Sunteți pe pagina 1din 79

RIȘCUȚA MARIOARA DORINA

1
FIŞA DE LUCRU NR. 1

Citiţi cu atenţie textul următor:

...............................................

Într-o zi o carte se plângea necăjită unui penar:


................. - Of! Sunt tare supărată!
................. - Ce ai păţit, surioară ?
................. – De-abia a-nceput anul şcolar şi iată cum arăt! Am paginile îndoite şi mâzgălite,
stăpâna mea a făcut mustăţi personajelor şi a completat exerciţiile direct pe paginile mele. Nu
foloseşte niciodată semnul de carte, ci îmi îndoaie colţul filelor. Şi-a scris şi numele pe coperta
mea.
................. – Văd că nici nu te-a îmbrăcat. Frumoasa ta copertă este acum şifonată şi murdar
.
................ – Ai dreptate! Dacă ai vedea- o cum mă aruncă în ghiozdan! Nu ştiu dacă voi
rezista până la vară!
Penarul o privea cu milă. Stăpânul său era un băieţel ordonat şi îl păstra mereu
curat. Avea mare grijă de el. Îmbrăcămintea lui era curată. Creioanele îi erau ascuţile .Nu-i
lipsea niciodată stiloul cu cerneală şi creionul negru.
Cartea continuă să plângă în tăcer .

Să exersăm :

1. Daţi un titlu potrivit textului dat .


2. Scrie numele personajelor care vorbesc pe liniile punctate din partea stângă.
3. Subliniază pe text greşelile pe care le face stăpâna cărţii .
4. Răspunde la următoarele întrebări :
Întrebarea Răspunsul
Care sunt ........................................................................................................
........................................................................................................
personajele textului?
........................................................................................................
........................................................................................................

2
Ce părere aveţi ........................................................................................................
........................................................................................................
despre stăpâna cărţii?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Dar despre stăpânul
........................................................................................................
penarului?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Ce aţi sfătui-o voi ........................................................................................................
........................................................................................................
pe stăpâna cărţii, dacă aţi
........................................................................................................
întâlni – o?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

5. Selectează din text cuvintele care conţin grupurile de litere ce , ci , ge , gi , che , chi , ghe,

ghi .

ce ci ge gi che chi ghe ghi

6. Scrie în locul fiecărui punct litera care lipseşte pentru ca versurile de mai jos să aibă
înţeles :
GHICI CINE E?

A . e foi şi nu e . om
Îţi v . or . eşte ca un o .
Şi cu cât o în . ră . eşt.
T . t mai mu . t o fol . seş . i

3
7. Încercuieşte vocalele şi subliniază cu o linie consoanele din cuvintele ghicitorii de mai
sus

8. Găseşte proverbul care se ascunde între culori:

Carteanegruesteroşuoverdecomoarăalbdemaroînţelepciuneviolet.

.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. Imaginează-ţi că te întâlneşti cu cartea . Scrie discuţia pe care o porţi cu aceasta folosind
patru linii de dialog.
Atenţie! Scrie corect cuvintele. Foloseşte corect semnele de punctuaţie. Respectă cerinţele.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7.Desenează coperta cărţii tale preferate .

4
FIŞA DE LUCRU NR. 2

Citiţi cu atenţie textul


următor:
Soseşte toamna

- A venit toamna?Unde este? a întrebat un iepuraş.


- A trecut pe aici! a răspuns ariciul. Avea o tolbă plină cu plicuri galbene şi ruginii.
- A pictat cerul cu nori cenuşii şi cu stoluri de păsări migratatoare, a spus
veveriţa. Avea un penel vrăjit. A intrat în pădure şi a aurit-o.
- Peste grădină a presărat un praf mărunt de argint, adaugă o ciocănitoare bătrână.
- Toamna a sosit şi la şcoală! a strigat o vrăbiuţă. Aici a bătut în poartă şi a vestit
noul an de şcoală. Copiii sunt acum în clase şi răsfoiesc manualele. Să mergem acolo!
- Cartea este o comoară de învăţături, dragi prieteni! le spune o bufniţă bătrână
care auzise toată discuţia.

Iepuraşul , ariciul , veveriţa şi vrăbiuţa veselă s-au oprit la uşa şcolii.

- Toamna a sosit! îşi spun ei cu bucurie.

Să exersăm :

1. Citeşte cu atenţie titlurile de mai jos. Încercuieşte litera corespunzătoare titlului potrivit
textului de mai sus.

a) La şcoală
b) Soseşte toamna
c) Toamna

2. Alege dintre cuvintele următoare doar pe cele care reprezintă personajele din text.

copilul, veveriţa, iepuraşul, ciocănitoarea, floarea, doamna învăţătoare, ariciul,


manualul, toamna, bufniţa

Scrie aceste cuvinte pe linia de mai jos.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5
3. Completează cu cuvinte din textul dat :

A sosit .............................. Avea o ......................plină cu plicuri ................... şi


..................................A pictat cerul cu .............. .................. şi cu .................................................. .
Avea un penel ........................ A intrat în pădure şi a .............................. . Peste gădină a presărat
un praf ............................. .A bătut în poarta ........................... şi a vestit noul
........................................ . Copiii răsfoiesc ................................care sunt o .................................. de
....................................

4.
Transcrie din textul Soseşte toamna propoziţia încadrată.
Scrie în casetă numărul de cuvinte aflate în propoziţie.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Formulează o întrebare astfel încât răspunsul să fie propoziţia încadrată .
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Completează tabelul de mai jos cu cuvintele propoziţiei transcrise şi completează
cerinţele din tabel :

Cuvântul Ce exprimă Desparte cuvântul în Număr de Schema


cuvântul? silabe. Nr. silabe(...) sunete şi vocale(v)
litere consoane(c)
(...) .....s .....l
(...) .....s .....l
(...) .....s .....l
(...) .....s .....l
(...) .....s .....l
(...) .....s .....l
(...) .....s .....l
(...) .....s .....l

6
5. Explică folosirea semnelor de punctuaţie şi scrierea cu literă iniţială (mică , mare ) şi
alege răspunsul prin numerotare :

Iepuraşii au zis într-un glas : (1)


(2) - Vrem să spunem şi noi ceva , Separă vorbirea directă de
- Ce vreţi să spuneţi ? (3) vorbirea indirectă
- De ce nu ninge vara ? au zis iar.
(7) Indică o mirare .
- Vorbiţi pe rând , (4) le-a spus
bufniţa.(5) Indică o întrebare
- Fiindcă nu are cine să aducă
zăpada , le-a răspuns băieţelul. După semnul întrebării sau al
- Zău !(6) s-a mirat un iepuraş . Şi exclamării se scrie cu literă iniţială mică atunci
cine aduce iarna zăpada ? când urmează cuvintele autorului
- Cum cine? Moş Crăciun !
(8) Arată că urmează un dialog anunţat .
răspunde repede băieţelul .
Indică începutul vorbirii directe

Litera iniţială mare arată că personajul


cuntinuă comunicarea ( prin alt enunţ )

Indică sfârşitul unui enunţ.

6. Barează forma necorespunzătoare şi rescrie corect enunţurile .


Mi s-a / sa terminat caetul / caietul .Duar / Doar alaltăieri l-am / la- m
cumpărat / cunpărat . Acum trebuie /trebue sămi /să –mi iau altul.
Noi neam /ne –am gândit /gîndit să luăm / loăm o carte nouă de la librărie . O să cumpărăm
o carte de Ion Creangă sau / s-au o carte de Mihai Eminescu .
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7
7. Imaginează-ţi că te întâlneşti cu iepuraşul , ariciul , veveriţa şi vrăbiuţa la poarta şcolii
Scrie un dialog ( de 8 – 10 rânduri )pe care -l porţi cu ei . Foloseşte toate semnele de punctuaţie
învăţate . Atenţie! Scrie corect cuvintele. Foloseşte corect semnele de punctuaţie. Respectă
cerinţa.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Desenează simbolurile anotimpului toamna .

8
FIŞA DE LUCRU NR.3

Citiţi cu atenţie textul următor :

..............................................................

În faţa ferestrei e un măr. Copiii îl văd din clasă, îi ascultă poveştile când fereastra e deschisă
şi, uneori, se opresc în preajma lui şi rândunele. Mărul, însă, e supărat pe rândunele. Prea sunt
gureşe! Din cauza asta copiii nu sunt atenţi la lecţii. Rândunelele se supără şi ele pe măr! Prea are
multe crengi şi crengile prea au multe frunze, care foşnesc şi foşnesc, de-ţi iau auzul, nu alta! Şi-
atunci, cum pot oare copiii să mai fie atenţi la lecţii?
Dar, din zi în zi, vântul trecea tot mai des pe acolo, frunzele mărului foşneau tot mai tare,
iar păsărelele nu ştiu de ce, dar nu prea s-au mai simţit bine în cuibul lor! Parcă era mai frig!
Într-o seară ele i-au spus mărului:
- Trebuie să plecăm! Dacă mai stăm, copiii nu vor mai învăţa din cauza noastră
Mărul a foşnit trist :
- Îmi pare rău! Cred că şi frunzele mele vor trebui să plece. Prea foşnesc tare, iar
copiii au nevoie de foarte multă linişte.
Şi rândunelele s-au strâns în stol şi au plecat. Frunzele mărului le-au privit
depărtându-se. Apoi au început şi ele să se desprindă una câte una, să se legene prin aer şi să cadă
în linişte pe pământ.
- De ce plecaţi?le-a întrebat o vrăbiuţă.
- Foşnim prea tare, au răspuns frunzele, şi copiii nu mai pot învăţa, altfel....noi ....n-am fi
plecat niciodată!
( adaptare după Poveste de toamnă , Titel Constantinescu)
Să exersăm :

1. Daţi un titlu potrivit textului.


2. Redă printr-un enunţ ideea principală a fragmentului încadrat.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Adevărat ( A ) sau fals ( F ) ?
o Mărul crescuse la fereastra clasei.
o Rândunelele nu făceau gălăgie.
o Mărul nu se certa niciodată cu păsărelele.
o Vântul de toamnă aducea vremea rece.
o Rândunelele au plecat pentru a nu mai deranja elevii.
o Frunzele au căzut pentru că venise toamna.

9
4. Scrie întrebările ce pot primi următoarele răspunsuri :

Întrebarea Răspunsul

............................................................................. Acţiunea textului se desfăşoară la


............................................................................. începutul toamnei.
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. Mărul se certa mereu cu păsărelele
............................................................................. deoarece fiecare dintre ei credea că celălalt
............................................................................. face prea mult zgomot şi elevii nu pot învăţa.
.............................................................................
............................................................................. Păsărelele nu se mai simţeau
............................................................................. bine în cuibul lor pentru că era tot mai frig.
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. Păsărelele au hotărât să plece
............................................................................. spre ţările calde, iar frunzele s-au desprins
............................................................................. una cîte una de pe crengile mărului.
.............................................................................
............................................................................. Frunzele i-au spus vrăbiuţei că trebuie
............................................................................. să plece pentru că elevii au nevoie de foarte
............................................................................. multă linişte.
.............................................................................

5. Scrie în câteva rânduri ce părere ai tu despre comportamentul mărului şi al păsărelelor.


___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10
6. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu cuvinte cu înţeles asemănător şi rescrie textul :

Un cârd de păsări gureşe trecu lin pe deasupra copacului cu frunze ruginii.


Liniştea, care fusese pînă atunci, dispăru. Glasurile lor vesele străbăteau văzduhul. O
frunză galbenă se desprinse de pe o creangă. Un lucru era sigur: venise toamna.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Completează tabelul următor folosind cuvintele textului scris de tine mai sus:

Cuvinte formate dintr- Cuvinte formate din Cuvinte formate din Cuvinte formate din
o silabă două silabe trei silabe patru silabe

7. Pune semnele de punctuaţie potrivite în textul de mai jos :

!
Dănuţ coborî treptele vechi ale cerdacului Acolo era Monica
?
Ea îi spuse
Îmi pare rău că pleci Când vei veni . -

Dănuţ răspunse :

Mâine dimineaţă trebuie să fiu la gară ,


Te voi însoţi zise fetiţa îmbujorată

Rescrie textul de la exerciţiul 7 punând în locul cuvintelor subliniate , altele cu înţeles


opus.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Completează tabelul , folosind cuvintele textului scris de tine.

Cuvinte care exprimă Cuvinte care exprimă Cuvinte care exprimă Cuvinte care exprimă
fiinţe lucruri acţiuni însuşiri

8. Alcătuieşte propoziţii în care

a)cuvântul vin să exprime:


lucru: ______________________________________________________________________
acţiune:_____________________________________________________________________
b) cuvântul broască să exprime:
fiinţă:______________________________________________________________________
lucru:______________________________________________________________________
9. Alcătuieşte un text din 8-10 rânduri, în care să-ţi imaginezi că eşti o frunză. Foloseşte şi
cuvintele: ruginii, cârd, foşnet, plumburii, palid,

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12
FIŞA DE LUCRU NR. 4

Citiţi cu atenţie poezia următoare:

Toamna
de Veronica Porumbacu

- Unde este albul, - Unde-i violetul


Dulce miez de vară? Înserării, spune?
- S-a ascuns în miezul - Îl primi livada,
Nucii, în cămară. Iată-l azi pe prune.

