Sunteți pe pagina 1din 2

Acordul germano-rus din 16 aprilie 1922

(Tratatul de la Rapallo)

Guvernul german, reprezentat de dr. Walther Rathenau, ministru de stat, și guvernul Republicii
Sovietice Federative Socialiste Ruse, reprezentat de Gheorghi Cicerin, comisarul poporului, au
convenit asupra următoarelor dispoziții:

Articolul 1 Cele două guverne sunt de acord că acordurile încheiate între Reich-ul german și
Republica Sovietică Federală Socialistă Rusă cu privire la problemele din perioada de război
dintre Germania și Rusia, vor fi soluționate definitiv pe baza următoarelor:
[a] Reich-ul german și Republica Sovietică Federală Socialistă Rusă sunt de acord reciproc să
renunțe la cererile lor de compensare pentru cheltuielile suportate din cauza războiului, precum și
pentru daune de război, adică orice daune care ar fi putut fi suferite de aceștia și de către cetățenii
lor din zonele de război pe baza măsurilor militare, inclusiv a tuturor rechizițiilor din țara
inamică. De asemenea, ambele părți convin să renunțe la compensații pentru orice daune civile,
care ar putea fi suferite de cetățenii uneia dintre părți din cauza așa-numitelor măsuri
excepționale de război sau din cauza măsurilor de urgență efectuate de cealaltă parte.
[b] Relațiile juridice în materie publică și privată care decurg din starea de război, inclusiv
problema situației navelor comerciale care au căzut în mâinile oricăreia dintre părți, se stabilesc
pe bază de reciprocitate.
[c] Germania și Rusia sunt de acord reciproc să renunțe la cererile lor de compensare pentru
cheltuielile suportate de oricare dintre părți în numele prizonierilor de război. În plus, guvernul
german este de acord să renunțe la compensații în ceea ce privește cheltuielile efectuate de acesta
în numele membrilor Armatei Roșii internați în Germania.

Articolul 3
Relațiile diplomatice și consulare între Reichul German și Republica Sovietică Federală
Socialistă Rusă se reiau imediat. Condițiile de admitere a consulilor ambelor părți se stabilesc
printr-un acord special.
Articolul 4
Ambele guverne au convenit că stabilirea statutului juridic al cetățenilor uneia dintre părți, care
locuiesc pe teritoriul celeilalte părți, și a reglementării generale a relațiilor reciproce, comerciale
și economice, se va efectua pe principiul națiunii celei mai favorizate.

Articolul 5
Cele două guverne vor coopera în spiritul bunăvoinței reciproce pentru a răspunde nevoilor
economice ale ambelor țări. În cazul soluționării fundamentale a problemelor de mai sus pe o
bază internațională, un schimb de opinii va avea loc anterior între cele două guverne.

Articolul 6
Articolele 1 [b] și 4 din prezentul acord intră în vigoare în ziua ratificării, iar dispozițiile rămase
vor intra în vigoare imediat.