și cunoaștere a evoluției pieței, forței de muncă și a
concurenților;
d) proces de identificare și cunoaștere a evoluției clienților întreprinderii. 0.5 p

14. Elaborați o analiză SWOT pentru firma voastră de exercițiu. 2.5 p

1 P OFICIU
Test
MEDIUL DE MARKETING

Puncte tari Puncte slabe

-personal eficient -aprovizionare slaba

-calitate superioara -publicitate slaba

-preturi accesibile

-sortimente diversificate

-domeniu de activitate profitabil

Oportunitati Amenintari

-domeniu de activitate profitabil -concurenta numeroasa

-strategie buna -scaderea puterii de cumparare