- Unde este focul - Unde-i străvezia


Auriu al verii? Pânză de dogoare?
- A brodat cu roşu - Au luat-o-n aripi
În livadă merii. Stoluri de cocoare.

- Unde-i strălucirea - Unde e al mierlii


Din amiază vie? Dulce tril subţire?
- Toată au sorbit-o - A rămas ecoul
Strugurii din vie. Doar în amintire...

Să exersăm :

1. Completaţi cu cuvintele potrivite , aflate în dreptunghiurile din dreapta:

s versuri
Textul Toamna este o __________scrisă de t
______________ Veronica Porumbacu. r dialog
Poezia este formată din patru_____________________ o poeta
Fiecare strofă are patru __________________________ f
Poezia se prezintă sub forma unui__________________ ă
poezie

2. În ce moment are loc dialogul din poezie?


Colorează cu galben răspunsul potrivit.

în pragul iernii la sosirea toamnei primăvara

13
3. Completează coloana din stânga cu versurile care reprezintă ideea din dreapta:

Se culeg nucile.
Merele se coc.
Strugurii strălucesc în vie.
În livadă sunt prune violete.
Cocorii pleacă spre ţările calde.
Nu se mai aude cântecul mierlei.
Vara a rămas doar o amintire.

4. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu expresii din textul poeziei:

Soarele a înroşit merele în livadă.


______________________________________________________________________________

Strugurii s-au copt.


______________________________________________________________________________

Prunele s–au colorat.


______________________________________________________________________________

Stoluri de cocori acoperă văzduhul.


______________________________________________________________________________

5. Găseşte elementele verii şi ale toamnei care au următoarele însuşiri:

Elementul verii ÎNSUŞIRI Elementul toamnei


alb , dulce
auriu, roşu
vie
violet
străvezie
dulce, subţire

14
6. Scrie cât mai multe asemănări şi deosebiri dintre cele două anotimpuri: vara şi toamna.

DEOSEBIRI ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI

T
V O
A A
R M
A N
A

7. Reciteşte cu atenţie poezia şi răspunde la întrebări, completând fiecare liniuţă cu câte un


cuvânt.

1. Ce anotimp este prezentat?


2. Scrie două păsări prezente în poezie.
3. Notează trei plante prezente în poezie.
4. Scrie ,din poezie,întrebarea formată din patru cuvinte.
5. Identifică trei lucruri.
6. Găseşte două culori specifice toamnei.
7. Scrie o acţiune făcută de anotimpul toamna

__________

__________ __________

__________ __________ __________

__________ __________ __________ _____________

__________ __________ __________

__________ __________

__________

15
8. Subliniază consoanele din întrebare şi vocalele din răspuns:

,,- Unde e al mierlii


Dulce tril subţire?
- A rămas ecoul
Doar în amintire...”

9. Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul vie să exprime :

- o plantă:_______________________________________________________________
- o acţiune:______________________________________________________________
- o însuşire:_____________________________________________________________
10. Folosind expresiile frumoase din poezie , alcătuieşte un text de 8- 10 rânduri cu titlu
Toamna , în satul bunicilor.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dacă ai terminat , desenează fructele prezente în poezia citită.

16
FIŞA DE LUCRU NR. 5

Citiţi cu atenţie textul următor:

Mândricel
de Petre Demetru Popescu

Orfan încă din pruncie, Mândricel fusese crescut la curţile domneşti, ca un copil orfan ce
era. Domnii Ţării Româneşti se schimbaseră, dar el rămăsese la curte. Anii trecuseră astfel şi, o dată
cu ei crescuse şi Mândricel. Acum devenise un flăcău adevărat, voinic şi cu privirea mândră, încât
numele i se potrivea de minune.
Într-o zi, pe Mândricel l-au prins turcii. Dar până să îl prindă, mulţi dintre turci au pierit de
spada voinicului care îşi apăra ţara. Mândricel a fost dus în faţa paşei de la Vidin. Aflând câţi turci
omorâse voinicul până să fie prins, paşa s-a cutremurat de furie.
Paşa şi-a ridicat barba către Mândricel:
− Care ţi-e ultima dorinţă înainte de moarte, ghiaure?
− Să mă eliberezi ca să mă duc acasă!
− Cum aşa? Vrei să scapi teafăr după ce mi-ai ucis zeci de luptători?
− Nu, paşă! Vreau numai să mor pe pământul meu românesc. Voi trece Dunărea înot şi
mă voi duce la domnul meu, ca să îi cer să îmi ia viaţa. Dacă nu vrea, o să mi-o iau eu singur: un
ostaş nu trebuie să moară niciodată prins de duşmani.
− Şi dacă minţi?
− Un ostaş de al lui Vlad Ţepeş nu minte niciodată, paşă!
Paşa îl lăsă pe voinic să se întoarcă pe pământul românesc, la domnul lui la curte. Ajuns în
faţa lui Vlad Ţepeş, Mândricel îi povesti totul. Apoi îşi scoase pumnalul şi şi-l înfipse adânc în
inimă. Căzu cu braţele desfăcute, încercând parcă să cuprindă tot pământul ţării. Ţepeş îi sărută
obajii şi porunci alor săi ca viteazul Mândricel să fie îngropat cu mare cinste.

Să exersăm :
1. Precizaţi:
Titlul textului:_________________________________________________________
Numele autorului:______________________________________________________
Numele personajelor:____________________________________________________

17
2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul marcat al textului
Mândricel.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Marcheză pe text fragmentele care corespund fiecăreia dintre ideile de mai jos:
Mândricel era un flăcău voinic , crescut la curte.
Paşa l-a prins pe flăcău, după ce acesta omorâse mulţi turci.
Mândricel este eliberat.
Flăcăul îşi ia viaţa în faţa domnitorului său, îmbrăţişând pământul ţării.
4. Scrie întrebări referitoare la textul citit, respectând de fiecare dată primul cuvânt.

Când _______________________________________________________________________________

Cine _______________________________________________________________________________

Ce_______________________________________________________________________________

De ce_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Formează perechi de cuvinte cu înţeles/sens asemănător( sinonime):

pruncie soldat
a pieri a deschide
a desface a dispărea
ostaş copilărie
nădejde ordin
teafăr speranţă
poruncă întreg
flăcău băiat

6. Formează perechile de cuvinte cu înţeles opus:

bunătate laş
viteaz a pleca
a se întoarce răutate
vrăjmaş învins
a râde prieten
biruitor a plânge
nădejde disperare

18
7.
Descoperă fragmente din povestea Mândricel care corespund acţiunilor şi trăsăturilor
de caracter date mai jos.

__________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________

nesupunerea dragostea
faţă de sultan faţă de ţară
şi domn
Mândricel

cinstit viteaz

______________________________________ _______________________________________
______________________________________ _______________________________________
______________________________________ _______________________________________
______________________________________ _______________________________________
______________________________________ _______________________________________
______________________________________ _______________________________________
Adaugă pe spaţiile de mai jos şi alte însuşiri ale lui Mândricel, alegând dintre cele din
paranteză.

( inteligent, isteţ, hotărât, slugarnic, timid, curajos, îndrăzneţ, dibaci, leneş)

8. Pune semnele de punctuaţie potrivite:


?
Nepotul întreabă
Bunicule cine au fost strămosii nostri !
Povestea neamului nostru începe cu vitejii daci :
Cine au fost dacii bunicule ,
Dacii au fost oameni pasnici harnici si viteji .
Fii mândru că esti român
-

19
9. Încercuieste varianta corecta:

Ştefan cel Mare sau/s-au Mihai Viteazul a construit câte o mănăstire după fiecare luptă?
Vrâncioaia sa / s-a întâlnit cu Ştefan .
Românii sau / s-au luptat pentru ţara lor.
Ţara s-a / sa este minunată.

10. Imaginaţi-vă că sunteţi Mândricel şi-i povestiţi domnitorului Vlad Ţepeş despre întâlnirea
cu paşa. Scrieţi un text de 8- 10 rânduri pe spaţiile de mai jos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

20
FIŞA DE LUCRU NR. 6

Citiţi cu atenţie textul următor:

După cinste şi omenie


Petru Demetru Popescu

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza îi preţuia pe oameni, nu după ceea ce erau: boieri, târgoveţi
sau ţărani, ci după omenia lor. Aşa stând lucrurile, se îmbrăca adesea în haine simple şi pleca prin
ţară.
Într-o zi ajunse în Târgul Vasluiului. Era îmbrăcat într-o pelerină de negustor, dar pe dedesubt
îşi pusese hainele domneşti. Şi iată ce văzu: un negustor rotofei se răstea la un ţăran, pasămite pentru
că acesta ar fi cutezat să-i spună că l-a înşelat. Şi-l îmbrâncea, şi-l lovea pe bietul om ghemuit în
genunchi.
Cuza merse până la locul cu pricina şi-i zise negustorului cu voce domoală:
- Cu ce a greşit omul acesta? De ce-l loveşti?
- Pentru că aşa vreau eu!
La auzul acestor cuvinte, Cuza îşi scoase pelerina şi apăru în hainele cele domneşti. Negustorul,
dându-şi seama cine îi vorbise, tremurând din toate încheieturile, dădu să cadă în genunchi la
picioarele lui Cuza, dar acesta îl opri:
- Nu mie să-mi ceri iertare, negustorule, ci acestui om pe care l-ai umilit. El este un
ţăran care împreună cu fraţii lui muncesc cinstit din zori şi până-n noapte. Şi li se cuvine respect!
- Cum să îngenunchez în faţa ţăranului? se îngrozi boierul.
- Se cuvine să ne respectăm unii pe alţii, pentru cinste şi omenie. Aşa vom merge spre
propăşire.

Să exersăm :
1. Realizează corespondenţa dintre cuvânt şi explicaţia lui:
cu o purtare blândă, înţelegătoare, atitudine cuviincioasă;
târgoveţi
dolofan, durduliu, gras;
omenos
comerciant;
negustor
rotofei persoană care locuieşte într-un târg;

a se răsti a îndrăzni, a se încumeta;


a cuteza a se adresa cuiva pe un ton aspru, ameninţător;
încheieturi
onest, corect, virtuos;
cinstit
articulaţii;
propăşire
dezvoltare, prosperare

21
2. Dintre cuvintele de la exerciţiul 1, alegeţi pe acelea care exprimă însuşiri şi alcătuiţi
enunţuri cu ele.

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:

Domnitorul îi preţuia pe oameni după omenia lor. _____


Într-o zi, s-a îmbrăcat în haine simple şi a pornit prin ţară. _____
Un negustor se purta frumos cu un ţăran. _____
Negustorul l-a recunoscut de la început pe domnitor. _____
Negustorul a fost nevoit să-şi ceară iertare de la ţăran. _____

4. Reciteşte cu atenţie fragmentul marcat şi alege enunţul potrivit ca idee principală:


o Domnitorul cere negustorului să ceară iertare ţăranului , în genunchi, pentru fapta sa.
o Se cuvine să ne respectăm unii pe alţii pentru cinste şi omenie.
o Ţăranul împreună cu fraţii lui munceau de dimineaţa până seara.

5. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul cer să aibă înţelesuri/sensuri diferite.


Atenţie! Păstrează forma cuvântului cer în ambele enunţuri!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Transcrie textul marcat, punând în locul cuvintelor subliniate, cuvinte cu înţeles/sens


asemănător.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

22
7. Alegeţi pentru fiecare cuvânt câte două baloane care conţin termeni cu sens opus:
credincios
........................................................................... blând
politicos grosolan
nedrept
...........................................................................
aspru nepolitico trădăto
........................................................................... s r
obrazni
drept
c injust
...........................................................................
gingaş
.......................................................................... delicat bădăra necredincio
n s

8. Găseşte greşelile strecurate în textul de mai jos, apoi rescrie-l corect:

Întro zi costel şi andrei şiau loat undiţa cea mare şi au plecat la pescuit. Acolo sau ântâlnit
cu nu ştiu care din vecini mei, marin s-au aurel, şi a stat până pe ânserat. Când sau ântors mama
lor ia pedepsit pentrucă au ântârziat.astfel copii sau lecuit.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9. Imaginaţi-vă un dialog de 6- 8 rânduri între ţăran şi negustor , după plecarea domnitorului.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

23
FIŞA DE LUCRU NR. 7

Citiţi cu atenţie textul următor:

Zâna Mărilor
după H.Chr. Andersen

Departe, în largul mării, apa este albastră ca cerul, limpede cum este cristalul şi foarte
adâncă. Acolo cresc nişte copaci ciudaţi şi ierburi cu tulpini mlădioase.
În locul cel mai adânc se afla palatul Împăratului Mării. Acesta avea şase fete. Zânele
mării aveau glasuri fermecătoare, iar în loc de picioare purtau câte o coadă de peşte.
Toată ziua fetele de împărat se jucau prin sălile împodobite ale palatului. Când deschideau
ferestrele, intrau înăuntru peşti argintii, aşa cum intră la noi rândunelele.
Cea mai mare bucurie a zânelor era să o asculte pe bunica lor povestindu-le despre lumea
oamenilor.Ele o rugau mereu pe bunica lor:
- Bunico, ne laşi să ieşim deasupra mării?
Bunica le răspundea cu înţelepciune:
- Când veţi împlini cincisprezece ani, veţi avea voie să vedeţi minunăţiile pământului!
Zâna Mărilor, cea mai frumoasă dintre toate surorile, şoptea adesea, suspinând:
- Ce mult îmi doresc să văd corăbiile, oraşele şi pădurile!

