Sunteți pe pagina 1din 1

Modul: PROIECTAREA FIRELOR, TESATURILO SI TRICOTURILOR

Subiectul lecției: PARAMETRII DE STRUCTURĂ A TRICOTURILOR


Prof. MOISĂ VICA
LUCRARE DE LABORATOR
-determinarea practică a parametrilor de structură ai tricoturilor-
Pentru două tipuri de tricot alese de dumneavoastră , rezolvați următoarele sarcini de lucru:
-determinaţi pentru cele 2 mostre alese de dmneavoastră, parametrii de structură
enumeraţi mai jos şi completaţi în tablel valorile obţinute;
-comparaţi rezultatele obţinute în urma determinărilor realizate pe cele 2 mostre de tricot
şi formulaţi concluzii.

Structură mostră 1________________ Structură mostră 2 ________________

Nr Relaţii de Valoarea
crt Parametrul de Etape de lucru determinare obţinută
structură
-se deşiră 20 de ochiuri din Mostra 1:
1. Lungimea firului mostrele de tricot ----- l = (mm)
dintr-un ochi, l -folosind rigla, măsuraţi
cât mai exact, lungimea Mostra 2:
firului în stare întinsă l = (mm)
Mostra 1: Mostra 1:
a.se măsoară suprafaţa a. L= (m) S= ( m2 )
Masa specifică a probei l= (m) c. mp = (g/m2)
mostrelor de b.se cântăreşte proba la b. m= (g)
tricot balanţa analitică Mostra 2
2
(g/m2) c.se calculează masa cu a. L= (m) Mostra 2:
relaţia l= (m) S= ( m2 )
mp = m/S (g/m2) b. m= (g) c. mp = (g/m2)
mp – masa specifică Mostra 1
3. Masa pe metru L – lungimea probei ml= mp x L (g/m) ml= (g/m)
liniar exprimată în metri Mostra 2
ml (g/m) ml= (g/m)
-se determină direct, cu (Nr de şiruri de Mostra 1
4. Desimea pe ochiul liber sau lupa textilă ochiuri/5 cm) Do =
orizontală , Do Mostra 2
Do =
-se determină direct, cu (Nr de rânduri Mostra 1
5. Desimea pe ochiul liber sau lupa textilă de ochiuri/5 cm) DV =
verticală, DV Mostra 2
DV =
FIŞA DE LUCRU VA FI ATAŞAĂ LA PORTOFOLIUL VOSTRU!