Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA GIMNAZIALA COM ION CREANGA

Director, Prof. Tamas Ana


Nr.
PROIECT EDUCAȚIONAL
,,FRUMOASA SI BOGATA TOAMNA,,
23-25 oct. 2019
PROPUNATORI:Prof.inv.presc. Ionita Tatiana
Prof. inv. presc. Blanaru Daniela
Prof. inv. presc. Canarau Gabriela

Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o influenţă


binefăcătoare asupra copiilor. Trebuie să-i învăţăm să observe şi să se apropie
cu emoţie de acest spectacol sublim al naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze
cu sensibilitatea.
Prin crearea unui mediu estetizant, frumosul pătrunde ca un sentiment
binefăcător în cele mai adânci zone ale vieţii sufleteşti, răscoleşte emotivitatea,
sensibilizează, înviorează.
Menirea noastră, a dascălilor este de a forma şi dezvolta personalitatea
copiilor prin frumosul existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori
şi creatori de frumos.

SCOPUL PROIECTULUI:
 Fructificarea experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente.

 Stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la


caracteristicile anotimpului toamna.
 Dezvoltarea capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul
lor ceva practic-util.
 Pregătirea prescolarilor pentru o viaţă activă.

 Sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane


capabile să aprecieze frumosul şi viaţa.
OBIECTIVELE URMĂRITE:
 Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor
criterii ştiinţifice;
 Formarea simţului şi gustului estetic;
 Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice;
 Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală;
 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.
GRUP ŢINTĂ: prescolari, cadre didactice.
BENEFICIARI: prescolari, cadre didactice, părinţi .
RESURSE:

Umane: prescolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori.

Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, aparat foto, diplome,
laptop, materiale în powerpoint;
MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;


Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii;
Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului.
DISEMINARE:

panouri informative;

expoziţii cu lucrările copiilor;

C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor;

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: Toamna în culori
Data: 23 octombrie 2019
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: prescolarii celor trei grupe din gradinita
Descrierea activităţii: Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii
au primit cu entuziasm tema de lucru. Au redat chipul toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei
creatoare. Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar
satisfacţiile în concordanţă cu acestea.
Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor.
Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: Colaj: Pomi arămii/ Coroana toamnei/
Data: 24 octombrie 2019
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: prescolarii celor trei grupe din gradinita
Descrierea activităţii:Copiii sunt anunţati care este următoarea temă şi împreună cu ei se aleg
materiale pentru realizarea colajului de toamnă. Frunzele au fost colorate în diverse culori,
forme şi mărimi diferite. Înainte de a fi lipite au fost făcute simulări pentru reuşita lucrărilor.
Modalitaţi de evaluare: Prescolarii au fost cei care au apreciat şi evaluat lucrările. Ei au
dovedit că în orice situaţie pot fi creatori de frumos. Activitatea s-a încheiat cu o expoziţie cu
lucrările copiilor.
Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: Carnavalul Toamnei
Data: 25octombrie 2019
Locul de desfăşurare: sala de spectacol
Participanţi: prescolarii celor trei grupe din gradinita
Descrierea activităţii: Pentru reuşita acestei activităţi s-a cerut şi ajutorul părinţilor copiilor,
aceştia au fost implicaţi în confectionarea costumelor pentru parada.
Modalitaţi de evaluare: La sfârşitul activităţii prescolarii au apreciat critic şi autocritic
costumele prezentate. Şi părinţii copiilor şi-au exprimat părerile legate de lucrările realizate
de către copiii lor. Cele mai reusite costume au fost premiate. Această activitate a devenit un
model pentru părinţi, legat de modul cum îşi pot petrece timpul liber alături de copiii lor.

S-ar putea să vă placă și