Să exersăm :

1. Adevărat(A) sau fals(F):

În largul mării apa era albastră ca cerul _______


Palatul Împăratului Mării se afla în locul cel mai adânc. _______
Fetele Împăratului Mării se jucau toată ziua prin grădina fermecată. _______
Bunica le povestea deseori fetelor despre lumea peştilor. _______
Zânele aveau voie să iasă deasupra mării la zece ani. _______
Cea mai frumoasă dintre surori îşi dorea mult să vadă corăbiile, oraşele , pădurile. _______

24
2. Completaţi tabelul scriind ideea principală potrivită fragmentului dat sau transcriind
fragmentul potrivit ideii date:
Ideea principală Fragmentul
1 ,, Departe, în largul mării, apa este albastră ca cerul,
limpede cum este cristalul şi foarte adâncă. Acolo cresc
_______________________________
nişte copaci ciudaţi şi ierburi cu tulpini mlădioase.”
_______________________________
_______________________________
_______________________________
2.Palatul Împăratului Mării se ...........................................................................................
afla în locul cel mai adânc.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
3. Fetele împăratului se jucau toată ziua ...........................................................................................
prin sălile palatului.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
4._____________________________ ,,Cea mai mare bucurie a zânelor era să o asculte pe
bunica lor povestindu-le despre lumea oamenilor.Ele o
_______________________________
rugau mereu pe bunica lor:
_______________________________ - Bunico, ne laşi să ieşim deasupra mării?
Bunica le răspundea cu înţelepciune:
_______________________________
- Când veţi împlini cincisprezece ani, veţi avea
voie să vedeţi minunăţiile pământului! “

5. Zâna Mărilor îşi dorea mult să vadă ...........................................................................................


corăbiile, oraşele şi pădurile.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................

3. Transcrie din textul Zâna Mărilor enunţurile care exprimă:

o rugăminte:
o permisiune:
o dorinţă:

25
Subliniază vocalele din propoziţia care exprimă o dorinţă.

4. Colorează cuvântul cu înţeles/sens opus aflat în partea dreaptă a fiecăruia dintre


cuvintele următoare: departe, limpede, a deschide, răbdătoare, mult.

departe aici aproape acolo deschide desface taie închide

limpede tulbure clar curat mult puţin mare uriaş

răbdătoare cuminte nerăbdătoare liniştită

5. Găseşte cuvinte cu înţeles /sens asemănător , din text, pentru următoarele cuvinte:

voce castel frumuseţi graţioase gătite chibzuinţă

6. Selectează şi scrie din fragmentul marcat în text:


3 cuvinte care exprimă fiinţe:.......................................................................................
3 cuvinte care exprimă lucruri:.....................................................................................
3 cuvinte care exprimă acţiuni:......................................................................................
3 cuvinte care exprimă însuşiri:.....................................................................................

7. Completează spaţiile libere cuuna din ortogramele:


i-a, ia, s-au, sau, s-a, sa

_______ luminat de ziuă. O rază de soare _______ apropiat de fereastra zânei.


Lumina ______ strălucitoare a trezit-o.
Şi peştişorii _______oprit la fereastra ______
– Oare _______ trezit zâna ________nu? se întrebară ei.
Auzindu-i, Zâna Mării ______ rugat să ________flori din grădina palatului .
Peştişorii ________ bucurat .Îşi doreau de mult acele flori minunate.

26
8. Adaugă semnele de punctuaţie necesare, scriindu-le la locul potrivit, în textul următor:
Zânele o rugau mereu pe bunica lor
Bunico ne laşi să ieşim deasupra mării
Bunica le răspundea cu înţelepciune
Când veţi împlini cincisprezece ani, veţi avea voie să vedeţi minunăţiile pământului

9. Imaginează-ţi că te întâlneşti cu Zâna Mărilor şi îi povesteşti despre viaţă de pe pământ.


Scrie textul în 6-8 rânduri.
Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere: respectarea cerinţei; găsirea unui titlu
potrivit; aşezarea textului în pagină; folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;scrierea corectă a
cuvintelor.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Dacă ai terminat , desenează palatul Zânei Mării.

27
FIŞA DE LUCRU NR. 8

Citiţi cu atenţie textul următor:

Era odată, demult, tare demult, o fetiţă care se numea Roua. Roua se născuse în casa unui om
bun si harnic. Ziua si noaptea se gândeau numai la fericirea copilei lor. Mama îi ţesea rochiţe din
culorile tuturor florilor, iar tata îi făcea coroniţe de pus în păr din cele mai frumoase pietricele găsite
în râul ce curgea în fundul grădinii.
Roua era tot atâta de bună pe cât era de frumoasă. Avea doi ochi ca două scântei, limpezi si
plini de bunătate. Privirile ei blânde alinau cea mai mare durere. Părul ei, un val mătăsos, moale si
strălucitor, atingea pamântul în mers.
Însă în sufletul părinţilor fetei era o umbră care le întuneca fericirea: zâna cea rea o blestemase
pe fată ca, în clipa în care o va atinge soarele, părinţii ei să o piardă.
Într-o zi, venind de la lucru, mama îi aduse un voal de mătase subţire ca pânza de paianjen, alb
si sclipitor, pentru a-i face o rochie.Când rochia a fost gata, Roua s-a aşezat in fata oglinzii şi s-a
îmbrăcat. Era atât de frumoasă în seara aceea, că licuricii alergau de colo colo prin grădină, să
vesteasca toate cântătoarele, gângăniile, florile, frunzele, vântul că Roua este mai frumoasă ca
oricând şi să pofteasca toţi s-o vadă.
Într-una din zile, după ce Roua termină toată treaba, luă rochia cea frumoasă şi se îmbrăcă. Se
privi în oglindă. Era încântată. ,,Ce-ar fi să mă duc la prietenele mele, să le arat ce rochie frumoasă
am?” Şi se îndreptă spre uşă, dar… îşi aduse aminte de sfatul mamei. Atunci, se întoarse şi începu
să danseze prin cameră.
Învârtindu-se, atinse perdeaua care îi dezvălui minunile de afara. Privi pe fereastră. Soarele arzător
arunca raze de aur care învaluiau tot pământul. Păsărelele vesele ciripeau, zburdând de ici-colo,
cântând cântece de bucurie către soare. Florile gingaşe cu rochiţele frumoase, işi ridicau căpşorul,
pline de fericire, înspre el. Fluturaşii aurii în haina lor de sărbatoare treceau pe la fiecare floare
suavă, îi spuneau ceva si plecau la alta şi tot aşa mereu. ,,Ce bine trebuie să fie afară!” gândi Roua.
,,Cum aş vrea să fiu şi eu în soare, să mă bucur cu toate vieţuitoarele!”
Duse mâna la cap, îşi mângâie fruntea încălzită de tot ce văzuse şi plecă spre uşă.

(adaptare după Povestea fulgului de zăpadă, Trenca Banciu)

28
Să exersăm :
1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
Părinţii o iubeau pe Roua ca pe lumina ochilor. _______
Roua nu era tot atât de bună pe cât era de frumoasă. _______
Zâna cea bună o blestemase pe fată ca, în clipa în care o va atinge soarele,
părinţii ei să o piardă. _______
Roua luă rochia cea frumoasă , se îmbrăcă şi începu să danseze. _______
Îşi mângâie fruntea încălzită de tot ce văzuse şi plecă spre uşă. _______

2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul marcat în textul dat.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Transcrie ,din text, fragmentul , potrivit enunţului de mai jos:
Roua era bună şi frumoasă.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Povesteşte, în scris, următorul fragment:

Într-una din zile, după ce Roua termină toată treaba, luă rochia cea frumoasă şi se îmbrăcă.
Se privi în oglindă. Era încântată. ,,Ce-ar fi să mă duc la prietenele mele, să le arat ce rochie
frumoasă am?” Şi se îndreptă spre uşă, dar… îşi aduse aminte de sfatul mamei. Atunci, se întoarse
şi începu să danseze prin cameră.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

29
5. Formulează o întrebare a cărui răspuns să fie enunţul următor:
Era atât de frumoasă în seara aceea, că licuricii alergau de colo- colo prin grădină, să
vesteasca toate cântătoarele, gângăniile, florile, frunzele, vântul că Roua este mai frumoasă ca
oricând şi să pofteasca toţi s-o vadă.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

6. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul ochi să aibă înţelesuri/sensuri diferite.


Atenţie! Păstrează forma cuvântului ochi în ambele enunţuri!
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________

7. Selectează din fragmentul marcat în textul dat cinci fiinţe sau lucruri însoţite de însuşirile lor.
( ex: fată frumoasă) Scrie pe liniile de mai jos câte un enunţ cu fiecare pereche găsită.

_____________________________________________________________________________________
1.____________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________

8. Rescrie corect enunţurile următoare pe liniile de mai jos:


Întro zi mama sa ia adus un voal de mătase subţire şi ia spus: Din această mătase îţi voi face
o rociţă frumoasă.cînd rochiţa a fost gata roua sa âmbrăcat cu ia şi sa uitat în oglindă.a spus cu
emoţie oare e adevărat sau visez eu sunt fata cea frumoasă din oglindă
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

30
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Continuă textul dat cu încă 8- 10 rânduri . Găseşte un final acestei poveşti.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

31
FIŞA DE LUCRU NR.9

Citiţi cu atenţie poezia următoare:

Ninge!
Otilia Cazimir

Ssst!… Măicuţa gerului, Uite una: s-a desprins


Cu mânuţa îngheţată, Dintr-o margine de nor
Bate-n poarta cerului Şi coboară-ncetişor…
Şi întreabă supărată: - Oare-a nins?

- Unde-s stelele de sus? E un fulg şi-i cel dintâi


- Iaca, nu-s! Şi aduce-n vânt ninsoare,
Vântul rău le-a scuturat Drumuri albe peste văi,
Şi le-mprăştie prin sat. Râs curat în ochii tăi,
Sănioare, zurgălăi…

Să exersăm :
1. Completaţi:
Textul Ninge! este o _________________ scrisă de_______________Otilia Cazimir.
Poezia are patru____________ .Primele trei strofe au câte__________ versuri, iar strofa a
patra are cinci____________ .

2. Marchează cu X varianta/ variantele corecte:

,,Măicuţa gerului “ este: ,,Măicuţa gerului” este supărată


iarna pentru că:
vântul este frig
zăpada lipsesc stelele de pe cer
are mânuţa îngheţată

Vântul împrăştie,,stelele de sus” Steaua care s-a desprins dintr-o


prin sat margine de nor este:
pe la poarta cerului o picătură de ploaie
pe drumuri albe primul fulg de nea
o bucăţică de gheaţă

Ninsoarea aduce :
drumuri albe
sănioare cu zurgălăi
bucurie în sufletul copiilor

32
3. Poeta prezintă primele semne ale sosirii unuia dintre anotimpuri .Scrie numele lui în
pătrat, apoi selectează din poezie cuvinte care ne duc cu gândul la acest anotimp . Găseşte şi şi tu
astfel de cuvinte.Scrie-le în cerculeţe .

4. a) Citeşte cu atenţie prima strofă şi răspunde la întrebări , folosind cuvinte sau expresii din
poezie. Desenează acest tablou.

exemplu: Cine? - ,,măicuţa gerului,,


Ce face? - ………………………….
Cu ce ? - ………………………….
Unde? - …………………………..

Dă câte un titlu fiecărui tablou desenat.

b) Procedează la fel cu ultima strofă a poeziei.

Cine? -………………………………

Ce face? - ………………………………

Ce ? - ………………………………
-……………………………….
- ……………………………….

c) Scrie în spaţiul liber versul care exprimă bucuria copiilor la venirea iernii:

33
5. Găseşte cuvinte din poezie , cu înţeles apropiat celor date:

a ciocăni:_____________________ a zgâlţâi:____________________________
a răspândi:____________________ a se desface__________________________
a se lăsa_______________________ a căra_______________________________

Toate cuvintele de mai sus denumesc

6. Găseşte cuvinte din poezie , cu înţeles asemănător celor date:

tristă:____________________ lin:_______________________
nevinovat:________________ degerată:_________________
dalbe:____________________

Cuvintele de mai sus denumesc

7. Letiţia i-a adresat Ancuţei următorul bilet:

Ancuţa,

Neaua sa aşternut peste tot. Şi acum


ninge cu fulgi mari de nea. Tata nea adus
săniuţa. Te aştept la derdeluşul acoperit de
nea.
Letiţia

Corectează mesajul fetiţei şi foloseşte cuvinte cu sens apropiat cuvântului nea.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
8. Pune semnele de punctuaţie potrivite:
Norişorul_______________________________________________
cel neastâmpărat îl întrebă pe Fulguşor
Micuţule de ce ai apărut aşa devreme
_______________________________________________
A venit vântul cel rău şi m-a scuturat din poala mamei mele Ce dor mi-e de
_______________________________________________
frăţiorii mei
Dar nici nu termină bine de vorbit că apăru Fulg de aur Fulg de argint şi Fulg
_______________________________________________
pufos Toţi se jucau_______________________________________________
veseli prin aer
_______________________________________________
_____________ 34
9. Continuaţi textul de la exerciţiul 8 cu încă 8- 10 rânduri . Folosiţi şi următoarele expresii:
steluţe argintii, dansul fulgilor, mantie albă, văzduhul plumburiu.
Daţi un titlu potrivit textului vostru.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

35
FIŞA DE LUCRU NR. 10

Citiţi cu atenţie textul următor:

„Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe pământ, iarbă, buruieni şi flori, le-a
împodobit cu tot felul de culori frumoase. Când a făcut şi zăpada, i-a zis:
- Să-ţi cauţi tu singură culoarea care-ţi place, fiindcă tu umbli peste tot.
Atunci zăpada se duse la iarbă şi-i spuse:
- Dă-mi şi mie din culoarea ta verde şi aşa de frumoasă!
Iarba nu vru însă. Rugă apoi pe trandafir să-i dea culoarea lui roşie, strălucitoare. Dar nici
trandafirul nu voi. Ceru culoarea albăstruie de la viorea, culoarea galbenă de la floarea-soarelui.
Nici una nu ascultă rugămintea zăpezii. Suferinţă şi deznădejde era în sufletul ei.
Tristă şi amărâtă, zăpada ajunse în dreptul ghiocelului. Către el îşi plânse ea durerea,
grăind:
- Nimeni nu vrea să-mi dea culoarea sa.
Ghiocelul, milos, se înduioşă de soarta zăpezii şi-i zise:
- Dacă-ţi place culoarea mea albă, eu o împart cu bucurie cu tine.
Zăpada primi cu mulţumire darul ghiocelului. De atunci ea poartă veşmântul alb ca al
ghiocelului. Drept recunoştinţă îl lasă să scoată căpşorul afară, de cum începe să se arate
primăvara, ferindu-l de gerul iernii.”
(I. I. Mirea, vol. „Legende”)
Să exersăm :

1. Alege titlul potrivit din lista de mai jos:

a) Legenda zăpezii b) Cearta culorilor


c) Legenda ghiocelului d) Zăpada şi ghiocelul

2. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:

a) Zăpada a cerut b) Nici trandafirul nu i-a c) A cerut culoarea albăstruie


culoarea verde de la: dat culoarea lui:: de la:
copaci; galbenă, aurie; apa mării;
frunze; roşie, strălucitoare; albăstrea;
iarbă. albă, argintie. cerul senin.

d) Tristă şi amărâtă, e) Ghiocelul i-a dat zăpezii culoarea albă,


zăpada ajunse la: iar zăpada drept recunoştinţă :
ghiocel; îl lasă să scoată căpşărul afară, de cum începe să se arate
floarea-soarelui; primăvara;

36
Dumnezeu. a primit cu tristeţe darul ghiocelului.
3. Reciteşte cu atenţie fragmentul marcat din textul dat , povesteşte în scris acest
fragment, apoi formulează ideea principală sub forma unui singur enunţ.

Povestirea în scris a fragmentului marcat Ideea principală a fragmentului marcat

........................................................................... ..........................................................................
.. ..........................................................................
........................................................................... ..
.. ..........................................................................
........................................................................... ..
.. ..........................................................................
........................................................................... ..
.. ..........................................................................
........................................................................... ..
.. ..........................................................................
........................................................................... ..
..
...........................................................................
..
...........................................................................
..

4. Completează cu grupurile de vocale date substantivele din coloanele următoare

ea sau ia oa, ua sau uă e, ie sau ee


gh _ _ ţă zi _ _ feme _ _
v _ _ ţă pl _ _ ie a_r
greş _ _ lă stea _ _ al _ _
am _ _ ză le _ _ ică id _ _
c _ _ pă n _ _ pte ca _ _ t

5. Enumeraţi , din text:

37
trei substantive comune la
singular
trei substantive comune la plural

un substantiv propriu

două substantive care denumesc


stări sufleteşti

două substantive care denumesc


fenomene
Scrie substantivul de la care s-a format cuvântul împodobit.

.............................................................................................................
.....

6. Găseşte substantive cu acelaşi înţeles/sens:

.......................................
zăpadă .......................................
rugăminte
........................................
tristeţe
........................................
podoabă
durere ........................................
milă .........................................
strălucire ........................................
bucurie ..........................................
.......................

7. Găseşte substantive cu înţeles/sens opus:

deal = __________________________ durere = _________________


milă = __________________________ bogăţie= _________________
strălucire =_______________________ mulţumire = __________________
tristeţe = ____________________ recunoştinţă = __________________

8. Alcătuiţi câte o propoziţie în care:


cuvântul roşie să aibă valoare de substantiv:

38
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
cuvântul cer să aibă valoare de substantiv:
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Baraţi formele incorecte ale substantivelor de mai jos şi scrieţi- le corect:
Giocelul, , scritor, poet, ideie, alee, fică, licee, ştinţă, hotărîre,lecţiile, vrăbiile

10. Alege şi tu o plantă sau un animal preferat şi alcătuieşte un text de 10-15 rânduri.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

39
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

40
FIŞA DE LUCRU NR. 11

Citiţi cu atenţie textul următor:

,,Când se trezi din somn, fetiţa auzi un vaiet prelung. Goniţi din urmă de un bici şuierător, pe
acoperiş alergau parcă toţi elefanţii circului căutându-şi înnebuniţi scăparea, undeva, în podul casei.
Fetiţa se repezi la fereastră, dar nu văzu nimic afară. Iarna îşi lipise de geam faţa ei de gheaţă. «Aha,
e viscol, gândi ea. Îşi face Baba-Iarna de cap».
În aceeaşi clipă, vântul zgâlţâi pietrele de pe alei şi zvârli înciudat spre fetiţă o trâmbă de
zăpadă.
- Babă, zici? Ei bine, lasă c-o să-şi arate baba puterea ei. Când o să ieşi din casă, o să te
iau pe sus ca pe un fulg sau o să te îngrop într-unul din troienele mele.
- Atunci o să se facă poteci. Uite, oamenii au ieşit cu lopeţile.
Iarna făcu un salt peste casă şi porni în vârtejuri iuţi rumegând un alt plan. «Cu nămeţii
n-am putut-o opri în casă, dar am să vâr peste ea gerul. Găsesc eu o crăpătură, o bortă, ceva şi o să
îngheţ totul bocnă, n-am să mai plec de acolo».
Izbutise tocmai să strecoare un firicel de ger pe sub uşă când o văzu pe fetiţă urcând din pivniţă cu
braţul plin de lemne.
- Aha, şuieră iarna către ger, vrea să ne alunge cu căldura sobei. Nu-i nimic, tot o
pedepsim noi. A uitat muşcatele între geamuri. Dacă ne punem pe treabă într-un ceas le degerăm
pe toate. Până la ele nu răzbate căldura.
Vântul şi gerul ocoliră de câteva ori casa luându-şi parcă avânt, dar când să se năpustească
asupra ferestrei rămaseră încremeniţi. Fetiţa luase muşcatele din fereastră, le aşezase pe o etajeră,
departe de frig.
- Nu, Babă-Iarnă, n-ai să intri aici. Şi nici împrejurul casei n-am să te las multă vreme. Şi
nici pe trotuar căci o să presar cenuşă.
- Aşa? Atunci o să vin şi mâine, şi poimâine, mereu! Lupta noastră nu s-a sfârşit, urla
ameninţătoare iarna. O să vedem noi care pe care, mai zise şi luând gerul de mână şi câteva braţe
de fulgi se îndepărtă. Dar nu prea departe. Venea în fiecare zi, dădea târcoale casei, ba uneori chiar
încerca să se strecoare înăuntru. Fetiţa, însă, veghea... până într-o bună zi când, de la geam, zări în
curtea casei doar câteva petece de zăpadă. Pământul scotea aburi, iar streşinile picurau voioase.
- S-a dus Baba-Iarna, zâmbi fetiţa, apoi aduse muşcatele pe pervaz. O pală de vânt rece
se năpusti asupra lor, dar nu le ajunse. Se prăbuşi într- o băltoacă, trăgând după sine şi gerul. Şi
astfel, ultimul vânt al iernii rămase acolo sub ultima pojghiţă de gheaţă.
( Poveste de iarnă, Mircea Sântimbreanu)

Să exersăm :

1. Titlu poveştii de mai sus este ………………………………………………………………………


Găsiţi voi un alt titlu :………………………………………………………………………………..
2. Autorul textului este: ..........................................................................................................................
3. Personajele textului sunt:…………………………………………………………………………….

41
4. Adevărat(A ) sau fals(F) ?
Pe acoperiş alergau toţi elefanţii circului. ______
Iarna îşi lipise de geam faţa ei de gheaţă. ______
Fetiţei nu-i păsa de gerul iernii. _____
Iarna nu izbutise să strecoare niciun firicel de ger pe sub uşă. ______
Fetiţa luase muşcatele din fereastră. ______
Iarna venea în fiecare zi şi dădea târcoale casei. ______
Vântul rece se prăbuşi într- o băltoacă, trăgând după sine şi gerul. ______

5. Completează spaţiile de mai jos cu întrebări care să aibă drept răspuns enunţul următor:

Într-o noapte, Baba Iarna îşi lipise de geam faţa ei de gheaţă.

Cine..................................................................................................................

Ce.......................................................................................................................
.

Când...................................................................................................................

Unde ................................................................................................................

Care..................................................................................................................

6. Scrie ideea principală potrivită fragmentului marcat din text:

..................................................................................................................

7. Descoperă substantivele strecurate în fragmentul marcat şi subliniază cu roşu


substantivele comune, iar cu albastru pe cele proprii.

Vrăjeşte substantivele scrise îngroşat în text, astfel încât să primească numărul


singular.

Caută cu grijă în text substantive care să îndeplinească condiţiile de mai jos:

Substantive comun, nr. singular,denumeşte o fiinţă:__________________


Substantiv comun, nr. plural, denumeşte lucruri: __________________
Substantive comun , nr. singular denumeşte un fenomen:______________

8. Subliniază cuvintele scrise greşit. Pune semnele de punctuaţie potrivite . Dă un titlu textului.

42
…………………

Întro dimineaţă iarna a coborât peste întinderi Din palatele viorii ale cerului fluturaşii albi
sau trezit şi au plecat cu ea Iarna ia trimis în văzduh să se joace de-a prinselea Vântul ia prins în
braţele lui ia speriat şi ia trimis repede spre pământ
I-a mai terminaţi joaca Semănăturile vă aşteaptă copiii sunt nerăbdători şi voi vă jucaţi
Fulgi sau luat l-a ceartă cu el
Tu te joci toată ziua prin crengi şi pe noi nu ne laşi în pace iau spus ei

9. Continuă textul de la exerciţiul 8 cu încă 8-10 rânduri, găsind un final potrivit textului.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

43
FIŞA DE LUCRU NR. 12

Citiţi cu atenţie textul următor:

Căsuţa în care locuiau picăturile de apă cu mama lor, de la o vreme, li se părea că este
neîncăpătoare. Picătura mamă încerca să-i liniştească pe toţi, spunându-le că în curând vor găsi o
casă mai bună.
Bob de Cristal, cea mai frumoasă dintre picături, dar şi cea mai neascultătoare dintre ele,
se plângea mereu:
– Aici, în căsuţa asta, mi se murdăreşte rochiţa mea de cristal! Nici nu am loc să dansez!
Vreau să plec de aici!
Şi aşa a început Bob de Cristal să-şi caute loc, să iasă din înghesuială. Zări o rază de lumină
ce se strecurase printr-o crăpătură a unui zid. Cu blândeţe, raza îi atinse rochia strălucitoare şi o
ridică uşor în aer. Bob de Cristal închise ochii încet şi se trezi dintr-o dată într-o mare de lumină.
Era afară, în iarbă verde, într-o poiană plină de flori înmiresmate. Începu să se minuneze
de tot ceea ce vedea în jurul ei. Nu pricepea unde a ajuns.
– Oare ce-o fi întinderea albastră în care mă oglindesc?
– Este cerul, îi răspunse o pasăre ce trecea în zbor.
– Dar globul strălucitor care mă încălzeşte?
– Este soarele, spuse mai departe pasărea, ciripind vesel.
– Dar tu cine eşti şi cum te cheamă, de le ştii pe toate?
– Eu sunt Lia Ciocârlia şi aduc în fiecare dimineaţă cântări măiestre din slava soarelui.
Ciocârlia zbură spre zările albastre, lăsând picătura de apă în iarba proaspătă a dimineţii.
Bob de Cristal se rostogoli pe o piatră, alunecând la vale. Pe cer, un nor cenuşiu acoperi
dintr-o dată soarele. O suflare de vânt o luă uşor pe Bob de Cristal în înaltul cerului, ducând-o mai
departe.

(adaptare după Bob de Cristal, de Silvia Dima)


Să exersăm :

1. Colorează cu roşu caseta corespunzătoare răspunsul corect:


a) Picăturile de apă împreună cu b) Bob de Cristal era picătura de apă:
mama lor locuiau:
într-o căsuţă cea mai ascultătoare
pe un nor cea mai frumoasă
într-o floare cea mai cuminte

c) Pe Bob de Cristal a ajutat-o să plece d) Picătura de apă a stat de vorbă cu:


din căsuţă:
un norişor fugar o ciocârlie
o rază de lumină o vrăbiuţă
vântul un nor cenuşiu

e)O suflare de vânt a trimis-o pe Bob de Cristal:


mai departe
înapoi, spre casă
într-o casă mai mare

44
2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul marcat în textul
Bob de Cristal.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. În fiecare serie de cuvinte s-a strecurat un intrus.Găseşte-l cât mai repede şi încercuieşte-l
cu culoarea preferată, apoi alcătuieşte un enunţ format din patru cuvinte cu cuvântul găsit.

 trist, supărat, vesel, necăjit


________________________________________________________________________
 bătrân, proaspăt, vechi, alterat,
________________________________________________________________________
 deschide, descuie, dezleagă, închide
________________________________________________________________________
 apropiere, vecinătate, depărtare, alăturare
________________________________________________________________________
 avut, bogat, sărman, înstărit
________________________________________________________________________

4. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles/ sens opus:

Bob de Cristal, cea mai frumoasă dintre picături, dar cea mai neascultătoare dintre ele,
plângea şi spunea:
– Aici, în căsuţa asta, mi se murdăreşte rochiţa mea de cristal! Vreau să plec de aici!

........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................

45
5. Descoperă cele patru animale ale căror denumiri pot avea şi alte înţelesuri, apoi
alcăruieşte câte un enunţ cu sensurile diferite ale acestora.

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Selectează din fragmentul marcat în textul Bob de Cristal cinci substantive însoţite de
adjective. Scrie pe liniile de mai jos câte un enunţ cu fiecare pereche găsită (substantiv
însoţit de adjectiv).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

46
7. Alege forma corectă. Pune semnele de punctuaţie potrivite . Dă un titlu textului.

…………………

Pica şi Poca sunt două picături zglobii prietene cu Bob de Cristal


Odată ele au plecat mai devreme de pe trambulina norilor de ne-a/ nea şi au hotărât ca cea
care va ajunge prima pe pământ să o aştepte pe cealaltă. Pica sa/ s-a rostogolit o dată şi sa /s-a
trezit în cupa de nea/ ne-a a unei flori
A scos-o din amorţeală un fluturaş care încerca să se adape cu roua florilor.
Unde mă aflu Ce se va întâmpla cu mine Cine nea/ ne-a despărţit
Nai/N- ai grijă Cel care v-a trimis pe pământ ştie de ce v-a dat asemenea sarcini
Tu cine eşti Eşti neam/ ne-am cu picăturile De ce ai aripile ca un nai/ n-ai acoperite de
nea/ ne-a la/ l-a întrebat ea pe fluturaş
Eu sunt de neam /ne-am fluturesc , ajut la /l-a înmulţirea florilor şi înveselesc natura.
Dar, când căldura soarelui deveni mai puternică picătura dispăru

8. Scrie, în 4-5 rânduri, un bilet de rămas-bun adresat de picătura Pica lui Bob de
Cristal. Nu uita să te adresezi la început lui Bob de Cristal şi să te semnezi cu numele de
Pica.

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

47
FIŞA DE LUCRU NR. 13

Citiţi cu atenţie textul următor:

Într-o zi, un tânăr pădurar tăia un copac înalt, cu crengi răsucite care crescuse pe malul
unui lac adânc.Din neatenţie, scăpă toporul în apa cristalină a unui lac. Neştiind ce să facă, începu
să plângă de supărare.
Zâna pădurii, care locuia în castelul ei de pe fundul lacului azuriu, îl auzi. I se făcu milă de
el. De aceea ieşi la suprafaţa apei. Era frumoasă, cu părul lung, auriu şi faţa albă ca spuma
laptelui. În mână purta un topor de aur.
- Acesta este toporul tău, pădurarule? întrebă ea.
- Nu, răspunse tânărul uimit.
Zâna coborî din nou şi scoase la iveală un topor de argint.
- E acesta cumva?
- Nu, răspunse pădurarul.
A treia oară zâna ţinea în mână chiar toporul cu pricina.
- Acesta e al tău?
- Da, mulţumesc foarte mult, răspunse fericit eroul nostru.
Zâna îi înmână cele trei topoare, spunându-i că toate sunt acum ale lui.
Un alt pădurar auzi povestea. Îi veni în cap s-o păcălească pe zână. Merse lângă lac, aruncă
un topor plin de rugină în apă şi începu să se vaite. Zâna apăru cu un topor de aur în mână.
- Cunoşti această unealtă? întrebă ea.
- Da, e toporul meu, răspunse pădurarul cel lacom.
Atunci zâna se înfurie. Dispăru sub apă şi nu mai apăru deloc. Iar pădurarul rămase ţintuit
pe mal două săptămâni încheiate.
Trebuie să spunem adevărul.
( Cei doi pădurari şi zâna, Bucur Milescu)
Să exersăm :

1. Identificaţi personajele textului dat şi scrieţi-le în spaţiile de mai jos:

2. Formulaţi ideea principală a fragmentului marcat :

3. Spuneţi-vă părerea! De ce credeţi că i-a dat zâna pădurii tânărului pădurar toate cele trei
topoare?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

48
4. Subliniază cu culoarea preferată toate adjectivele întâlnite în text şi notează numărul lor în
căsuţă.

Am găsit adjective.
5. Vrăjeşte substantivele în aşa fel încât să se transforme în adjective la numărul plural:

aur cinste

minciună
argint

inimă
rugină

6. Desparte în silabe adjectivele din fragmentul marcat.

7. Continuă completarea rebusului , înlocuind fiecare adjectiv din lista de mai jos cu câte un
adjectiv cu înţeles/sens asemănător.
1. curajos ___________ 6. Necăjit ___________
2. bucuros ___________ 7. Limpede ___________
3. fricos ___________ 8. Real ___________
4. sărac ___________ 9. Viclean ___________
5. glumeţ ___________ 10. Victorios ___________
2
1 V I T E A Z

6
9

8
7

10

49
6. Completează dialogul dintre elefănţel şi şoricel cu opusul adjectivelor
subliniate:

Elefănţelul şi şoricelul

Eu vreau o casă mare. Eu mă mulţumesc cu una..................

Toţi spun că sunt un animal greu Mie îmi spun că sunt ......................

Sunt bucuros când îl văd pe motan . Vai! Sunt..............................când îl văd.

De cele mai multe ori sunt curajos. Eu sunt.............................fără pereche.

Fraţii mei sunt mai bătrâni decît mine. Iar fraţii mei sunt mult mai ...................

Găseşte trei adjective care arată însuşirile sufleteşti ce te caracterizează:

7. Explicaţi rolul virgulei în enunţul următor:

Era frumoasă, cu părul lung, auriu şi faţa albă ca spuma laptelui.

8. Scrieţi corect ortogramele din textul de mai jos:

Un pădurar trecea printro pădure. La mijlocul ei trebuia să treacă printru râu.


Printro întâmplare şi-a scăpat toporul în apă. Întro clipă a apărut zâna păduri şi la ajutat să
şi-l găsească.

50
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9. Scrie o compunere cu titlul În pădure . Introdu în compunerea ta şi personaje din
textul Cei doi pădurari şi zîna , orientându-te după următoarele întrebări:

Ce fel de zi era?
Unde s-au hotărât să facă o plimbare trei copii?
Ce au făcut ei la marginea pădurii?
Ce s-a auzit dintr-o dată?
Ce au făcut copiii?
Cine a rămas în urmă? Ce i s-a întâmplat?
Ce taină a aflat Andrei?
Cum s-a încheiat plimbarea?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

51
FIŞA DE LUCRU NR. 14

Citiţi cu atenţie textul următor:

Doi copii, un frate şi o soră, au pornit într-o zi spre şcoală. Drumul lor trecea pe
lângă un crâng cu umbră deasă. Pe drum era cald şi praf, iar în crîng- răcoare şi veselie.
- Ştii ce? spuse băiatul surorii sale. Mai avem destul timp să ajungem la şcoală.
Acolo e cald acum, plictiseală, pe când în crâng trebuie să fie tare plăcut. Ia ascultă cum cântă
păsărelele! Şi ce multe veveriţe sar din creangă în creangă! N-ar fi mai bine să mergem acolo,
surioară?
Fetiţei îi plăcu îndemnul fratelui ei. Aruncară amândoi abecedarele în iarbă, se luară
de mână şi se afundară în desiş, printre tufele verzi, pe sub mestecenii pletoşi. Într-adevăr, în crâng
era larmă şi veselie. Păsărelele zburau din loc în loc, ciripind necontenit; veveriţele săreau de pe o
creangă pe alta, iar gâzele mişunau prin iarbă.
Primul lucru pe care l-au zărit copiii a fost un gândăcel auriu şi rotofei.
- Joacă-te cu noi, i-au spus ei gândăcelului.
- M-aş juca cu plăcere, răspunse gândăcelul, dar n-am timp: eu trebuie să-mi adun mâncare
pentru prânz.
- Joacă-te cu noi, i-au spus copiii unei albine galbene şi pufoase.
- N-am timp să mă joc cu voi, răspunse albina, trebuie să adun miere.
- Dar tu n-ai vrea să te joci cu noi? o întrebară copiii pe furnică.
Furnica harnică şi micuţă însă n-avea timp nici să-i asculte; trăgea un pai de trei ori mai
mare decât ea şi se grăbea să-şi construiască locuinţa-i măiastră.
Copiii au încercat atunci să intre în vorbă cu veveriţa, îndemnând-o şi pe ea să se joace cu
dânşii, dar veveriţa a dat din codiţa ei stufoasă şi le-a răspuns că trebuie să strângă alune pentru
iarnă.
Nici florile albe de fragă n-aveau vreme de pierdut cu copiii. Se bucurau că timpul e frumos
şi se grăbeau să adune razele în fructele gustoase şi zemoase.
Copiilor li se făcu urât, fiindcă în jurul lor toţi aveau treabă şi nimeni nu vroia să se joace
cu ei. Au alergat atunci la pârâu. Clipocind printre pietre, pârâul şerpuia prin crâng.
- Tot n-ai tu nici o treabă, îi ziseră copiii, hai, joacă-te cu noi!
( Copiii din crâng, K. Uşinski)
Să exersăm :

1. Precizaţi care sunt personajele textului.

2. Formulaţi trei întrebări referitoare la textul Copiii din crâng.

........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

52
3. Completaţi enunţurile următoare cu explicaţia potrivită :

Gândăcelul nu putea să se joace cu copiii fiindcă _________________________________


Albina nu putea să se joace pentru că __________________________________________
Furnica nu vroia să se joace deoarece__________________________________________
Veveriţa nu putea să se joace fiindcă___________________________________________
Florile albe de fragă n-aveau vreme de pierdut pentru că___________________________

4. Povesteşte în scris fragmentul marcat , apoi formulează ideea principală potrivită.


Povestirea fragmentului marcat Ideea principală
……………………………………………… ……………………………………………
.. …
……………………………………………… ……………………………………………
.. ….
……………………………………………… ……………………………………………
.. …
……………………………………………… ……………………………………………
.. ….
……………………………………………… ……………………………………………..
..
………………………………………………
..
………………………………………………
..
………………………………………………
.
………………………………………………
..
5. Spune-ţi părere !
Ce greşeli au făcut cei doi copii ?Ce ai fi făcut tu dacă ai fi fost în locul copiilor ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

53
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Recitiţi cu atenţie fragmentul marcat . Scrieţi în pătrate fiinţele pe care copiii le-au rugat
să se joace cu ei, iar în cerculeţe adjectivele potrivite pentru fiecare.

7. Subliniază co roşu , în fragmentul marcat toate pronumele personale, apoi scrie în


dreptunghi numărul lor.

Am găsit pronume personale.


Completează steluţele cu pronumele potrivite din fragmentul marcat, apoi alcătuieşte
enunţuri cu ajutorul lor. :

persoana a II a persoana a III a persoana I persoana I persoana a III a


nr. singular nr. plural nr. plural nr. singular nr. singular

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Descoperă şi subliniază literele ce alcătuiesc pronumele personale din:
capelă, Voicu, fidea, student, înnoit, căţei, lalele.
8. Îndeplineşte misiunea secretă ce se ascunde în spatele cuvîntului noi. Formează propoziţii
în care acest cuvânt să fie partea de vorbire indicată :
adjectiv : ________________________________________________________________
pronume personal :____________________________________________________

54
9. O ciocănitoare a urmărit pe cei doi copii din crâng şi le-a scris următoarea scrisoare :

Dragii mei prieteni,

Ieu şi amicii mei vă sfătuim să vă întoarceţi la şcoală. Noi


suntem tare ocupaţi.Ieri nea vizitat Zîna pădurii. Ia nea spus că în curând
va veni Baba Iarna cu gerul solii iei. Neam speriat şi neam apucat de
treabă. Mergeţi şi voi l-a şcoală. Când vom termina treaba ne vom juca cu
toţii.
Nu uitaţi: odihna şi joaca nu sunt plăcute decât pentru acela
care a dus până la capăt tot ce a avut de făcut!

Ciocănitoarea Cioc-Cioc

Corectaţi toate cuvintele scrise greşit şi rescrieţi biletul pe spaţiile de mai jos :

.........................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.
10. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, care să constituie continuarea
textului Copiii din crâng , aşa cum îţi imaginezi tu.

55
FIŞA DE LUCRU NR. 15

Citiţi cu atenţie textul următor:


Un biet tată îmbătrânise aşa de tare, că aproape nu mai auzea, vederile îi slăbiseră aproape
de tot, iar când mânca, din cauza tremuratului, mai toată ciorba îi cădea din lingură până s-o ducă
la gură. De aceea fiul şi nora s-au hotărât să nu mai servească masa împreună cu el. Îi făcură un
locuşor lângă vatră, unde moşul putea să mănânce fără să-i scârbească.
Şi din ziua aceea îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut, dar nici măcar atât cât să se
sature. Căuta bătrânul cu privirile-i slabe mijite printre gene la masa cea plină cu de toate la care se
ospătau tinerii cu băieţelul lor şi plângea în sufletul său de amărăciune.
Într-o zi, când primi porţia de mâncare cu mâinile tremurânde, scăpă strachina jos şi aceasta
se făcu numai cioburi.
Nora sări la el cu vorbe răstite, ajutată de soţul ei, fiul moşneagului. Dar bătrânul se închise
în el şi nu scoase o vorbă. Doar două lacrimi lungi se prelinseră din ochii lui slăbiţi de vedere. Din
când în când, fară să vrea, scotea câte un oftat adânc.
Şi-i cumpărară din târg o strachină de lemn, din care trebuia să mănânce de-acum înainte.
Într-o seară, bărbatul şi femeia observară că băieţelul lor,Tudorel, o şchioapă de copil de
vreo patru anişori, îşi făcea de lucru cu câteva scândurele.
- Dar ce faci tu acolo,Tudorele ? îl întrebă tatăl său.
- Fac o covăţică, din care să mâncaţi voi, tată şi mamă, când veţi fi slăbiţi de puteri şi
neputincioşi ca bunicul.
Atunci amândoi părinţii se uitară fierţi unul la altul şi pricepură crunta nedreptate ce o
făcuseră bătrânului lor tată şi socru. Şi îi podidi o ruşine fără seamăn.
Apoi, fără o vorbă, îl luară amândoi pe moş şi-1 aduseră la masă.
- De acum încolo vei mânca numai la masă, cu noi, îi zise femeia cu blândeţe, mângâindu-
i pletele albe. Apoi, luându-şi copilul în braţe, îi mulţumi pentru lecţia dată.
De atunci s-a mai întâmplat ca bătrânul să mai scape din lingură câte un pic de ciorbă, dar
nimeni nu 1-a mai luat vreodată la rost, câte zile a mai trăit.
( Bunicul şi nepotul, Fraţii Grimm)

Să exersăm :

1. Scrieţi pe petalele florii personajele textului, iar în dreptunghiul din mijloc sentimentul pe
care ţi-l trezeşte ţie povestirea.

56
2. Citeşte cu atenţie textul dat , apoi completează rebusul de mai jos cu cuvintele ce lipsesc
din ideile principale date. Dacă vei completa corect rebusul de la A la B vei obţine un substantiv
care denumeşte o persoană din familie foarte îndrăgită.

1. Fiul şi nora unui .......................................au hotărât să nu mai servească masa


împreună cu el.
2. Bietul bătrân îi privea cu multă..........................................................................
3. Într-o zi , bătrânul a spart o strachină, având mâinile..........................................
4. Nora l-a certat şi i-a cumpărat o ........................... de lemn.
5. Într-o zi nepotul a făcut o .............................. pentru părinţii lui când vor fi bătrâni.
6. Atunci fiul şi nora şi-au dat seama de ...............................nedreptate pe care i-o
făcuseră bătrânului
7. Băieţelul lor le dăduse o ...........................................

A
1
2
3
4
5
6

7
B
3. Spuneţi-vă părerea!
A fost dreaptă hotărârea luată la început de fiul şi nora bătrânului? De ce?
Cum aţi fi procedat voi , dacă eraţi în locul nepoţelului?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Sorin i-a scris bunicii o scrisoare în care , din păcate, s-au strecurat câteva greşeli.
Descoperă-le tu şi corectează-le.

Bunico,
Ce mult mi-a plăcut la tine!
Tu ai fost întotdeauna o bunică bună şi înţeleaptă. Tu mi-ai povestit cele mai
frumoase poveşti pe care promit să le spun şi eu nepoţilor mei.
Al tău nepot, Sorin

57
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Selectează din textşi completează:

o două substantive comune, nr. singular:_________________________________________


o două adjective:____________________________________________________________
o un substantiv propriu:_______________________________________________________
o două pronume personale ________( persoana ......................număr.................)
________( persoana......................număr..................)
6. Se dă enunţul:

Într-o zi bătrânul scăpă strachina din mână.

Cerinţe:
Scrie în dreptunghi ce parte de vorbire este cuvântul subliniat.
Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul bătrân să fie o altă parte de vorbire , decât cea din
propoziţia dată.

Înlocuieşte cuvântul subliniat :


a) cu alt cuvânt cu înţeles opus.

b) cu alt cuvânt cu înţeles asemănător.

7. Completează cu forma potrivită:


Este ziua Corinei. Bunicii _____ cumpărat o bicicletă. Mama _____sfătuit pe Andrei,
fratele ei, să ______ nişte cărţi . Părinţii _______ dat bani pentru o excursie. Colegii _______ dăruit
un urs de pluş. Andrei ______ ursul şi-l duce în camera_______.
Corina este foarte fericită!

58
8. Completează cele două cărţi de vizită ale semnelor de punctuaţie.
Prima carte de vizită este a semnului de punctuaţie care lipseşte din enunţul :
- Bunicule , bine ai venit la noi
A doua carte de vizită este a semnului de punctuaţie care lipseşte din enunţul:
Nepoţelul spune
- Bunico, prăjitura e tare bună!

Acesta sunt Acesta sunt


Cartea de vizită a Cartea de vizită a
.................................. ..................................

Mă numesc............................................ Mă numesc............................................
şi apar la..............................propoziţiilor şi apar ..................................................
care exprimă.......................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................
..............................................................
9. Alcătuiţi o compunere de 10 – 15 rânduri cu titlul Bunica şi nepoţica.
Respectaţi următorul plan de idei:
Este o zi plăcută de primăvară.
Andreea îşi vizitează bunica.
Bunica îi pregăteşte bunătăţi, apoi merg în grădină.
La umbra unui nuc bătrân, bunica îi spun o poveste.
Fetţa adoarme cu capul în poalele bunicii

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

59
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dacă ai terminat, desenează-i pe bunicii tăi.

60
FIŞA DE LUCRU NR. 16

Citiţi cu atenţie textul următor:

Încă de astă toamnă, Mădălinei i s-a părut că cireşul de lângă fântână ar vrea să stea de vorbă
cu ea. Era îmbrăcat în strai de aur roşu, şi , din când în când, se uita spre pădure cu părere de
rău.Poate vroia s-o întrebe ceva , dar ea nu cunoştea bine graiul copacilor.Cireşul era mare , înalt şi
serios.
Într-o noapte, copacul şi-a lepădat toate frunzele aurii şi ruginii şi a adormit. De bună seamă,
cireşul a visat toată iarna ploi calde şi privighetori.
Acum câteva zile cireşul s-a trezit din somn şi s-a împodobit cu flori albe.
- Ai venit? l-a întrebat Mădălina. Mi se pare că ai fost plecat undeva...Şi ce flori ai
adus! Am să rup şi eu o ramură, s-o duc în camera mea.
Cireşul îşi feri creanga înflorită şi deschise în tulpina lui o uşă.
- Poftim, intră, draga mea! şopti el.
Mădălina se uită în toate părţile şi, încredinţându-se că n-o vede nimeni, intră în tulpina
cireşului. De-acolo coborî cinci trepte lustruite până dădu de o altă uşă. O atinse cu un deget şi pe
dată se pomeni într-un palat strălucitor, unde toate lucrurile erau făcute din cireşe. Trei zâne mici,
cu băsmăluţe roşii, cu mărgele şi cercei din cireşe îi ieşiră în întâmpinare.
- Bine ai venit la noi, Mădălina, îi spuseră ele într-un glas. Îţi place palatul nostru?
- Da! răspunse fetiţa. Nu mi-am închipuit niciodată că pot fi lucruri atât de frumoase pe
lume.
Cele trei zâne mici o purtară pe Mădălina prin mai multe încăperi şi-i arătară fel de fel de
ciudăţenii: izvoare colorate, pietre scumpe şi cărăbuşi de aur. Din când în când Mădălina spunea:
- Vai, e atât de frumos! Atât. Alte cuvinte nu găsea.
Apoi zînele se apucară de înşirat la mărgele. Din când în când câte uneia i se rupea şiragul.
Atunci toate erau foarte supărate.
- Ce ne facem, surorilor? strigă cea mai mică dintre zâne. Iar mi s-a risipit şiragul. Iar a rupt
careva...
Şi zâna se opri din vorbă.
- Ce a rupt? întrebă Mădălina.
(adaptare după Cireşul, de Călin Gruia)
Să exersăm :

1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:


a) Astă toamnă, cireşul era îmbrăcat b) Iarna, cireşul a visat:
în strai:
de aur roşu. zăpadă şi ger
ruginiu ploi calde şi privighetori
arămiu raze aurii şi vânt călduţ

c)Primăvara , cireşul s-a împodobit: d) În palatul din cireş fetiţa s-a întâlnit:
cu flori roz cu zâna pădurii
cu flori albe cu zâna mării
cu frunze verzi cu trei zâne mici, cu băsmăluţe roşii
e)Cele trei zâne :
înşirau bănuţi

61
înşirau mărgele
împleteau ciorapi
2. Reciteşte cu atenţie fragmentul marcat şi alege dintre ideile de mai jos pe cea care ţi se
pare potrivită. Coloreaz-o cu culoarea cireşelor coapte.

Mădălina Fetiţa Fetiţei


intrat s-a întâlnit îi plăcea
în palatul cu zânele mult palatul
din cireş. palatul din cireş. din cireş.

3. Povesteşte , în scris, fragmentul marcat.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Ce a greşit Mădălina? Tu ce ai fi făcut în locul ei?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Selectează din fragmentul marcat şi scrie în casete:

un substantiv 2 substantive comune 2 substantive comune 3 adjective


propriu nr. singular nr. plural

2 numerale 2 pronume personale

6. Transcrie textul de mai jos , punând substantivele subliniate la numărul plural:

Se apropia toamna. Pe cerul purpuriu trecea un nor fumuriu. Din cireşul înalt a căzut o

62
frunză ruginie în apa străvezie a lacului. Un cărăbuş auriu zbura pe deasupra. L-a văzut o
vrăbiuţă cenuşie. A fost prăpăd!

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul nouă să fie:
adjectiv:_________________________________________________________________
pronume personal:_________________________________________________________
numeral:_________________________________________________________________
8. Mădălina s-a jucat cu semnele de punctuaţie şi le-a dat câte o poreclă.

Găseşte porecla potrivită pentru fiecare :

CURIOSUL PRIETENOASELE VORBĂREAŢA MÂNDRA FERICITUL ŞTRENGARUL

- : ? ! ) .
.
9. Fetiţa din imagine este Mădălina. Ea se joacă cu prietenii ei.
Realizează pe spaţiile de mai jos un dialog între ei , în
care să ai şi cuvintele:
l- a, sau, ia, ne-am, i-au

:
- ! ?
- .
- ?

63
- , , .
10. Continuă povestea Cireşul ,cu încă 10- 15 rânduri .
Foloseşte în text şi următoarele cuvinte: păsări, fluturi, flori, iarbă, cântece, minunată,
iertare.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dacă ai terminat, desenează palatul din cireş.

64
FIŞA DE LUCRU NR. 17

Citiţi cu atenţie textul următor:

Pentru tine, primăvară


de Otilia Cazimir

Şiruri negre de cocoare,


Ploi călduţe şi uşoare,
Fir de ghiocel plăpând,
Cântec îngânat în gând,
Sărbătoare…

Zumzet viu prin zarzări. Oare


Cântă florile la soare?
Că pe crengi de floare pline
Nu ştii: flori sunt, ori albine?
Pentru cine?…

Pentru tine, primăvară,


Care-aduci belşug în ţară,
Care vii,
Peste câmpii,
Cu bănuţi de păpădii
Să exersăm : Şi cu cântec de copii!

1. Coloraţi cu verde numai enunţurile adevărate:

Textul Pentru tine , primăvară este o poezie pentru că:

1. este o scriere în versuri


2. povesteşte o întâmplare fantastică
3. are un titlu şi un autor
4. înfăţişează natura în anotimpul primăvara, potrivit stării sufleteşti a autorului
5. cuprinde cuvinte cu sens diferit faţă de cel obişnuit care ne impresionează
6. trezeşte sentimente de admiraţie faţă de natură

2. Scrieţi semnele sosirii primăverii , din fiecare strofă, după modelul următor:

PRIMĂVARA

,,şiruri negre de cocoare”

65
3. Colorează variantele corecte:

Ce culori predomină în peisaj? verde argintiu albastru

Cum este tonul poeziei? hazliu vesel glumeţ

Scrie lista vietăţilor care populează,, lumea prezentată în poezie:

Plante păsări insecte

4. Bifează dintre mesajele de mai jos pe acela care ţi se pare potrivit poeziei:

Primăvara înseamnă trezirea la viaţă a naturii.


Primăvara reprezintă copilăria naturii.
Primăvara e zâna cea bună a firii.

5. Completează spaţiile , folosindu-vă imaginaţia:


Dacă Iarna este o babă rea şi ranchiunoasă, Primăvara ne-o putem imagina ca pe________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Formulează un mesaj propriu în legătură cu ocrotirea naturii:

7. a)Subliniază , în poezie, cu verde toate verbele.Scrie numărul lor în dreptunghi.

Am găsit verbe.

b)Scrie în dreptunghiuri verbele colorate , trecându-le la numărul şi persoana cerute:

primul verb din poezie la persoana I, număr singular

al doilea verb - la persoana a IIIa , număr plural

al treilea verb - la persoana a II a, număr singular

66
al patrulea verb - la persoana a III a număr plural

al cincilea verb - la persoana a IIa , număr plural

8. Scrie un bilet bunicului tău în care cuvântul vii să fie adjectiv , substantiv şi verb.

................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................
9. Imaginează-ţi că eşti o rândunică! Scrie o compunere de 10- 15 rânduri în care rândunica să
povestească ea ce vede, ce simte, ce întâmplări trăieşte în ziua când se întoarce acasă din ţările
calde. Începe aşa:
Obosită , dar bucuroasă , am ajuns acasă. Cât de mult a crescut cireşul! M-a recunoscut
Grivei şi m-a întâmpinat cu un căscat.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

67
FIŞA DE LUCRU NR. 18

Citiţi cu atenţie textul următor:

Două pietricele, cam de mărimea unei castane, zăceau în prundişul unui vesel pârâu de munte.
Erau diferite de toate celelalte, pentru că erau albastre. Când bunul soare le dezmierda cu razele
sale, ele străluceau de parcă ar fi fost două bucăţi de cer căzute pe pământ.Se lăudau de dimineaţa
până seara cu frumuseţea şi strălucirea lor, fiind arogante şi insuportabile.
Într-o dimineaţă, pe când razele soarelui se jucau pe luciul apei cristaline, un om s-a aplecat, şi-
a întins mâna şi a cules cele două pietricele albastre.
Cele două pietricele erau nespus de fericite:
- Ura! au strigat. Am plecat! Ce timpuri bune ne aşteaptă!
Au fost puse într-o cutiuţă iar, mai târziu, o mână le-a luat şi le-a aşezat cu necuviinţă pe un zid, în
mijlocul altor pietre, pe o suprafaţă de ciment foarte lipicioasă.
Cele două pietricele albastre ameninţau, plângeau, implorau. Dezamăgirea şi amărăciunea
le-a întunecat cu reflexe viorii.
Timpul trecea încet, iar cele două pietricele nutreau un singur gând: să fugă. Dar cimentul era
tare şi imposibil de convins să le elibereze.
Au zărit însă un firicel de apă ce se prelingea pe acolo şi l-au rugat:
- Strecoară-te sub noi, te rugăm, şi desprinde-ne de pe acest zid nenorocit!
Apa nu s-a lăsat mult rugată. A trecut la lucru şi, uşor-uşor, a reuşit să se strecoare şi să fărâme
câte puţin cimentul. După câteva luni de perseverenţă cele două pietricele au putut să se mişte.
Într-o noapte umedă şi rece cele două pietricele au căzut pe pământ, eliberate în sfârşit din
acea închisoare insuportabilă.
- Suntem libere! au strigat ele în culmea fericirii.
De jos, privind spre acel zid, nu mică le-a fost mirarea: lumina lunii ce străbătea printr-o
fereastră lumina un mozaic superb. Mii de pietricele viu colorate şi aurite formau chipul Sfintei
Fecioare Maria. Era cea mai frumoasă imagine pe care cele două pietre o văzuseră vreodată. Dar
ceva îi lipsea… Faţa, chipul blând şi dulce al Mariei, avea ceva neobişnuit. Părea oarbă, căci ... îi
lipseau ochii.
- Oh, nu! au exclamat amândouă, dânduşi seama de grozăvie. Ele fuseseră tocmai
ochii Mariei. Îşi imaginau acum cât de bine se potriveau acolo, cât de frumos trebuie să fi
strălucit şi cât de mult trebuie să fi fost admirate de oameni. Regretau acum fapta lor nesăbuită
dându-şi seama ce nechibzuite au fost.
Dis de dimineaţă a ajuns acolo omul care făcea curăţenie în biserică şi, din neatenţie, a călcat
pe cele două pietricele aflate la pământ. Supărat, fiind încă întuneric, nu le-a deosebit bine şi le-a
strâns cu mătura pentru a le arunca la gunoi împreună cu praful şi alte pietre neînsemnate.
( Cele două pietricele- poveste cu tâlc)
Să exersăm :

1. Adevărat ( A) sau fals(F) ?


Cele două pietricele semănau cu două bucăţi de cer căzute pe pământ. _____
Într-o zi o fetiţă a cules cele două pietricele albastre din prundişul unui pârâu. _____
Pietricele au fost puse într-o cutiuţă , apoi într-un mozaic superb. _____
Cele două pietricele albastre ştiau ce reprezintă în acel mozaic . _____
Apa a reuşit să se strecoare şi să fărâme câte puţin cimentul, iar pietricelele au căzut.____
Cele două pietricele fuseseră tocmai ochii Fecioarei Maria. _____
Omul care făcea curăţenie în biserică a observat pietricelele.
2. Scrie, pe liniile de mai jos, ideea principală din fragmentul marcat în textul

68
Cele două pietricele.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Spune-ţi părerea!
Ce părere ai tu despre comportamentul pietricelelor? Ce ai fi făcut tu dacă erai în locul
lor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Citeşte cu atenţie textul dat . Răspunde la cerinţele de mai jos şi completează fiecare
liniuţă cu câte un cuvânt pentru a forma un diamant:

1. Cine sunt personajele principale ale poveştii?( 2 cuvinte)


2. Scrie trei locuri unde au poposit pietricelele.
3. Scrie patru însuşiri ale lor.
4. Scrie un enunţ din cinci cuvinte din textul scris cu litere îngroşate care este un răspuns la
întrebarea:
Ce fuseseră ele în acel mozaic superb? ( 5 cuvinte)
5. Scrie patru verbe care denumesc acţiuni specifice pietricelelor din fragmentul scris cu
litere îngroşate .
6. Scrie trei sentimente pe care le-au simţit pietricelele când au văzut de unde căzuseră.
7. Scrie două cuvinte care exprimă unde au ajuns pietrele la final.
8. Dă un alt titlu textului ( 1 cuvânt)

--------------- ---------------

-------------------- -------------------- --------------------

-------------------- ------------------------ --------------------- ------------------------

-------------------- ------------------------ --------------------- ------------------------ --------------------

--------------------- ------------------------ --------------------- ------------------------

-------------------- -------------------- --------------------

--------------- ---------------

---------------

69
4. Alege dintre enunţurile de mai jos pe cel care exprimă cel mai bine învăţătura textului:

 Fiecare are un loc şi un rost în lume bine stabilit, deci să fim mulţumiţi fiecare de noi înşine.
 Istoria celor două pietricele albastre are un sfârşit trist, pentru că ele nu au înţeles un mare
adevăr. Se înşelau văzând în sine ceea ce nu era adevărat. Din această cauză nu au descoperit
frumuseţea şi bogăţia pe care o primiseră de la Dumnezeu.
 Aroganţa, lăudăroşenia şi îngâmfarea nu duc niciodată la un final fericit.
 Dacă suntem frumoşi şi bogaţi, suntem mai presus de ceilalţi. Cel mai important lucru în
viaţă este frumuseţea şi bogăţia.

5. Între cuvintele cu sens/înţeles asemănător din şirurile de mai jos s-a strecurat şi câte un
cuvânt care nu se potriveşte cu ele. Găsiţi-l!
Subliniaţi cuvântul care se regăseşte în textul dat.

a alinta, a mângâia, a brusca, a dezmierda, ....................


îngâmfat, arogant, modest, trufaş .....................
insuportabil, nesuferit, groaznic, amabil ....................
amărăciune, bucurie, necaz, mâhnire .....................
perseverenţă, nepăsare, ambiţie, stăruinţă .....................

6. Găsiţi cuvintele cu înţeles/sens opus pentru cuvintele de mai jos:


vesel - _______________ bun- ________________
a plânge- _____________ frumuseţe- ____________
superb- ______________ întuneric- _____________
tare- _________________ modest-_______________

7. Transcrie din textul dat:

- un substantiv comun, numărul plural ........................................................


- două adjective .............................. , ..................................
- un verb , persoana a III-a, numărul singular ................................................
- un verb , persoana I, numărul plural ............................................................
- un pronume personal, persoana a III a , număr plural.................................
- un numeral .................................................................................................

8. Se dă propoziţia:

Pietricelele zăceau în prundişul unui vesel pârâu de munte.

Cerinţe:
Selectează predicatul :. ......................................................
subiectul: ......................................................
partea secundară care răspunde la întrebarea unde?.....................................
partea secundară care răspunde la întrebarea ce fel de?...............................

70
Transformă propoziţia dată în propoziţie simplă, respectând ordinea
cuvintelor:
.............................................................................................................................................................
9. Imaginaţi-vă că sunteţi detectivi. Aţi aflat că cele două pietricele erau , de fapt, două pietre
preţioase şi trebuie să le găsiţi.Scrie o compunere de 10- 15 rânduri cu acest subiect.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

71
FIŞA DE LUCRU NR. 19

Citiţi cu atenţie textul următor:

De ziua lui, Serioja a primit tot felul de daruri: titirezi, cai, poze…Însă cel mai de preţ dintre
toate darurile a fost capcana de prins păsări, pe care i-a dăruit-o unchiul său.
S- a bucurat mult Serioja şi a alergat s-o arate mamei.
- Nu-mi place jucăria asta, i-a spus mama.Ce-ţi trebuie ţie păsărele? De ce să le chinui?
- Am să le pun în colivii. Ele au să cânte, iar eu am să le dau de mâncare.
Băiatul a presărat seminţe pe scândurică şi a aşezat plasa în grădină. Aici a stat mult şi a tot
aşteptat să vină păsărelele. Însă păsărilor le era frică de dânsul şi nu se apropiau de plasă. Atunci,
Serioja s-a dus la masă şi a lăsat capcana în grădină. După masă, când s-a uitat, capcana era închisă,
iar în plasă se zbătea o păsărică.
Serioja s-a bucurat, a prins pasărea şi a dus-o în casă.
- Mamă! Uite! Am prins o păsărică. Nu-i aşa că-i o privighetoare? Vai cum îi bate
inima!
- E un scatiu, a spus mama. Bagă de seamă, nu-l chinui. Ai face mai bine să-i dai
drumul.
- Ba nu, am să-i dau apă şi mâncare.
Serioja a pus scatiul în colivie şi două zile la rând i-a presărat seminţe, i-a schimbat apa şi
i-a curăţat colivia. A treia zi a uitat de scatiu şi nu i-a mai schimbat apa. Mama l-a dojenit:
- Vezi, ai şi uitat de scatiu! Mai bine dă-i drumul!
- Ba nu, de-acum înainte n-am să mai uit: chiar acum îi pun apă şi îi curăţ colivia.
Serioja a vârât mâna în colivie şi a început să o cureţe; scatiul, speriat, se zbătea, lovindu-
se de gratii.Apoi, s-a dus după apă. Mama băgă de seamă că el a uitat să închidă uşiţa coliviei şi a
strigat după el:
- Serioja, închide colivia, că zboară, şi dacă se izbeşte se prăpădeşte păsărica ta.
Dar n-apucase mama să-şi sfârşească vorba, că scatiul găsise uşiţa. Bucuros, îşi desfăcu
aripioarele şi zbură prin odaie, spre fereastră. N-a văzut însă geamul, s-a izbit în sticlă şi a căzut pe
pervazul rece.
Serioja a luat în grabă păsărica şi a pus-o în colivie. Scatiul nu murise încă, dar zăcea cu faţa
în jos, cu aripile desfăcute şi răsufla greu. Serioja l-a privit multă vreme, apoi a început să plângă.
- Mamă, ce să fac acuma?
- Acum nu mai poţi face nimic.
Toată ziua Serioja nu s-a mişcat de lângă colivie, mereu cu ochii la scatiu; iar scatiul zăcea
tot aşa cu faţa în jos, răsuflând greu şi repede. Când Serioja s-a dus la culcare, scatiul mai trăia încă,
însă multă vreme copilul n-a putut adormi. Cum închidea ochii, îi apărea în gând scatiul, întins jos,
abia suflând. Dimineaţa, când s-a apropiat de colivie, a găsit scatiul cu faţa în sus, cu picioruşele
chircite, ţeapăn.
De atunci Serioja n-a mai prins niciodată păsărele.
( Lev Tolstoi)

72
Să exersăm :

1. Alege titlul potrivit din lista de mai jos:

a) Serioja b) Mama lui Serioja


c) Păsărica d) O fapta bună

2. Răspunde la următoarele întrebări:

Ce părere ai despre
Serioja?

.........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
......................................................................................

Scrie greşelile pe care le-a făcut


Serioja. Motivează de ce crezi că le-a
făcut.

..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................

3. Formulează ideea principală a fragmentului marcat din textul dat.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

73
4. Completaţi cu grupurile de vocale sau grupurile de litere date substantivele din coloanele
de mai jos:

ea sau ia oa, ua sau uă e, ie sau ee


tr _ _ bă ro_ _ ploa_ _
am_ _ ză _ _ meni a_r
bă_ _tul aripi_ _ re lic_ _
fer_ _stră zi_ _ _ _şire

5. Coloraţi cu culoarea potrivită varianta corectă de despărţire în silabe a cuvintelor date:

fiinţă mierea neefectuat lecţie recreaţie


fiin- ţă mie- rea ne-e-fec-tu-at lec-ţi-e re-crea-ţi-e
fi-in- ţă mi-e-rea nee-fec-tu-at lec-ţie re-cre-a-ţi-e
fi-i-nţă mi-er-ea ne-e-fect-u-at le-cţi-e re-cre-a-ţie

6. a) Scrieţi:

Cuvinte cu înţeles asemănător: Cuvinte cu înţeles opus:


poze deasupra
a isprăvi a se întoarce
a se izbi a isprăvit
răsuflă a eliberat
daruri dimineaţă

b) Expresia “ a băgat de seamă” din textul dat, are înţelesul de :

a) s-a gândit b) a observat c) a înţeles

7. Alcătuieşte două enunţuri cu două înţelesuri diferite ale cuvântului ”plasă”.

8. a) Pentru cuvintele selectate din text, notează cu adevărat (A) egalităţile corecte şi
cu fals (F) pe cele greşite.

colivie - adjectiv scatiu - substantiv a închide - verb a treia - numeral el- pronume

b) Alcătuiţi un enunţ cu un substantiv comun, la numărul plural , selectat din text.

74
c) Precizaţi ce sunt ca părţi de propoziţie cuvintele încadrate in text:

Ele

9. Alcătuieşte o compunere de 15- 20 rânduri cu titlul Prietenele mele, păsărelele.


Foloseşte şi informaţiile din textul dat.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

75
FIŞA DE LUCRU NR. 20

Citiţi cu atenţie textul următor:

Mărul, care mai păstra încă urma dinţilor băiatului, zăcea aruncat pe raftul de sus al
bibliotecii. Nu ştia nici el ce aşteaptă acolo şi nu ştiau nici cei patru tovarăşi de discuţii pe care
i-a întâlnit în bibliotecă: un glob pământesc, o minge de tenis, o ascuţitoare roz şi un dicţionar vechi
şi foarte voluminos.
- E clar, habar n-are de nimic mărul ăsta, spuse sfătos globul pământesc. Eu ştiu foarte
bine că sunt un glob pământesc foarte folositor. Pot ajuta pe oricine vrea să cunoască planeta pe
care locuieşte. Îi arăt munţii maro, apele albastre, câmpiile si dealurile verzi. Să nu mai punem la
socoteală oraşele, ţările si continentele: pe toate le ştiu şi le cunosc ca pe propriile-mi buzunare.
Ăsta-i rostul meu!
Mărul nostru îl ascultă cu atenţie pe glob, după care oftă plin de supărare si necaz.
Care-o fi rostul meu pe pământ? se întreba el. De ce mă aflu aici, în camera baiatului care a muşcat
o dată din mine şi m-a abandonat pe etajeră? Nu mai inteleg nimic.
De undeva din dreapta bibliotecii, se auzi un scârtâit uşor şi toţi îşi întoarseră privirea
într-acolo. Era ascuţitoarea cea roz care îşi lustruia lama.
- Ce vă uitaţi aşa la mine? se răţoi ea. Ce, n-aţi mai văzut o ascuţitoare care să se pregătească de
muncă? Eu nu stau degeaba, ca alţii, şi privi înspre măr, care, ruşinat, plecă ochii în jos. Eu muncesc,
nu glumă. Rostul meu pe lume este să ascut creioane.
- Aşa e, aşa e, o aprobară ceilalţi în cor!
Mărul se întoarse spre bătrânul dicţionar care sforăia răsfoindu-şi uşor paginile una
câte una.
- Domnule dicţionar, îndrăzni mărul să-l trezească, vă rog mult de tot, ajutaţi-mă!
Şi mărul îi povesti, cu durere în glas, nelămurirea lui.
- Mda, deci asta e problema, mormăi în barba lui dicţionarul. Staţi aşa să vedem, ce
spuneai că eşti tu? întrebă el întorcându-şi privirea către mărul care işi şterse repede şi pe furiş o
lacrimă din colţul ochilor. Aha! Eşti un măr. Păi să vedem la pagina cu litera ,,mmmmm" mai
apucă să spună dicţionarul şi adormi la loc, sforăind încet pe nas.
Deodată, uşa camerei se dădu la o parte şi în cameră intră baieţelul. Se duse la birou,
scoase de-acolo un creion pe care îl ascuţi rapid cu ascuţitoarea cea roz. Cu ajutorul globului
pământesc îşi făcu tema la geografie, iar din dicţionar află ce înseamnă cuvântul ,,axa". Treaba
fiind gata şi bine făcută, băiatul nostru înşfacă mingea de tenis de pe raftul bibliotecii şi dădu să
iasă pe uşă, când brusc se opri, se întoarse din drum şi fără nici cea mai mică vorbuliţă luă cu grijă
mărul de pe etajeră şi muşcă cu poftă din el până-l dădu gata.

Să exersăm :

1. Completează rebusul de mai jos cu cuvintele ce lipsesc din enunţurile date prezente în text
şi pe verticală vei obţine titlul textului dat.:
,,Eu ştiu foarte bine că sunt un glob……………… foarte folositor. Pot ajuta pe oricine
vrea să cunoască planeta”
,, Era …………………….. cea roz care îşi lustruia lama”
,, - Mda, deci asta e problema, mormăi în barba lui …………………”
,, Deodată, uşa camerei se dădu la o parte şi în cameră intră ………………..”
,, Care-o fi …………….. meu pe pământ?”

76
A
1.
2.
3

4
5
B

2. Ce întrebare ar fi putut pune mărul globului pământesc pentru ca acesta să dea


următorul răspuns:

,, - Eu sunt un glob pământesc foarte folositor. Pot ajuta pe oricine vrea să cunoască
planeta pe care locuieşte. Îi arăt munţii maro, apele albastre, câmpiile si dealurile verzi. Să nu
mai punem la socoteală oraşele, ţările si continentele: pe toate le ştiu şi le cunosc ca pe propriile-
mi buzunare. Ăsta-i rostul meu!”

3. Formulează ideile principale ale ultimelor trei fragmente.


1.______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Transcrie din text întrebarea la care nu cunoştea răspuns mărul din poveste:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Citeşte cu atenţie sfârşitul poveştii:

,,Peste douăzeci de ani, uşa aceleaşi încăperi se deschise şi, în cadrul ei,
apăru un tânăr înalt şi frumos. El purta în mână o servietă doldora de caiete, cărţi şi câteva
hărţi făcute sul.
- Sttt! se auzi de undeva de pe raftul biblioteciii. A venit profesorul de geografie! Să-l
lăsăm să studieze in linişte. Vorbea acelaşi glob pământesc sfătos, prietenul ascuţitoarei roz, al
mingii de tenis guralive si al bătranului dicţionar,patru prieteni, care au aflat în timp rostul unui
măr roşu, din care, odinioară, un copil muşcase o singură dată şi-l lăsase apoi pe etajera de sus
a bibliotecii. Era cât se poate de simplu: ştiuse să facă dintr-un copil, un om mare."

Ce a devenit băieţelul când s-a făcut mare? ( Subliniază răspunsul cu roşu în


fragmentul de mai sus)
Subliniază cu verde în fragmentul de mai sus enunţul care exprimă răspunsul la
întrebarea pe care şi-o pusese mărul.

77
Scrie în 3-4 rânduri care este rostul tău pe lume:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Reciteşte cu atenţie fragmentul de la exerciţiul 5( finalul poveştii) şi rezolvă cerinţele.
Caută şi scrie:
un substantiv un numeral un verb , un adjectiv un pronume personal,
comun , persoana I, persoana a III a ,
nr. singular nr. plural nr. singular

Găseşte în fragment cuvîntul bătrânului, subliniază-l cu albastru şi


completează următorul enunţ:
În fragment, cuvântul bătrânului este ca parte de vorbire
Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul bătrânului să fie o parte de vorbire
diferită de cea din fragmentul dat.
______________________________________________________________________________
7. Se dă propoziţia:
Pe uşa veche, intră profesorul de geografie!
Citiţi cu atenţie enunţurile din tabel şi scrieţi-le în partea dreaptă corecte (dacă nu sunt corecte)
Enunţul dat Adevărat Enunţul corect
sau fals?
Subiectul propoziţiei este substantivul
uşa.
Predicatul intră este exprimat prin verb, la
persoana a II a , număr singular.
Adjectivul veche este parte secundară de
propoziţie şi se află prin întrebarea cine?
Adjectivul profesorul este predicat .
Partea secundară de propoziţie de
geografie

78
răspunde la întrebarea ce fel de?
Propoziţia dată este dezvoltată.
Transformarea ei în propoziţie simplă este:
Pe uşă intră.
8. Completează cu cuvintele potrivite:
Mama ............ a intrat în cameră şi .................. pe un fotoliu . s-a, sa

....................gândit să deseneze un copac ...................o casă . s-au, sau

.................Gheorghe ..................îmbrăţişat pe amîndoi. ne-a, nea

...................trebuit trei zile să-mi spună să...................mărul din coş. i-au, iau

Sora mea.............rochiţa pe care.......................cumpărat-o bunica. i-a, ia

...............începutul primăverii, bunicul ..............luat cu el la pădure. l-a, la

9. Imaginează-ţi o întâlnire cu cei patru prieteni vechi din textul dat.Alcătuieşte o


compunere de 15- 20 rânduri , folosindu-te de informaţiile din text.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

79

S-ar putea să vă placă și